Home Factsheets (509) W Wet verontreiniging zeewater (Wvz)

Wet verontreiniging zeewater (Wvz)
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:52

(Vervallen per 22 december 2009)

De Wet verontreiniging zeewater (Wvz) is een wet van 5 juni 1975 met voorschriften die moeten voorkomen dat verontreiniging van de zee plaatsvindt als gevolg van het lozen van afvalstoffen en van verontreinigende en schadelijke stoffen.

Relevantie
De Wvz heeft als doel te voorkomen dat giftige stoffen in de zee terecht komen. Dit geldt tevens voor stoffen die in zeewater niet kunnen worden omgezet in biologisch onschadelijke stoffen.

Uitwerking
In deze wet is de Nederlandse uitvoeringsregeling van het verdragen van Oslo en Parijs (OSPAR-Verdrag) en het Verdrag van Londen neergelegd.

De Wvz kent een absoluut lozingsverbod voor bij AMvB aangewezen afvalstoffen, verontreinigende en schadelijke stoffen. Het is wel mogelijk om ontheffing te krijgen voor lozing van genoemde stoffen als het gaat om sporen. Uitgangspunt is dan wel dat die lozing niet samen met lozing van andere stoffen plaatsvindt.

Voor lozingen van overige stoffen kent de wet een ontheffingenstelsel. Een ontheffing kan worden ingetrokken bij overtreding van de aan de ontheffing verbonden voorschriften, of als gevolg van verandering van omstandigheden of inzichten.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wvz ligt in hoofdzaak bij de minister van V&W. Deze is samen met de minister van VROM verantwoordelijk voor het opstellen van de AMvB ten aanzien van stoffen waarvoor een lozingsverbod bestaat.

Met de inwerkingtreding van de Waterwet op 22 december 2009 is de Wvz komen te vervallen.


Gerelateerde factsheets
Algemene maatregel van bestuur (AMvB)
Waterwet
Wet voorkoming verontreiniging door schepen

Link
Waterwet

Laatst aangepast op maandag 15 september 2014 13:40
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 241 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals