Joost quote...

...Olof van der Gaag (directeur bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) : "Het klimaat over het klimaat is positiever dan ooit" .

Home Milieuboeken Top 100

Milieuboeken Top 100
Boek van de Week: Handboek Natuurbeschermingsrecht
Geschreven door Joost   
dinsdag 20 juni 2017 00:14

Natuurbeschermingsrecht 120
☐ Klassieker
☐ Aanrader
☑ Nieuw en actueel
☐ Oud maar actueel

Basisgegevens
Titel: Handboek Natuurbeschermingsrecht
Auteurs: Fleur Onrust, Paul Herder, Sander Kole, Peter Mendelts, Teun Verstappen, Maurice Stassen en Alexandra de Waard
Eerste druk: 2017
Uitgever: Berghauser Pont
Bindwijze: Paperback/Ebook
Prijs: €59.00
ISBN: 9789491930881

De uitgever over het boek
Het Handboek Natuurbeschermingsrecht geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern van de Wet natuurbescherming, maar blijft wel steeds praktisch en voor de praktijk toepasbaar. In dit handboek wordt niet alleen de parlementaire geschiedenis beschreven ter toelichting op de nieuwe wet, maar daar waar de jurisprudentie onder de oude wettelijke systemen relevant blijft, wordt deze eveneens besproken.
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. In de Wnb zijn de regels op grond van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn neergelegd ter bescherming van soorten, gebieden, ter regulering van de jacht en beheer en schadebestrijding.
De Wnb is voor de praktijk van groot belang omdat de Wnb op allerlei fronten zijn intrede doet en betrokken kan zijn in of bij de besluitvorming. Dat geldt voor ruimtelijke besluiten en bestemmingsplannen, maar ook projecten die geen andere vergunningen vereisen. Omdat de Wnb haar oorsprong grotendeels vindt in de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn heeft de Wnb een belangrijke invloed op het handelen van bestuursorganen, burgers en bedrijven.
In het boek worden de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande wetten, te weten de Wet natuurbescherming 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet, daar waar relevant steeds besproken. Naast de regelingen die voortkomen uit de Habitat- en Vogelrichtlijn richt dit boek zich ook op subsidieregelingen voor natuur. Uiteraard wordt de relevantie met de Wabo nadrukkelijk aan de orde gesteld in dit handboek.

Meer over het boek
Berghauser Pont

Meer over de Auteur
Fleur Onrust
Paul Herder
Sander Kole
Peter Mendelts
Teun Verstappen
Maurice Stassen
Alexandra de Waard

 
Boek van de Week: Understanding Climate Change And Its Mitigation
Geschreven door Joost   
maandag 12 juni 2017 23:30

climate change migration 120
☐ Klassieker
☐ Aanrader
☑ Nieuw en actueel
☐ Oud maar actueel

Basisgegevens
Titel:Understanding Climate Change
Ondertitel: And Its Mitigation
Auteurs: Ranjit Chavan
Eerste druk: 2016
Pagina's: 236
Uitgever: Partridge India
Bindwijze: Hardback/Paperback/Ebook
Prijs: €23,99/€8,99/€5,92
ISBN: 9781482869804/9781482869811/9781482869798

De uitgever over het boek
Climate change is the real threat to the humanity. It has united all the countries in the form of setting up special bodies to face the challenge, to know of its advance and to take action. Its consequences are visible in the form of climatic extremes, erratic rainfall, floods, droughts, cyclones, having adverse impact on water resources, agriculture, health, human settlements, biodiversity, loss of glaciers, rise in sea level, ocean acidification etc. All these have been scientifically established through the Assessment Reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change. The causes of this rising threat are mainly indiscriminate human activities of burning of fossil-fuels, deforestation, animal husbandry, industrial emissions, etc. causing continual rise of emissions of greenhouse gases. The general perception is that decision making and action is slow and the threat is increasing by the day. There is lack of public awareness towards the danger. Since human activities are the cause, it is through modification of human activities that the danger can be averted. Purpose of this book is to explain the whole phenomenon of climate change in easy language and lucid style, for creating public awareness. Aware people can prevail upon the governments and authorities to take up the mitigation and adaptation efforts in right earnest, and also on their part they can conduct their daily activities with thought of abating the challenge.

Meer over het boek
Partridge Publishing

Meer over de Auteur
All India Institute of Local Self-Government

 
Boek van de Week: Sustainable Slope Stabilisation using Recycled Plastic Pins
Geschreven door Joost   
maandag 05 juni 2017 21:49

Plastic Pins 120
☐ Klassieker
☐ Aanrader
☑ Nieuw en actueel
☐ Oud maar actueel

Basisgegevens
Titel: Sustainable Slope Stabilisation using Recycled Plastic Pins
Auteurs: Sahadat Hossain, Sadik Khan, Golam Kibria
Eerste druk: 2017
Pagina's: 238
Uitgever: Taylor & Francis Ltd
Bindwijze: Hardback
Prijs: £92.00
ISBN: 9781138636101

De uitgever over het boek
Landslides and slope failure are common in the US and rest of the world. The landslides cause significant damage to infrastructure and millions of dollars are required each year to fix the slope. A sustainable and costeffective option to stabilise the slope can have significant benefits, as it will reduce the cost of maintenance and when using recycled pins, it may help the environment at the same time. The recycled plastic pin is made from recycled plastic bottles and other plastic waste. Several demonstration projects already proved the effectiveness of RPP as an alternative option to fix slope failure, with a maximum failure depth of 7-8 ft. In this book, every detail of the slope stabilisation technique using recycled plastic pins, including the design techniques and several case studies, are included. This will help to explain the basics of this important technique and will be used as reference to design the slope stabilisation scheme using recycled plastic pins.

Meer over het boek
Taylor & Francis Ltd

Meer over de Auteur
Sahadat Hossain
Sadik Khan
Golam Kibria

 
Boek van de Week: International Climate Change Law
Geschreven door Joost   
maandag 29 mei 2017 23:25

Climate Change Law 120
☐ Klassieker
☐ Aanrader
☑ Nieuw en actueel
☐ Oud maar actueel

Basisgegevens
Titel: International Climate Change Law
Auteurs: Daniel Bodansky, Jutta Brunnée, and Lavanya Rajamani
Eerste druk: 2017
Pagina's: 416
Uitgever: Oxford University Press
Bindwijze: Hardback
Prijs: £80.00
ISBN: 9780199664290

De uitgever over het boek
This textbook, by three experts in the field, provides a comprehensive overview of international climate change law. Climate change is one of the fundamental challenges facing the world today, and is the cause of significant international concern. In response, states have created an international climate regime. The treaties that comprise the regime - the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change, the 1997 Kyoto Protocol and the 2015 Paris Agreement establish a system of governance to address climate change and its impacts. This book provides a clear analytical guide to the climate regime, as well as other relevant international legal rules.
The book begins by locating international climate change law within the broader context of international law and international environmental law. It considers the evolution of the international climate change regime, and the process of law-making that has led to it. It examines the key provisions of the Framework Convention, the Kyoto Protocol and the Paris Agreement. It analyses the principles and obligations that underpin the climate regime, as well as the elaborate institutional and governance architecture that has been created at successive international conferences to develop commitments and promote transparency and compliance. The final two chapters address the polycentric nature of international climate change law, as well as the intersections of international climate change law with other areas of international regulation.
This book is an essential introduction to international climate change law for students, scholars and negotiators.

Meer over het boek
Oxford University Press

Meer over de Auteur
Dan Bodansky
Jutta Brunnée
Lavanya Rajamani

 
Boek van de Week: Tekstuitgave Omgevingswet
Geschreven door Joost   
maandag 22 mei 2017 22:28

omgevingswettekstuitgave120
☐ Klassieker
☐ Aanrader
☑ Nieuw en actueel
☐ Oud maar actueel

Basisgegevens
Titel: Tekstuitgave Omgevingswet
Ondertitel: Volledig Geconsolideerde Wettekst
Auteurs: mr. dr. J.H.G. van den Broek
Eerste druk: 2017
Pagina's: 316
Uitgever: Berghauserpont
Bindwijze: Paperback
Prijs: €59.00
ISBN: 9789491930874

De uitgever over het boek
In de Tekstuitgave Omgevingswet, volledig geconsolideerde wettekst vindt u de volledige tekst van de wet zoals deze zal gaan luiden met inachtneming van de Invoeringswet Omgevingswet en de diverse Aanvullingswetten Omgevingswet.
In 2019 moet de Omgevingswet in werking treden. De door het parlement vastgestelde Staatsbladversie (Stb. 2016, 156) zal nog worden aangevuld met de Invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswetten. Deze tekstuitgave geeft aan hoe de Omgevingswet eruit zou zien als de consultatieversies door het parlement worden aangenomen. Deze uitgave is volledig in kleur waarbij voor ieder van de wetten in een eigen kleur is weergegeven zodat de impact van iedere wet in een oogopslag duidelijk is.
De Invoeringswet Omgevingswet bevat niet alleen het overgangsrecht, maar vult de Omgevingswet aan met enige essentiële onderdelen.
De Aanvullingswet bodem Omgevingswet voert enige vernieuwingen door ten opzichte van de momenteel geldende Wet bodembescherming. Die wet vervalt.
De Aanvullingswet geluid Omgevingswet verbreedt de geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur naar provinciale wegen en industrieterreinen. De Wet geluidhinder vervalt.
In de Aanvullingswet grondeigendom worden onteigening, voorkeursrecht, herverkaveling en kavelruil in landelijk gebied samengebracht, vereenvoudigd, toegankelijk gemaakt en geharmoniseerd. Aan deze instrumenten wordt vrijwillige stedelijke herverkaveling als nieuw instrument toegevoegd. Verder wordt in deze aanvullingswet ook een aantal wijzigingen in de regeling van het kostenverhaal opgenomen om dit te vereenvoudigen, te verbeteren en flexibeler te maken.
De Aanvullingswet natuur Omgevingswet ziet op de invoeging van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet met een toereikende wettelijke basis voor nadere uitvoeringsregelgeving bij algemene maatregel van bestuur.
Deze uitgave betekent veel gebruiksgemak voor een ieder die zich wil of moet voorbereiden op de Omgevingswet.

Meer over het boek
Berghauserpont
Inkijk Exemplaar

Meer over de Auteur
Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen
LinkedIn

 
<< Start < Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Einde >>

Pagina 1 van 46

Video van de week

Video van de week

doppen3

Een zee vol drijvende doppen 

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 200 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

Natuurbeschermingsrecht 120Fleur Onrust, Paul Herder, Sander Kole, Peter Mendelts, Teun Verstappen, Maurice Stassen en Alexandra de Waard
Handboek Natuurbeschermingsrecht

''Het boek geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern van de Wet natuurbescherming, maar blijft wel steeds praktisch en voor de praktijk toepasbaar.''
Lees verder

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals