Home Factsheets (509) Water Lozingenbesluit bodembescherming

Lozingenbesluit bodembescherming
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 21:03

(Vervallen per 1 januari 2008)

Het Lozingenbesluit bodembescherming is een Besluit van 8 december 1997 met regels over het lozen van vloeistoffen op of in de bodem.

Relevantie
Het Besluit beoogt bodemverontreiniging te voorkomen en bevat onder andere regels voor het gebruik van septic tanks.

Uitwerking
Op basis van de Wet bodembescherming en het Lozingenbesluit bodembescherming zijn ter bescherming van de bodem regels opgesteld. Deze regels houden een verbod in met betrekking tot het verrichten van bepaalde handelingen waarbij stoffen op of in de bodem worden gebracht die de bodem zouden kunnen verontreinigen of aantasten.

Het bevoegd gezag voor de vergunning- en ontheffingsverlening is de provincie.

Als het Lozingenbesluit bodembescherming dit toestaat, kan voor bepaalde lozingen in de bodem ontheffing verleend worden. Dit gebeurt onder restricties en voor een bepaalde termijn van ten hoogste vier jaar.

Artikel twee van het Lozingenbesluit bodembescherming stelt dat dit Besluit niet van toepassing is op lozingen in de bodem van oppervlaktewater, hemelwater, drinkwater of ter plaatse opgepompt grondwater.

Daarnaast bestaan nog enkele uitzonderingen, zoals voor het infiltreren van gekoeld of opgewarmd grondwater voor de toepassing van koude-warmteopslag in de bodem.

Met het inwerking treden van het Besluit lozing afvalwater huishoudens op 1 januari 2008 is onder meer het Lozingenbesluit bodembescherming vervallen.


Gerelateerde factsheets
Besluit lozingen afvalwater huishoudens
Grondwater
Grondwaterwet
Koude-warmteopslag
Lozingenbesluit Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Wet bodembescherming (Wbb)

Link
Lozingenbesluit bodembescherming

Laatst aangepast op maandag 22 december 2008 15:24
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 79 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals