Home Disclaimer

Disclaimer
 1. Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.*
 2. De uitgever spant er zich voor in om de inhoud van de webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn en regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen, maar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze webpagina of door de onmogelijkheid om de webpagina te kunnen raadplegen.
 3. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 4. Behoudens deze disclaimer is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent zelf verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 6. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen om de webpagina te gebruiken en/of om van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 7. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

* In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • Webpagina: iedere webpagina binnen deze website
 • Uitgever: MilieuFocus BV
 • Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, bewerken, invullen (van formulieren), publiceren of anderszins plaatsen (van informatie), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren)
 • U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt
 • Inhoud: alle informatie op deze website, onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks en andere objecten
 • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel. 
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 185 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals