Home

Zorgsysteem
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 09:06

De term zorgsysteem (ook managementsysteem genoemd) omvat het geheel van beleidsmatige, bedrijfsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen of voorzieningen die nodig zijn om gestelde doelstellingen te realiseren.

Relevantie
Een geïntegreerd zorgsysteem is een methodiek waarmee bepaalde doelstellingen op de gebieden Arbo, milieu en kwaliteit gerealiseerd kunnen worden.

Uitwerking
Zorgsystemen zijn gericht op de beheersing van producten, technische processen, arbeidsprocessen en managementprocessen. Door middel van een goed werkend zorgsysteem worden acties gepland en geco├Ârdineerd die gericht zijn op het opsporen, corrigeren en voorkomen van afwijkingen en tekortkomingen. Deze kunnen betrekking hebben op:

 • De procedures van het zorgsysteem (bijvoorbeeld geconstateerd tijdens interne audits of tussentijdse procescontroles)
 • Producten of processen
 • Leveringen van leveranciers;
 • Veiligheidsrisico's, ongevallen en calamiteiten
 • Schade aan milieu of producten
 • Klachten van personeel, klanten of omwonenden
 • Ongewenste emissies naar het milieu

In de praktijk komt het erop neer dat de gegevens die bijvoorbeeld uit een interne of externe audit, of een directiebeoordeling naar voren zijn gekomen, mogelijk aanleiding geven om verbeteringen door te voeren. Deze verbeteringen moeten vervolgens weer worden vastgelegd in de bedrijfsvoering en zullen dus verwerkt moeten worden in de procedures en (werk-)instructies waar het zorgsysteem grotendeels uit bestaat.

Een zorgsysteem bestaat uit de volgende elementen:

 • Beleidsverklaring
 • Programma
 • Integratie in de bedrijfsvoering
 • Metingen en registraties
 • Interne controles

Het is de bedoeling dat de bevindingen van de interne controles de input vormen voor het vaststellen nieuw beleid (eventueel aanpassen van de beleidsverklaring en het programma). Dit wordt het sluiten van de regelkring (Deming-cirkel) genoemd.

Voor de verschillende zorgsystemen zijn diverse internationale normen beschikbaar aan de hand waarvan certificering kan plaatsvinden. De bekendste zijn:

 • ISO 9001: 2000 (kwaliteitszorg)
 • ISO 14001 (milieuzorg)
 • OHSAS 18001 (arbozorg).

Gerelateerde factsheets
Audit
Bedrijfsinterne milieuzorg (BIM)
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
ISO 14000-serie
Milieubeleidsverklaring
Milieuprogramma
Responsible Care

Link
Europese Unie - EMAS

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals