Home Energie

Energie/klimaat
Wiebes wil snel duidelijkheid geven over toekomst salderen

In antwoord op kamervragen over de toekomst van salderen van onder andere met eigen zonnepanelen opgewekte schone energie, zei minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat toe om nog voor de zomervakantie van 2018 met details over de vervanger van de salderingsregeling te komen. In het regeerakkoord gaf het kabinet aan al in 2020 de salderingsregeling te willen vervangen.

Lees verder bij Duurzaamnieuws

 
Europarlement zet stap richting CO2-neutrale economie in 2050

Als het aan de milieucommissie en industriecommissie van het Europees Parlement ligt, dan leggen we bij wet vast dat de EU uiterlijk in 2050 CO2-neutraal moet zijn. “Om opwarming van de aarde  tegen te gaan, kunnen we niet zonder een langetermijnplanning,” reageert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout, die de voorstellen van harte steunt. 

Lees verder bij Duurzaamnieuws

 
Nationaal Klimaatakkoord: alle hens aan dek!

Een high level bijeenkomst over energiezaken. Onder die vlag opende minister Wiebes (EZK) gisteren in Den Haag met zo’n 200 stakeholders het proces om te komen tot een invulling van het Nationaal Klimaat- en Energieakkoord. 

Lees verder bij VEMW

 
De rol van banken bij #VanGasLos

Als Nederland de ambities wil halen uit het akkoord van Parijs, moeten marktpartijen actiever betrokken worden. Banken hebben een invloedrijke rol om de energietransitie te versnellen, door onder andere veel actiever met hun vastgoed portefeuilles om te gaan. Ze hebben er zelf be

Lees verder bij Duurzaam Gebouwd

 
€ 12 miljard subsidie voor duurzame energie in 2018

In het voor- en het najaar van 2018 is er € 6 miljard beschikbaar voor nieuwe projecten voor de opwekking van energie uit duurzame bronnen, zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt deze zogeheten stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ subsidie) volgend jaar opnieuw open.

Lees verder bij Duurzaam Gebouwd

 
SunMotion Solar Roofsystem

Afstudeerproject TU Delft: nieuw daksysteem regelt 40% hogere productie van zonne-energie én natuurlijk daglicht niveau in het gebouw. Tijdens mijn afstuderen in de richting Architectural Engineering aan de TU Delft, heb ik onderzoek gedaan naar twee vitale trends binnen de architectuur: de toenemende vraag naar zonnecellen op gebouwen én de toenemende vraag naar natuurlijk licht in gebouwen.

Lees verder bij Voor de Wereld van Morgen

 
'De extremere klimaatmodellen hebben het waarschijnlijk bij het juiste eind'

Klimaatmodellen worden gebruikt om te voorspellen hoe sterk de aarde bij een bepaalde concentratie broeikasgassen in de (nabije) toekomst zal opwarmen.

Lees verder bij Scientias.nl

 
Open debat over negatieve emissies en CO2-opslag nodig

Vrijwel alle wetenschappelijke scenario’s die uitgaan van een temperatuurstijging van minder dan 2 graden Celsius, gaan er vanuit dat hiervoor technologieën nodig zijn die tot een negatieve CO2-emissie leiden (Negative CO2 Emission Technologies, NETs), zoals een combinatie van bio-energie en CO2-opslag (BECCS). Tegelijkertijd wordt er in de praktijk nauwelijks in deze technologieën geïnvesteerd en bestaat er twijfel of BECCS wel op grote schaal moet worden toegepast.

Lees verder bij Planbureau voor de Leefomgeving

 
Havenbedrijf Rotterdam sluit aan bij North Sea Wind Power Hub-consortium

Het Havenbedrijf Rotterdam sluit zich als vijfde partner aan bij TenneT TSO (Nederland), Energinet (Denemarken), TenneT TSO GmbH (Duitsland) en Gasunie.

Lees verder bij het Nieuwe Produceren

 
SDE+ regeling voor hernieuwbare energie opnieuw opengesteld

De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ regeling) is opnieuw opengesteld. Er komt in het voorjaar van 2018 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water.

Lees verder bij Het Nieuwe Produceren

 
KPMG: Beursgenoteerd bedrijf heeft beperkt inzicht in klimaatrisico’s

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen hebben onvoldoende beeld van de financiële risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt. De bedrijven onderkennen dat klimaatverandering ingrijpende gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering maar hebben een beperkt beeld bij de werkelijke financiële risico’s.

Lees verder bij Duurzaamnieuws

Lees meer... [KPMG: Beursgenoteerd bedrijf heeft beperkt inzicht in klimaatrisico’s]
 
<< Start < Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Einde >>

Pagina 1 van 554

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2017 12 12 om 20.19.09

Het klimaat tussen hoop en vrees

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 273 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

Ecologica 120Ecologica
Hans Meek

''Waarom verkleining van de menselijke impact op de biosfeer moeilijk maar onvermijdelijk is.''
Lees verder

Agenda energie

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals