Joost quote...

...Pieter Boot is Hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving: 'Eerste stappen zijn makkelijker dan volhardend doorgaan op ingeslagen weg’. 

Home Milieuboeken Top 100 Algemeen Boek van de week: De kracht van de kringloop

Boek van de week: De kracht van de kringloop
Geschreven door Joost   
maandag 09 mei 2011 13:08

De kracht van de kringloop

o Klassieker
o Aanrader

þ Nieuw en actueel
o Oud, maar actueel

Basisgegevens
Titel: De kracht van de kringloop
Ondertitel: Geschiedenis en toekomst van de Ladder van Lansink
Auteurs: Hannet de Vries – in ‘t Veld en Ad Lansink
Eerste druk: 2010
Omvang: 280 pagina's
Uitgever: BnM uitgevers
ISBN: 978908947063-8
Prijs: € 29,95
De uitgever over het boek
'De Ladder van Lansink is in de afvalwereld een gevleugeld woord.
De uitdrukking geeft de voorkeursvolgorde aan voor het optimale beheer van huishoudelijk en bedrijfsafval. Preventie, het voorkomen van afval is de bovenste sport van de Ladder. Dan volgen hergebruik van producten en materialen, daarna verbranding, liefst met terugwinning van energie. Blijft er hierna nog afval over, dan rest slechts storten. De volgorde is gebaseerd op de motie van Ad Lansink, die in 1979 door de Tweede Kamer werd aanvaard. In 1993 werd de motie opgenomen in de Wet Milieubeheer.

De recente vastlegging van de voorkeursvolgorde in de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008) was voor Hannet de Vries – in ’t Veld aanleiding om Ad Lansink voor te stellen samen een boek te schijven over de geschiedenis en (vooral) de toekomst van zijn Ladder. Het leek haar zinvol omdat de Ladder een duidelijke richtingwijzer is op de lange weg van afval naar grondstof en als één van de weinige Nederlandse beleidsprincipes ruime internationale erkenning heeft gekregen. De ‘man van de ladder’ ging op het verzoek in, vooral om te laten zien waarin ‘De Kracht van de Kringloop’ ligt: inspiratie, inzet, innovatie en vooral overtuigingskracht, die de waan van de dag of de week overstijgt.'
Meer over het boek
De kracht van de kringloop
 

Video van de week

Video van de week

1008827

Smeltend Zwitserleven

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 227 gasten online

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals