Home Factsheets (509) Water Kaderrichtlijn water (KRW)

Kaderrichtlijn water (KRW)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:53

De Europese Kaderrichtlijn water (KRW) beoogt de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa te verbeteren.

Relevantie
De Kaderrichtlijn water, die in 2000 van kracht is geworden, heeft als doel meer eenheid te brengen in de verschillende soorten regelgeving op het gebied van water.

Uitwerking
Veel oppervlaktewateren in Nederland zijn in meer of mindere mate vervuild met diverse stoffen, onder andere zware metalen, PAK's en andere gevaarlijke stoffen.

In het verleden zijn er verschillende Europese richtlijnen op het gebied van water verschenen. De Europese Kaderrichtlijn water 2000/60/EG moet meer eenheid brengen in de verschillende soorten eerder verschenen regels betreffende de waterkwaliteit. De Europese Kaderrichtlijn water is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater weer op orde komt. De KRW spreekt in dit kader over het bereiken van de ´Goede Chemische Toestand´ en de ´Goede Ecologische Toestand´. Deze moeten beide in 2015 bereikt zijn.

Deze richtlijn omvat alle aspecten van de kwaliteit van oppervlaktewater én van grondwater. Ook de grondwaterkwantiteit, beschouwd vanuit de aquatische en bodem-ecosystemen, maakt deel uit van de werkingssfeer van de KRW.

Via de Implementatiewet EG-Kaderrichtlijn water is de Kaderrichtlijn water vertaald in de Nederlandse wetgeving. Deze Implementatiewet heeft de vorm van een wijzigingswet, met niet meer dan drie artikelen:

  • Eén artikel behandelt de Wet op de waterhuishouding.
  • Eén artikel behandelt de Wet milieubeheer.
  • Eén artikel behandelt de inwerkingtreding van de Implementatiewet zelf.

De Implementatiewet is op 22 juni 2005 in werking getreden met dien verstande dat de wijzigingen in het planstelsel van de Wet op de waterhuishouding pas op 22 december 2006 van kracht zijn geworden.

De KRW heeft grote gevolgen voor de lokale overheden en het bedrijfsleven:

  • Gemeenten worden geconfronteerd met stijgende kosten van het rioleringsbeheer om de waterkwaliteit in de toekomst niet achteruit te laten gaan.
  • Voor de waterschappen zijn er aangescherpte eisen voor de waterzuivering met het oog op de te bereiken waterkwaliteit.
  • Voor bedrijven komen er extra milieueisen ten aanzien van het gebruik van gevaarlijke stoffen.
  • Voor de agrarische sector is het van belang dat de Kaderrichtlijn het mestbeleid en de Nitraatrichtlijn volgt.

Gerelateerde factsheets
Grondwater
Oppervlaktewaterkwaliteit
Waterwet

Links
Kaderrichtlijn Water
Rijkswaterstaat

Laatst aangepast op maandag 22 december 2008 14:12
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 100 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals