Home Factsheets (509) Water Nitraatrichtlijn (richtlijn 91/676/EEG)

Nitraatrichtlijn (richtlijn 91/676/EEG)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 21:36

De Nitraatrichtlijn (richtlijn 91/676/EEG) heeft als doel de waterverontreiniging die wordt veroorzaakt door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen.

Relevantie
Nederland neemt in het kader van de Nitraatrichtlijn een unieke positie in, aangezien de nitraatbelasting van het grondwater in Nederland veel groter is dan in de andere EU-lidstaten.

Door de zeer intensieve landbouw in ons land dreigt het nitraatgehalte van oppervlakte- en grondwater te hoog te worden.

Uitwerking
De Nitraatrichtlijn is in 1991 in werking getreden. In Nederland is deze geïmplementeerd via de Meststoffenwet, de Wet bodembescherming, het Besluit gebruik meststoffen, het Lozingenbesluit en de Wet milieubeheer.

Doel van de richtlijn is:

  • Reductie van waterverontreiniging die wordt veroorzaakt door uitspoeling van nitraten uit agrarische bronnen
  • Voorkoming van verdere soortgelijke verontreiniging

De richtlijn is van toepassing op zoet oppervlaktewater en grondwater waaruit drinkwater wordt gewonnen. Dit betekent in de praktijk dat het nitraatgehalte van drink- en oppervlaktewater niet hoger mag zijn dan 50 mg per liter.

De eerste verplichting die voortvloeit uit de Nitraatrichtlijn is het aanwijzen van nitraatgevoelige natuurgebieden. Hiervoor is in de richtlijn een aantal criteria opgenomen. Vervolgens dienen voor deze gebieden maatregelen te worden genomen om de nitraatbelasting te beperken.

Om te komen tot een daadwerkelijke uitvoering van de richtlijn moeten actieplannen worden opgesteld die zich richten op de hoeveelheid en aanwending van stikstof in dierlijke mest. Dit wordt de gebruiksnorm genoemd.

In de bijlage van de richtlijn zijn grenswaarden opgenomen voor het opbrengen van dierlijke mest per hectare land, uitgedrukt in kilogrammen stikstof per hectare.


Gerelateerde factsheets
Meststoffenwet
Wet bodembescherming (Wbb)
Wet milieubeheer (Wm)

Links
InfoMil
Nitraatrichtlijn
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Laatst aangepast op maandag 22 december 2008 19:40
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 105 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals