Home Factsheets (509) Water Bouwstoffenbesluit

Bouwstoffenbesluit
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:25

(Vervallen per 1 januari 2008)

Het Bouwstoffenbesluit stelt regels voor het gebruik van bouwmaterialen die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater of oppervlaktewater.

Relevantie
Het Bouwstoffenbesluit heeft tot doel bodem- en waterverontreiniging te voorkomen en het hergebruik van secundaire of opnieuw te gebruiken bouwstoffen te bevorderen.

Uitwerking
Het Bouwstoffenbesluit bevat regels die betrekking hebben op de toepassing van steenachtige bouwmaterialen en grond in (bouw)werken.

Het doel van het besluit is het voorkomen van verontreiniging van de bodem, het grondwater of het oppervlaktewater. Verontreiniging kan optreden doordat schadelijke stoffen uitlogen uit de bouwmaterialen of verontreinigde grond.

Bovendien beoogt het Bouwstoffenbesluit het hergebruik van materialen zoals bouw- en sloopafval en de nuttige toepassing van reststoffen uit bijvoorbeeld de industrie.

Bouwstoffen vallen onder dit besluit indien ze:

  1. Steenachtig zijn
  2. In een werk worden toegepast
  3. Buiten worden toegepast

Bouwstoffen zijn in dit besluit ingedeeld in:

  1. Categorie 1- en 2-bouwstoffen
  2. Categorie grond
  3. Categorie AVI-bodemas (Afvalverbrandingsinstallatie)

De laatstgenoemde categorie is ingesteld om het hergebruik mogelijk te maken van AVI-bodemas die niet voldoet aan de eisen van een categorie-2 bouwstof. AVI-bodemas moet aan dezelfde eisen voldoen, met uitzondering van de stoffen koper, molybdeen en antimoon. De termijn voor toepassing van de bijzondere categorie AVI-bodemas is verlengd tot 1 januari 2008.

Wanneer de bouwstof de samenstellings- en / of immissiewaarden van het Bouwstoffenbesluit overschrijdt, valt ze niet in één van de bovenstaande categorieën en mag zij dus niet worden toegepast.

Handhaving van de naleving van het Bouwstoffenbesluit ligt grotendeels bij gemeenten en de waterkwaliteitsbeheerders.

Met de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit op 1 januari 2008 is het Bouwstoffenbesluit vervallen.


Gerelateerde factsheets
Besluit bodemkwaliteit
Bodemverontreiniging
Grondwater

Laatst aangepast op maandag 15 december 2008 12:25
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 111 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals