Home Energie

Energie/klimaat
Econcern bouwt vier windparken in China

Op een eigen conferentie over Duurzame Energie in Poznan maakte Econcern bekend bijna 900 miljoen euro te gaan investeren in de bouw van vier windparken in China. Deze investeringsbeslissing maakt het bedrijf in één klap tot de belangrijkste speler in China op het gebied van duurzame energie.

De vier windparken komen op land te staan. Drie worden gerealiseerd samen met CNOOC New Energy (onderdeel van China Natiuonal Offshore Oil Company) en een samen met SINOHYDRO Renewable Energy (onderdeel van SINOHYDRO Corporation). De bouw van de parken start naar verwachting in 2009.

Bron
Econcern
Gerelateerd factsheet
Windenergie

Lees meer... [Econcern bouwt vier windparken in China]
 
Convenant schone en duurzame agrosectoren

De Branchevereniging Organische Reststoffen, het Productschap Akkerbouw, de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie en de Nederlandse Zuivelorganisatie hebben op 3 december 2008 het convenant Schone en Duurzame Agrosectoren getekend.

In dit convenant hebben de ministers Verburg van LNV en Cramer van VROM met verschillende partijen afspraken gemaakt over energiebesparing, gebruik en productie van duurzame energie en broeikasgasreductie. Deze ondertekening is een belangrijke uitbreiding waardoor meer onderdelen van de agrarische sector een bijdrage leveren aan een schone en zuinige toekomst.

Bron
Ministerie van LNV
Gerelateerde factsheets
Duurzame energie
Duurzame ontwikkeling

Lees meer... [Convenant schone en duurzame agrosectoren]
 
Milieuvergunning energiecentrale NUON vernietigd

De Raad van State heeft op 3 december de milieuvergunning vernietigd die de provincie Groningen aan NUON had verleend voor de bouw van een energiecentrale in de Eemshaven. De bouw van de multi-fuel elektriciteitscentrale, die ook op kolen gestookt kan worden, kan hierdoor voorlopig niet hervat worden.

De beslissing van de Raad van State viel na bezwaren van Greenpeace en Stichting Natuur en Milieu (SNM). Volgens Greenpeace en SNM zou de centrale de natuur in het gebied aantasten. Bovendien zou het onderzoek naar de gevolgen voor het milieu ernstig zijn tekortgeschoten. 

Bron
Raad van State
Gerelateerde factsheets
Duurzame energie
Duurzame ontwikkeling

Lees meer... [Milieuvergunning energiecentrale NUON vernietigd]
 
Huiseigenaren investeren in duurzame warmte

Ruim dertienhonderd huizenbezitters hebben het afgelopen kwartaal in totaal 3,2 miljoen euro aangevraagd voor de subsidieregeling Duurzame Warmte. Zij gaan samen meer dan 7 miljoen euro in duurzame warmtetechnologie investeren. Het merendeel van de woningeigenaren betreft particulieren.

SenterNovem beheert deze subsidie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Er is 60 miljoen euro subsidie beschikbaar. De subsidieregeling is bedoeld voor uitvoering van energiebesparende technieken voor warm water en verwarming zoals zonneboilers en micro-wkk.

Bron
SenterNovem
Gerelateerde factsheets
Duurzame energie
Duurzame ontwikkeling

Lees meer... [Huiseigenaren investeren in duurzame warmte]
 
‘Schade door kolen jaarlijks € 360 miljard’

De schade die energiebedrijven wereldwijd veroorzaken door het stoken van kolen voor elektriciteitsproductie bedraagt ruim € 360 miljard per jaar. Maar die schade betalen zij niet zelf. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace in samenwerking met het instituut CE Delft. De bevindingen uit het onderzoek zijn samengevat in het rapport The true cost of coal. 

De zogenaamde ‘externe kosten' van de kolenketen betreffen de effecten van klimaatverandering, ontbossing, gezondheidsschade, lokale verzuring, vervuiling door kolenwinning en mijnongelukken. Stroomproducenten wentelen deze kosten nu af op burgers en de overheid. Dit is volgens Greenpeace geheel in strijd met het principe ‘de vervuiler betaalt'.

Bron
Greenpeace 
Gerelateerde factsheets
De vervuiler betaalt
Verandering van klimaat

Lees meer... [‘Schade door kolen jaarlijks € 360 miljard’]
 
EU subsidieert dubbel glas voor lage inkomens

De EU gaat meebetalen aan energiebesparende maatregelen voor huishoudens met lage inkomens. EU-lidstaten die het plaatsen van dubbel glas, het isoleren van muren of het plaatsen zonnepanelen subsidiëren, kunnen straks ook een beroep doen op een Europees potje. 

De Europese Commissie heeft dat op 3 december bekendgemaakt. Het voorstel werd al aangekondigd in het economisch herstelplan van de commissie, dat onlangs werd gepresenteerd. De EU-regeringsleiders moeten daarover binnenkort een besluit nemen. 

Bron
EuropaNu

Lees meer... [EU subsidieert dubbel glas voor lage inkomens]
 
EP wil 80% minder CO2-uitstoot tegen 2050EP wil 80% minder CO2-uitstoot tegen 2050

De tijdelijke commissie Klimaatverandering van het Europees Parlement (EP) heeft op 2 december haar goedkeuring uitgesproken aan de definitieve aanbevelingen voor een EU-beleid voor de bestrijding van de opwarming van de aarde.

De parlementsleden besloten dat ‘de klimaatverandering zowel sneller als ernstiger is in termen van haar ongunstige gevolgen, dan eerder werd aangenomen.' Zij roepen op tot het opnemen van klimaatveranderingkwesties op alle beleidsterreinen. Alle burgers worden ook opgeroepen om hieraan bij te dragen.

Bron
EuropaNu 

Gerelateerd factsheet
Verandering van klimaat

Lees meer... [EP wil 80% minder CO2-uitstoot tegen 2050EP wil 80% minder CO2-uitstoot tegen 2050]
 
SNM: nieuwe CO2 uitstootnorm tandenloze tijger

Volgens Stichting Natuur & Milieu (SNM) is het oorspronkelijke wetsvoorstel over emissienormen voor personenauto's onder druk van de auto-industrie flink verwaterd. SNM is teleurgesteld over de uitslag: ‘de wet is daardoor een tandeloze klimaattijger geworden.'

Na bijna een jaar onderhandelen hebben de Europese Raad van milieuministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie overeenstemming bereikt over de CO2 uitstootnormen voor personenauto's. SNM is van mening dat deze wet autofabrikanten volstrekt onvoldoende stimuleert om hun auto's zuiniger en minder klimaatbelastend te maken.

Bron
SNM

Gerelateerd factsheet
Verandering van klimaat

Lees meer... [SNM: nieuwe CO2 uitstootnorm tandenloze tijger]
 
Voorlopig akkoord beperking CO2-uitstoot auto's

Nieuwe auto's in Europa moeten vanaf 2012 zuiniger en milieuvriendelijker worden. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de gezamenlijke EU-landen hebben daarover op 1 december een akkoord bereikt. De gemiddelde nieuwe auto mag vanaf 2012 hooguit 130 gram CO2 per kilometer uitstoten.  

Nu ligt het gemiddelde nog tegen de 160 gram CO2 per kilometer. De maatregel is een van de hoekstenen van de EU-acties om het klimaat te beschermen en minder afhankelijk te worden van olie. Het Europees Parlement en regeringshoofden van de EU keuren het onderhandelaarsakkoord vrijwel zeker nog in december 2008 goed. 

Bron
EuropaNu

Gerelateerd factsheet
Verandering van klimaat

Lees meer... [Voorlopig akkoord beperking CO2-uitstoot auto's]
 
‘Shell ongerust over CO2-beleid EU’

Olieconcern Shell is ongerust over het voornemen van de Europese Unie om industrieën in Europa vanaf 2010 te laten betalen voor de uitstoot van CO2. Dat zei Shell-topman Routs zaterdag in een interview met Het Financieele Dagblad.

Routs wil niet vooruitlopen op de conclusies die Shell zal trekken als Europa een standpunt inneemt onafhankelijk van de Verenigde Staten en Azië. ‘We vragen Brussel voortdurend om een gelijkwaardig concurrentieveld. Als onze raffinaderij in Pernis moet gaan betalen voor elke ton CO2, terwijl dat niet geldt voor onze concurrenten in de VS of China, dan schaadt dat de concurrentiepositie van Pernis.'

Bron
EuropaNu

Gerelateerd factsheet
Verandering van klimaat

Lees meer... [‘Shell ongerust over CO2-beleid EU’]
 
‘Richting energietransitie vooral bepaald door spelregels’

Bij de energietransitie wordt de richting vooral bepaald door het politieke krachtenveld en door de spelregels. Dat concluderen dr. Hofman en dr. Elzen van de Universiteit Twente (UT) in hun onderzoek Transition paths towards a sustainable electricity system
An exploration using sociotechnical scenarios
.

De wijze waarop technische en maatschappelijke veranderingen op elkaar inspelen en zo transities in gang kunnen zetten, is aan de UT verkend via de ontwikkeling van enkele sociotechnische scenario's. Een van de conclusies is dat de wijze waarop het maatschappelijke en politieke krachtenveld zich ontwikkelt, in sterke mate bepalend is voor de uiteindelijke richting van de transitiepaden. 

Bron
NWO

Gerelateerd factsheet
Transitiemanagement

Lees meer... [‘Richting energietransitie vooral bepaald door spelregels’]
 
<< Start < 571 572 574 576 > Einde >>

Pagina 574 van 576

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 188 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda energie

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals