Home Factsheets (509) Water Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten (ABM)

Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten (ABM)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:43

De Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten is een instrument waarmee de milieubelasting van te lozen stoffen en preparaten kan worden bepaald.

Relevantie
De ABM is een hulpmiddel voor de uitvoering van het emissiebeleid in Nederland.

Uitwerking
In 2000 is het rapport De beoordeling van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid, opgesteld door de Commissie Integraal Waterbeheer. Dit rapport beschrijft de Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten waarmee de zogeheten waterbezwaarlijkheid van stoffen en preparaten op grond van hun eigenschappen kan worden vastgesteld. De waterbezwaarlijkheid geeft vervolgens aan welke inspanningen verlangd worden om de emissie naar water te saneren. De ABM is uitgewerkt voor:

 • Directe lozingen die vallen onder de Waterwet
 • Indirecte lozingen die vallen onder de Wet milieubeheer (Wm)

De ABM wordt bij de vergunningverlening gebruikt om een relatie te leggen tussen de intrinsieke eigenschappen van een stof - dat wil zeggen hun persistentie, hun bio-accumulerend vermogen en hun toxiciteit voor waterorganismen - en de beleidsmatig gewenste saneringsinspanning: de beste beschikbare technieken (BBT), de beste uitvoerbare technieken (BUT) of de waterkwaliteitsaanpak.

De ABM deelt stoffen en preparaten in categorieën in. Aan elke ABM-categorie is een gewenste saneringsinspanning A, B, of C gekoppeld:

 • A: doel is een nullozing zo dicht mogelijk te benaderen. Daartoe zullen bedrijfsprocessen aangepast moeten worden of andere stoffen ingezet moeten worden.
 • B: doel is de lozing van de desbetreffende stof zoveel mogelijk te voorkomen door het toepassen van de beste uitvoerbare technieken.
 • C: ook van relatief onschadelijke stoffen als sulfaat, carbonaat en chloride moet de lozing zoveel mogelijk worden voorkomen. In hoeverre maatregelen moeten worden genomen, is afhankelijk van de waterkwaliteitsdoelstellingen.

De belangrijkste voordelen van ABM zijn:

 • Er ontstaat inzicht in het lozingsprofiel en de bezwaren hiervan voor het milieu.
 • Er ontstaat duidelijkheid over de te leveren inspanning die geleverd moet worden om de milieubelasting te reduceren.
 • Aantoonbaar wordt welke inspanningen geleverd zijn ter reductie van de milieubelasting.
 • Er ontstaat ondersteuning bij de keuzes in het toepassen van milieugevaarlijke stoffen in productieprocessen.
 • De bedrijfsgeheimen of concurrentiegevoelige informatie wordt niet openbaar.

De Algemene Beoordelingsmethodiek sluit aan bij de Europese regelgeving inzake het indelen, verpakken en kenmerken van stoffen en preparaten conform de Stoffenrichtlijn 67/548/EEC en de Preparatenrichtlijn 1999/45/EC.


Gerelateerde factsheets
Afvalwater
Afvalwaterbehandeling
Beste beschikbare technieken (BBT)
Waterwet

Link
Infomil

Laatst aangepast op dinsdag 25 november 2008 20:43
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 194 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals