Home

Windenergie
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:59

Windenergie is elektrische energie die met behulp van een turbine uit wind gewonnen wordt.

Relevantie
Windenergie is schoon en onuitputtelijk en dus een vorm van duurzame energie.

Uitwerking
Windenergie is elektriciteit die door middel van een windturbine wordt opgewekt. De belangrijkste voordelen van windenergie zijn:

 • Duurzaamheid
 • Verminderde afhankelijkheid van de olieproducerende landen
 • Vermindering van milieuvervuiling

De opbrengst van een windturbine hangt af van een aantal factoren:

 • Locatie - boven open zee waait het harder dan in de buurt van een stad
 • Gemiddeld aantal draaiuren van de turbine
 • Rotoroppervlak - hoe langer de bladen, des te groter het oppervlak en des te meer wind wordt omgezet in elektriciteit
 • Hoogte van de turbine - op grotere hoogte waait het harder en is de windstroom minder turbulent

Door de grote variatie in de windsnelheid kunnen windturbines niet constant optimaal draaien. Windturbines beginnen energie te leveren vanaf windkracht 2 - 3. Bij windkracht 6 leveren ze hun volle vermogen en dat blijft zo tot ruim windkracht 10. Daarboven moet de windturbine uit veiligheidsoverwegingen worden stilgezet. Het gemiddeld geleverde vermogen van een moderne windturbine is in Nederland daardoor circa 35% van het nominale vermogen.

Behalve de afhankelijkheid van de wisselende windsterkte kennen windturbines nog een aantal andere nadelen. De meest in het oog springende daarvan zijn:

 • Visuele hinder
 • Ruimtebeslag
 • Geluidshinder

Volgens het CBS droeg duurzame energie (waterkracht, wind- en zonne-energie) in 2004 voor 1,8% bij aan de totale energievoorziening in Nederland. Eind 2005 stonden in Nederland ruim 1700 windturbines met een gezamenlijk vermogen van meer dan 1200 megawatt (1 MW = 1 miljoen watt). Die windturbines leveren per jaar ruim 1,85 miljard kWh; dat is genoeg elektriciteit om ongeveer 600.000 huishoudens van stroom te voorzien.

De algemene doelstelling van de Nederlandse overheid is dat in het jaar 2020 10% van alle verbruikte energie duurzaam opgewekt wordt. Windenergie zal hier met 1500 MW opgesteld vermogen op land en 6000 MW op zee een grote bijdrage aan moeten leveren.

Om de ontwikkeling van windenergie op land te stimuleren is in juli 2001 de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) onderteken. Deze overeenkomst is afgesloten door het rijk, de provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).


Gerelateerde factsheets
Duurzame energie
Duurzame ontwikkeling

Links
Duurzame Energie
Milieuloket
Rijksoverheid

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals