Home

Zuiveringstechnieken
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 09:06

Onder de term zuiveringstechnieken vallen chemische, fysische of microbiologische bewerkingen die als doel hebben één of meer componenten uit reeds verontreinigd water of al verontreinigde lucht of grond te halen.

Relevantie
Zuiveringstechnieken zijn doorgaans nageschakelde technieken die worden ingezet als procesgeïntegreerde technieken niet mogelijk of te duur zijn of als een nageschakelde techniek de enige mogelijkheid is om een verontreiniging aan te pakken.

Uitwerking
Het Nederlandse milieubeleid onderscheidt bij de aanpak van milieuproblemen grofweg twee typen maatregelen:

 • Brongerichte maatregelen zijn gericht op de veroorzakers van milieubelasting en reduceren daardoor de milieubelasting; luchtfilters zijn hier een voorbeeld van.
 • Effectgerichte maatregelen zijn gericht op de nadelige gevolgen van reeds aanwezige verontreiniging, aantasting en uitputting van het milieu; afvalwaterzuivering is hier een voorbeeld van.

De voorkeur ligt bij brongerichte aanpak. Effectgerichte maatregelen kunnen echter nodig zijn als de brongerichte maatregelen te duur, of zelfs niet mogelijk zijn. Bij de aanpak van ‘milieuerfenissen' uit het verleden, zoals bij bodemverontreiniging het geval is, kunnen alleen effectgerichte technieken worden gebruikt.

Zuiveringstechnieken vallen onder de effectgerichte maatregelen en hebben als doel afvalwater, grond, grondwater of lucht geheel of gedeeltelijk te reinigen.

Enkele toegepaste technieken voor luchtzuivering zijn:

 • Katalytische reiniging
 • Incineratie
 • Filteren
 • Cryogene condensatie
 • Gaswassing
 • Ontzwaveling
 • Stofcyclonen
 • Elektrostatische filters
 • Absorptie
 • Adsorptie
 • Biofiltratie
 • Membraanscheiding

Enkele toegepaste technieken voor (grond)waterzuivering zijn:

 • Coagulatie
 • Flocculatie
 • Aerobe biologische zuivering
 • Zeven
 • Bezinken
 • Vetafscheiding
 • Adsorptie
 • Membraanscheiding
 • Anaerobe vergisting
 • Defosfateren
 • Biologische denitrificatie
 • Elektrolytische precipitatie
 • Ionenwisseling
 • Strippen
 • Zandfiltratie

Enkele toegepaste technieken voor bodemzuivering zijn:

 • Biorestauratie
 • Bodemluchtextractie
 • Thermische behandeling
 • Elektrochemische behandeling
 • Fractionering
 • Flotatie
 • Biologische behandeling
 • Extractie
 • Verbranding

Een veelvoorkomend probleem bij de toepassing van zuiveringstechnieken is de verschuiving van de verontreiniging naar een ander milieucompartiment. Bij een gaswasser wordt bijvoorbeeld de verontreiniging in de vorm van een gasvormige component van het ene compartiment (lucht) naar het andere verplaatst (water).


Gerelateerde factsheets
Afvalstoffen
Afvalwater
Geurhinder
Luchtverontreiniging

Link
Aqua Nederland

Literatuur
Van Deventer, Ir. W.T. Milieutechnologie, van schoonmaaktechnologie naar schone technologie. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1994

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals