Stimulering circulaire economie vergt lokale aanpak Afdrukken

Extra beprijzing van milieuvervuilende producten is de snelste weg naar een circulaire economie. Maar pas op voor te abrupte prijsverhogingen, stelt onderzoeker Gerbert Romijn van het Centraal Planbureau (CPB). 

Lees verder bij Binnenlands Bestuur