Home

Hervorming Energiebelasting?
Geschreven door Energy Circle   
dinsdag 12 april 2011 05:48

De Europese Commissie is van plan de energiebelasting die nu geldt voor stroom en brandstof, fors te hervormen. De lidstaten van de Europese Unie heffen nu op sterk uiteenlopende wijze energiebelasting op basis van de gebruikte hoeveelheid, maar houden geen rekening met CO2-emissies en met de energie-inhoud van de brandstof. Brussel vindt dit nu achterhaald en wil op basis van deze energiewaarden een Europese Energietaks instellen.

Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de belasting op biobrandstoffen daalt. Deze hebben namelijk een lagere energiewaarde dan gewone benzine of diesel. De minimumtaks op diesel zal dan stijgen, omdat diesel meer energie-inhoud heeft en de CO2-emissies hoger liggen. Ook treft het de landbouw, als  rode diesel aanmerkelijk duurder zou worden.

Deze plannen zullen echter niet iedere lidstaat in gelijke mate treffen. De minimumbelastingen zullen voor landen als Nederland, waar de accijns toch al erg hoog ligt in vergelijking met andere lidstaten, beperkte invloed hebben op de prijs van (gewone) diesel. De lidstaten krijgen wel de mogelijkheid de energietaks buiten beschouwing te laten bij bedrijven die scherp moeten concurreren met niet-Europese bedrijven. Als een hogere taks ertoe zou kunnen leiden dat zij hun productie verplaatsen naar buiten Europa, kan een lidstaat deze bedrijven tot 2020, dus acht jaar lang, een 'tax credit' gunnen.

Tot zover de plannen.

Gezien de weerstand in de verschillende landen  tegen verhoging van kosten voor de landbouw, is dit plan nog lang niet gerealiseerd. In Frankrijk zou dit bijvoorbeeld ook de vissers treffen, die nu nog belastingvrij tanken. En de Fransen zijn zoals bekend zeer stakingsbereid, dus hier ligt toch een mogelijk probleem voor zowel Frankrijk als de EU. Het is de vraag of zo’n grote wijziging van de Europese Richtlijn politiek haalbaar is.

Uiteindelijk zal er toch iets moeten gebeuren en is een herziening voor geheel Europa de beste oplossing. Momenteel zijn er veel verschillende nationale regelingen met allerlei uitzonderingsbepalingen en slinkse wegen om niet of minder EB te betalen. De energiebelasting is een 'vak apart' geworden. Ook in Nederland zijn er vele uitzonderingen op de regels en is een goede factuurcontrole relevant.

Voor Nederland wordt het spannend of de vrijstellingsregeling voor elektriciteit (> 10 GWh bij deelname aan benchmarkconvenant of MJA3) overeind blijft.

Energy Circle volgt hoe dit proces zich verder ontwikkelt en zal regelmatig de ontwikkelingen op de website posten.

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals