Home Factsheets (509) Water Bodemsanering

Bodemsanering
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:23

Bodemsanering is de sanering van een verontreinigde bodem.

Relevantie
Het uitvoeren van bodemsanering is verplicht als de omvang van de verontreiniging de geldende normen overschrijdt. Sanering kan ook plaatsvinden op vrijwillige basis.

Uitwerking
Gezien de grote aantallen locaties met bodemverontreiniging in Nederland zijn de kosten die met bodemsaneringen zijn gemoeid enorm. Daarom is het van wezenlijk belang prioriteiten te stellen bij de te saneren locaties. Daarnaast zal men moeten nagaan welke hoeveelheid grond behandeld of afgegraven moet worden.

Voordat wordt overgegaan tot de daadwerkelijke sanering, wordt een bodemverontreiniging na de constatering ervan vaak eerst geïsoleerd of geïmmobiliseerd. Of deze maatregel wordt genomen, is afhankelijk van enkele factoren zoals:

 • De mobiliteit van de verontreiniging
 • De risico's van de verontreiniging

Grofweg kan er onderscheid worden gemaakt tussen:

 • In situ reiniging - zonder afgraven
 • Ex situ reiniging - met afgraven

Enkele in situ technieken zijn:

 • Reiniging door extractie - door grondwateronttrekking
 • Microbiologische reiniging - door biorestauratie
 • Thermische reiniging - door stoomstrippen
 • Elektrochemische reiniging - alleen mogelijk bij verontreiniging in ion-vorm
 • Reiniging door bodemluchtextractie

Veel toegepaste ex situ technieken zijn:

 • Reiniging door extractie - door flotatie
 • Thermische reiniging - door uitdampen
 • Biologische reiniging - door bioreactoren of landfarming

De toe te passen reinigingstechniek is sterk afhankelijk van de specifieke verontreiniging. In het algemeen kan men stellen dat de meeste ex-situ technieken geschikt zijn voor zowel landbodems als waterbodems (baggerspecie).


Gerelateerde factsheets
Bodem
Bodemverontreiniging
Circulaire bodemsanering
Ontgraven (nat en droog)
Wet bodembescherming (Wbb)
Zuiveringstechnieken

L
ink 
Rijkswaterstaat

Laatst aangepast op maandag 15 december 2008 12:07
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 93 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals