Home Energie

Energie/klimaat
'Biobrandstoffen niet duurzaam'

Het produceren van gewassen voor energie is niet duurzaam en draagt bij aan het versnellen van de klimaatverandering. Dat schreef een groep Amerikaanse wetenschappers aan de - toen aankomend - president Barak Obama.

"De nieuwe visie over de nieuwe groene economie van president Obama die is gebaseerd op biobrandstoffen kan de Verenigde Staten in een groene zeepbel vatten van onrealistische beloften van een niet-duurzame industrie", aldus de ondertekenaars van de brandbrief.

Biobrandstoffen zijn volgens GJEB niet duurzaam omdat voor de teelt van de gewassen ook grond, water en meststoffen nodig zijn, terwijl deze producten allemaal schaars zijn. "Bovendien wordt 44 procent van de kunstmest voor de biobrandstoffen geïmporteerd, dus er is geen sprake van een onafhankelijke energiebron", aldus een van de onderzoekers.  

Bron
Agrarisch Dagblad
Gerelateerde factsheets
Bio-energie
Duurzame ontwikkeling
Duurzame energie
Verandering van klimaat

 

Lees meer... ['Biobrandstoffen niet duurzaam']
 
Energiebesparing door EIA succes, SDE blijft achter

Het fiscale instrument om investeringen in energiebesparing of de productie van duurzame energie te bevorderen, EIA, draagt bij aan de doelstellingen van het kabinet. De realisatie van de SDE-regeling blijft achter. Dat blijkt uit evaluaties die de Minister van Economische Zaken heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

Opvallend is dat slechts een achttal technieken gezamenlijk driekwart van het EIA-budget vertegenwoordigen. De investeringsimpuls van de EIA is ruim 62 procent van het toegekende bedrag. De energiebesparing die hierdoor in 2005 is gerealiseerd schatten de onderzoekers op 3 - 10 PJ.

Dit staat overigens in schril contrast tot de besparingen die door middel van warmtekrachtkoppeling (WKK) worden gerealiseerd, namelijk 92 PJ /jaar aan primaire energie (equivalent aan 3 miljard m3 gas per jaar) en meer dan 10 Mton CO2 /jaar, door 25 % van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte en 25 % van de passende warmtevraag gekoppeld te verzorgen. VEMW pleit dan ook onder meer voor een continuering van het stimuleringskader voor WKK, onder meer door een langjarig commitment van de overheid om WKK op te nemen in de SDE-regeling zoals dat eerder succesvol geschiedde in de MEP-regeling. Het ministerie van Economische Zaken is hiertoe vooralsnog niet bereid. 

Bron      
VEMW
Gerelateerde factsheets
Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE)
Energie-investeringsaftrek (EIA)

Lees meer... [Energiebesparing door EIA succes, SDE blijft achter]
 
De top-zeven van de duurzame energiebronnen

The New Scientist heeft een lijst met de zeven meestbelovende duurzame energiebronnen opgesteld. Windenergie staat bovenaan, energie uit zonnepanelen pas op de vijfde plaats en bio-energie staat er niet op.

De lijst is opgesteld door Mark Z. Jacobson, hoogleraar Civil and Environmental Engineering aan de Stanford University (VS). De aan de lijst ten grondslag liggende studie heeft in oktober 2008 aangeboden aan de Senaatscommissie voor energie.
 
De top-7 van Jacobson:
1. Wind
2. Geconcentreerde zonne-energie (spiegels die vloeistof verhitten)
3. Geothermische energie
4. Getijdenenergie
5. Zonnepanelen
6. Golfslag-energie
7. Hydro-elektriciteit. 

Bron
Algemene Energieraad
Gerelateerde factsheets
Bio-energie
Duurzame ontwikkeling
Duurzame energie
Energiebeleid
Verandering van klimaat
 

Lees meer... [De top-zeven van de duurzame energiebronnen]
 
Klimaat en energie in rede Obama

De Algemene Energieraad heeft de inauguratierede van president Obama van de Verenigde Staten goed in de gaten gehouden. Op de website heeft de raad de passages opgenomen die direct of indirect naar klimaat en energie verwijzen.

Het gaat om vier passages. Een van de citaten: 'Iedere dag brengt nieuwe bewijzen dat de manieren waarop we onze energie gebruiken de vijand versterken en de planeet bedreigen.'

Bron
Algemene Energieraad
Gerelateerde factsheets
Energiebeleid
Verandering van klimaat

 

Lees meer... [Klimaat en energie in rede Obama]
 
Meer interesse voor aardwarmte in Westland

Vier glastuinbouwbedrijven, de gemeente en ‘nóg een partij' in Westland hebben een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken.

De kwekers willen zelf gaan boren, terwijl de gemeente Westland liever de regie in handen houdt. Volgens het advies- en ingenieursbureau IF uit Arnhem, dat onderzoek verrichtte voor de gemeente, zijn er zeker twee grondlagen in Westland waarin aardwarmte zit. IF zegt dat 40 procent van de beschikbare aardwarmte winbaar is als de gemeente het proces faciliteert. Dat komt volgens directeur Guus Willemsen overeen met meer dan 50 jaar warmte voor 180 hectare glastuinbouw. Gaan de kwekers op eigen houtje aan de slag, dan wordt volgens IF maar 17 procent van het potentieel benut.

Bron
Algemeen Dagblad
Gerelateerde factsheets
Duurzame energie
Energiebeleid
Verandering van klimaat

 

Lees meer... [Meer interesse voor aardwarmte in Westland]
 
Investeren in energie en klimaat geen oplossing recessie
Het stimuleren van investeringen in energie en klimaat biedt geen oplossing voor de huidige recessie, aangezien de meeste maatregelen pas over enkele jaren effect zullen hebben. Dit stelt het Centraal Planbureau (CPB) op basis van een analyse in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Naar aanleiding van de kredietcrisis spreekt men wereldwijd over een 'Green New Deal'. Daarbij wordt volgens het CBP en het PBL de economische recessie als argument gebruikt voor een investeringsimpuls in duurzame technologie. Uit de analyse van de bureaus blijkt echter dat het over het algemeen niet zinvol is de economie op deze manier te stimuleren.

"Nieuw stimuleringsbeleid voor investeringen in energie en klimaat is weinig effectief", oordelen de bureaus, die erop wijzen dat de effecten van dergelijke maatregelen pas over enkele jaren voelbaar zullen zijn en daarom geen soelaas bieden voor de huidige recessie. Wat volgens hun analyse wel verlichting zou kunnen bieden is het naar voren halen van investeringen in energiebesparing in woningen en kantoren.

Bron
iNSnet
Gerelateerde factsheets
Energiebeleid
Verandering van klimaat

Lees meer... [Investeren in energie en klimaat geen oplossing recessie]
 
'Grote toekomst voor rijden op afval'

Gasunie komt medio dit jaar met een nationaal certificeringsysteem voor biogas. Daarmee moet duidelijk worden wanneer aardgas op milieuvriendelijke wijze opgewekt is. Dat bleek op het symposium Mobiliteit en Duurzaamheid, dat op 16 januari in Groningen werd gehouden.

Voor het certificaat gaat deels hetzelfde op als voor groene stroom: als iemand biogas tankt, gaat het om een mengsel. ''Maar hier geldt wel: hoe meer vraag hoe meer aanbod'', aldus een woordvoerder van Gasunie. Het gas wordt opgewekt door de vergisting van gft-afval bij de vuilverwerking in Wijster.

Op de bijeenkomst in Groningen werd ook bekendgemaakt dat het aantal aardgas-vulpunten dit jaar nog toeneemt van vijftien naar 55. Ook gaat Gasunie binnenkort proberen om biogas door het gasnet te transporteren.

Bron
Nu.nl
Gerelateerde factsheets
Bio-energie
Duurzame energie

Lees meer... ['Grote toekomst voor rijden op afval']
 
Provincies investeren in klimaat- en energieprojecten
De gezamenlijke provincies investeren tot 2011 ten minste 200 miljoen euro in concrete klimaat- en energieprojecten. Hiermee dragen de provincies met eigen middelen bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen van het Rijk. Gedeputeerde van Heijningen (IPO) en minister Cramer (VROM) ondertekenden daartoe op 14 januari het ‘Klimaat- Energieakkoord tussen Rijk en provincies 2009-2011'.

Nederland wil in 2020 30% minder broeikasgassen uitstoten, 20% duurzame energie in het energieverbruik en 20% energiebesparing realiseren. Om deze doelstelling te behalen heeft het IPO samen met het Rijk een programma opgesteld. Het programma richt zich op de thema's:

  • duurzame energie
  • duurzame mobiliteit
  • het verminderen van broeikasgassen
  • energie-innovatie
  • aanpassing aan klimaatverandering.

Bron
Ministerie van VROM (14 januari 2009)
Gerelateerde factsheets
Broeikaseffect
Prioriteiten van Cramer
Verandering van klimaat

Lees meer... [Provincies investeren in klimaat- en energieprojecten]
 
Bio-ethanol fabriek met CO2 afvang
In Hardenberg zal een innovatieve bio-ethanol fabriek verrijzen. Als eerste fabriek in Europa wordt hier biomassa-afval omgezet in brandstof en wordt de vrijgekomen CO2 afgevangen en hergebruikt in het proces. Op 3 december ondertekenden de initiatiefnemers en de gemeente Hardenberg de koopovereenkomst van het terrein.

De fabriek gaat het gepatenteerde Amerikaanse GeneSyst proces toepassen om biomassa-afval om te zetten naar bio-ethanol. In het productieproces wordt cellulosehoudende biomassa afval omgezet in suikers. Met de bouw is een investering van zo'n 50 miljoen euro gemoeid.

Bron
SenterNovem (7 januari 2009)
Gerelateerde factsheets
Bioenergie
CO2-opslag

Lees meer... [Bio-ethanol fabriek met CO2 afvang]
 
Koeienmest verwarmt nieuwbouwwijk
Een nieuwbouwwijk met 3000 woningen in Zeewolde wordt vanaf 10 januari verwarmd door energie uit koeienmest. De mest wordt geproduceerd en verwerkt op een lokale melkveehouderij. Volgens directeur Gijs de Man van uitvoerder Essent Warmte is dit het meest innovatieve mestvergistingsproject in Nederland.

Het biogas dat vrijkomt uit de mestvergister wordt via een 5 kilometer lange gasleiding naar de warmtecentrale van de wijk gebracht. Daar wekt een biogasmotor duurzame elektriciteit op. De warmte die hierbij vrijkomt gaat via het warmtenet van Essent naar de nieuwbouwwijk.


Bron
DuurzaamGebouwd (8 januari 2009)
Gerelateerde factsheets
Bioenergie
Duurzame energie
Mest

Lees meer... [Koeienmest verwarmt nieuwbouwwijk]
 
Meer dan 100 GW windenergie wereldwijd
In 2008 is het aantal windmolens weer fors toegenomen. De huidige mondiale capaciteit windenergie bedraagt 109 GW. De windturbines produceerden in 2008 gezamenlijk 1,3% van de totale elektriciteitsopwekking zo meldt de World Wind Energy Association.

De grootste producent is Duitsland met 23,3 GW en een jaarlijkse gemiddelde productie van 44.000 GWh. Op de wereldranglijst neemt Nederland een 12e plaats in met 2.225 MW en een productie van 5.100 GWh, hetgeen overeenkomt met 4,5% van de binnenlandse stroombehoefte. Het vermogen is in 2008 met 477 MW toegenomen, de grootste stijging in de afgelopen 20 jaar.

Bron
Duurzame energie thuis (13 januari 2009)
Gerelateerde factsheets
Duurzame energie
Windenergie

Lees meer... [Meer dan 100 GW windenergie wereldwijd]
 
<< Start < 571 573 574 575 576 > Einde >>

Pagina 571 van 576

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 232 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda energie

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals