Home Energie

Energie/klimaat
Nieuwe subsidieronde Milieu & Technologie
MKB-bedrijven uit de industrie kunnen van 2 januari tot en met 9 september 2009 weer subsidie aanvragen bij het programma Milieu & Technologie van SenterNovem. De subsidie van in totaal EUR 4,5 miljoen is bedoeld om de ontwikkeling en toepassing van innovatieve, milieuvriendelijke processen, producten of diensten in de industrie te stimuleren.

Er is zowel steun voor de technische ontwikkeling (Toepassen in de Praktijk) als voor de voorbereiding van gerichte marktintroductie van milieuvriendelijke innovaties. Toepassen in de Praktijk is er op gericht om onderzoeksresultaten te vertalen naar de praktijk. Dit gebeurt middels vijf soorten projecten:

  • Industrieel haalbaarheidsproject
  • Industrieel onderzoeksproject
  • Preconcurrentieel haalbaarheidsproject
  • Preconcurrentieel ontwikkelingsproject
  • Demonstratieproject

Bron
SenterNovem (7 januari 2009)

Lees meer... [Nieuwe subsidieronde Milieu & Technologie]
 
Noordzeering voor grootschalige duurzame energie
Stichting Natuur & Milieu (SNM) wil dat in de Noordzee zo snel mogelijk een enorme ring van windmolenparken wordt gerealiseerd. Deze windturbines moeten de aangrenzende landen van schone energie gaan voorzien. Het masterplan hiervoor is op 12 januari door het architectenbureau van Rem Koolhaas (OMA) in opdracht van SNM in Den Haag gepresenteerd.

SNM biedt sinds enige tijd aan huishoudens de mogelijkheid zich te bundelen in de coöperatie Zeekracht om eigen windturbineparken in zee te realiseren. Mirjam de Rijk (SNM): ‘er is haast geboden. Met het project Zeekracht willen we de overheid onder druk zetten om nu eindelijk eens actie te gaan ondernemen'.

Bron
Trouw (13 januari 2009)
Gerelateerde factsheets
Duurzame energie
Windenergie

Lees meer... [Noordzeering voor grootschalige duurzame energie]
 
Garantieregeling voor energiebesparing
In de loop van 2009 komt er een garantieregeling voor energiebesparende investeringen. Middels deze regeling kunnen huiseigenaren geld lenen om investeringen te doen zodat hun energierekening omlaag gaat. Het Rijk stelt zich garant voor deze leningen. Dat hebben ministers Van der Laan en Cramer van VROM op 14 januari bekend gemaakt in de voortgangsrapportage ‘Energiebesparing gebouwde omgeving'.

De plannen van het kabinet om voor 2012 een half miljoen bestaande gebouwen 20 tot 30% energiezuiniger te maken, liggen op schema. Daarnaast moeten in 2011 ook 100.000 bestaande woningen zijn voorzien van zonneboilers, warmtepompen of zonnepanelen. Het kabinet evalueert volgend jaar de voortgang van deze plannen.


Bron
Ministerie van VROM (14 januari 2009)
Gerelateerde factsheets
PV-cellen
Warmtepomp
Zonneboiler

Lees meer... [Garantieregeling voor energiebesparing]
 
Zeewaterwarmtecentrale wereldprimeur in duurzame energie
Minister Van der Laan (VROM) opende op 10 januari in de Haagse wijk Duindorp de eerste zeewaterwarmtecentrale ter wereld. Deze unieke duurzame energiecentrale gaat ruim 800 woningen voorzien van warmte die wordt gewonnen uit de Noordzee. ‘Dit is een project waarbij zowel mens, markt als milieu winnaar zijn', aldus Van der Laan.

In de haven bij Duindorp is een speciale centrale gebouwd, die zeewater oppompt, filtert, bijwarmt en doorgeeft. ‘Deze centrale is een mooie stap in de richting van energieneutrale nieuwbouw die het kabinet als doel heeft voor 2020. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door meer energiebesparing en inzet van duurzame energie is een prioriteit voor het kabinet. Duurzaamheid is de rode draad binnen dit project in Duindorp, met de schijnwerper op energie', aldus de minister.

Bron
Ministerie van VROM (12 januari 2009)
Gerelateerd factsheet
Duurzame energie

Lees meer... [Zeewaterwarmtecentrale wereldprimeur in duurzame energie]
 
Energielabel huizen verbeterd
Het energielabel voor woningen en utiliteitsgebouwen is aangepast zodat de consument in één oogopslag kan zien voor welk type woning het label is. Ook geeft het label precies aan welke maatregelen genomen kunnen worden om het huis energiezuiniger te maken, waardoor ook de energiekosten kunnen dalen.

De minister verwacht dat het verbeterde label huiseigenaren verder stimuleert tot het nemen van energiebesparende maatregelen. De overheid draagt daar aan bij met regelingen en subsidies. Het afgelopen jaar is veel kritiek geweest op de kwaliteit van het energielabel. Om het label te verbeteren is nauw overleg gevoerd met vele belanghebbenden waaronder NVM, Vereniging Eigen Huis en consumentenpanels.

Bron
Ministerie van VROM (7 januari 2009)

Lees meer... [Energielabel huizen verbeterd]
 
Rendementsrecord zonnecel verbeterd
Met de publicatie van twee nieuwe records in de nieuwste Solar Cell Efficiency Tables is het nieuwe jaar goed begonnen voor de zonnecel-groep van het Institute for Molecules and Materials (IMM) van de Radboud Universiteit. De door hun ontwikkelde GaAs-zonnecellen zijn in staat om 26% van het licht om te zetten in elektriciteit.

De Solar Cell Efficiency Tables zijn het Guinness Book van de zonnecelmakers: alleen officiële, gecontroleerd gemeten records worden erin vermeld. Afgelopen zomer vestigde de Nijmeegse groep voor de klassieke cel een nieuw officieel record van 25,8%. Het record van de dunne cellen stond lange tijd op 24,5%.

Bron
Radboud Universiteit Nijmegen (7 januari 2009)
Gerelateerd factsheet
Zonnecellen

Lees meer... [Rendementsrecord zonnecel verbeterd]
 
Vergunning voor windturbinepark op zee
Staatssecretaris Huizinga van V&W verleent het bedrijf Airtricity een ontwerpvergunning voor de bouw van een offshore windturbinepark ten westen van Hoek van Holland. Deze vergunning is een belangrijke onderdeel van de kabinetsdoelstelling om de winning van 450 MW aan windenergie op de Noordzee mogelijk te maken.

De ontwerpvergunning geeft Airtricity de mogelijkheid om 72 windturbines van 3,6 MW in het park West Rijn te bouwen. Dit park zal circa 40 km uit de kust van Hoek van Holland verrijzen. De vergunning is verleend voor 20 jaar. Bij de vergunningverlening voor windmolenparken op zee wordt rekening gehouden met de scheepvaartveiligheid, ecologie en luchtvaartveiligheid.

Bron
Ministerie van EZ (15 jan 2009)
Gerelateerd factsheet
Windenergie

Lees meer... [Vergunning voor windturbinepark op zee]
 
RWE bouwt windturbinepark in Noordzee
Het Duitse energieconcern RWE heeft op 15 januari bij Rijkswaterstaat een vergunningaanvraag ingediend voor de bouw van een windmolenpark op de Noordzee. Dit windturbinepark gaat Tromp Binnen heten en moet 75 kilometer uit de kust van Callantsoog verrijzen. Het park bestaat uit 59 windturbines met een totale capaciteit van circa 300 MW.

RWE heeft naast de vergunningaanvraag tevens een milieurapport ingediend. Volgens de aanvraag zullen de windturbines op betonnen voetconstructies geplaatst worden waardoor niet hoeft te worden geheid. Het effect op het onderwaterleven is volgens RWE daarom minder groot. Volgens het bedrijf is het de eerste keer dat de techniek in Nederland wordt toegepast.

Bron
AD (14 januari 2009)
Gerelateerd factsheet
Windenergie

Lees meer... [RWE bouwt windturbinepark in Noordzee]
 
‘Waddengebied proeftuin voor biomassa’
Het waddengebied heeft een goede uitgangspositie voor verdere ontwikkeling van biomassatoepassingen. Dit stelt de Raad voor de Wadden in zijn advies aan de Tweede Kamer over de economische kansen en risico's van biomassa-activiteiten in het Waddengebied.

De aanwezigheid van een sterk agrarisch cluster, een groot energie- en chemiecluster in de Eemsdelta, nabijgelegen kenniscentra en een duurzaam ondernemersklimaat geven goede mogelijkheden tot aansluiting. Volgend de raad moeten de biomassa-ontwikkelingen op een verantwoorde manier ingepast worden in het karakteristieke Waddenlandschap.

Bron
Ministerie van VROM (8 januari 2009)
Gerelateerd factsheet
Bioenergie

Lees meer... [‘Waddengebied proeftuin voor biomassa’]
 
Nauwelijks zorgen over klimaatverandering
Uit een wereldwijd onderzoek in 22 landen dat door managementbureau Accenture is uitgevoerd, blijkt dat inwoners van opkomende economieën veel bezorgder zijn over klimaatverandering dan die in Westerse landen. Ook geven zij aan bereid te zijn om daadwerkelijk tegen die veranderingen op te treden.

In westerse economieën zegt 31% bezorgd te zijn over de gevolgen van klimaatverandering, terwijl in Nederland slechts 18% van de geënquêteerden aangeeft ongerust te zijn over de klimaatproblemen. Maar 13% van de Nederlanders gaat uit van een rechtstreekse invloed op hun leven door klimaatverandering.

Bron
Telegraaf (15 januari 2009)
Gerelateerd factsheet
Verandering van klimaat

Lees meer... [Nauwelijks zorgen over klimaatverandering]
 
EU-akkoord over duurzame energie in 2020
maandag 15 december 2008 02:00
De 27 EU-lidstaten en de het Europees Parlement zijn het eens geworden over het drastisch verruimen van het gebruik van duurzame energie. In 2020 moet 20% van de stroom in de unie worden opgewekt via natuurlijke hulpbronnen. PvdA-Europarlementariër Corbey heeft dat op 9 december bekendgemaakt.

Corbey is namens het EP betrokken bij de onderhandelingen. Voor Nederland betekent de afspraak dat het gebruik van duurzame energie omhoog moet van 2,5% in 2005 tot 14,5% in 2020. De afspraken over duurzame energie maken deel uit van een breder klimaatpakket.

Bron
EuropaNu (9 december 2008)
Gerelateerde factsheets
Duurzame energie
Duurzame ontwikkeling

Lees meer... [EU-akkoord over duurzame energie in 2020]
 
<< Start < 572 574 575 576 > Einde >>

Pagina 572 van 576

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 135 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda energie

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals