Home Factsheets (509) W Wit- en bruingoed

Wit- en bruingoed
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 09:00

De term wit- en bruingoed betreft alle elektrische en elektronische huishoudelijke en kantoorapparatuur.

Relevantie
Wit- en bruingoed maakt een groot deel uit van de afvalberg in Nederland.

Uitwerking
Wit- en bruingoed is de verzamelnaam voor alle elektrische apparaten voor huishoudelijk of bedrijfsmatig gebruik. Ook kantoorapparatuur zoals computers, faxapparaten, telefoons en dergelijke valt hieronder

Aanvankelijk viel wit- en bruingoed onder het Besluit verwijdering wit- en bruingoed dat in 1998 in werking is getreden. Op 13 augustus 2004 is dit besluit ingetrokken en zijn het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur en de afgeleide Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving stelt regels voor de verantwoordelijkheid van producenten voor alle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, waaronder wit- en bruingoed.

Het nieuwe besluit en de regeling zijn een vertaling van de Europese richtlijnen voor elektrische en elektronische apparatuur: richtlijn 2002/95/EG Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) en richtlijn 2002/96/EG Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances (RoHS).

In deze richtlijnen is niet alleen de verantwoordelijkheid voor producenten geregeld voor het afvalbeheer van elektrische en elektronische apparaten, ook het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen als lood, kwik en cadmium in deze apparatuur is aan banden gelegd.

Door enkele brancheverenigingen is namens de aangesloten producenten en importeurs van wit- en bruingoed de Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten (NVMP) opgericht. Deze stichting is belast met de collectieve uitvoering van de verplichtingen uit het besluit.

De Nederlandse overheid streeft ernaar dat in 2006 90% van al het wit- en bruingoed gescheiden wordt ingezameld. Ter vergelijking: in 2000 werd 41% ingezameld.


Gerelateerde factsheets
Afvalstoffen
Producentenverantwoordelijkheid
Wetgeving afvalstoffen

Link
InfoMil

Laatst aangepast op maandag 15 september 2014 13:58
 

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 209 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

omgevingsplan 60H. Faber
Werken met het Omgevingsplan

''Het boek beoogt een praktische handleiding te zijn bij het opstellen van een omgevingsplan.''
Lees verder

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals