Home

Verandering in gaskwaliteit
Geschreven door Energy Circle   
dinsdag 22 maart 2011 07:00

Energy Circle wil haar relaties waarschuwen voor een geleidelijk veranderende samenstelling van aardgas. De oorzaak hiervan is de toenemende import van buitenlands gas. Als gevolg van uitputting van de Nederlandse aardgasvelden wordt er meer hoogcalorisch aardgas uit Noorwegen en Rusland en LNG geïmporteerd en vermindert de binnenlandse (laagcalorische) gasproductie.

Gassamenstelling
Hoogcalorisch gas bevat meer hogere koolwaterstoffen en minder methaan dan laagcalorisch gas. De kwaliteit kan sneller veranderen dan aardgasgebruikers zijn gewend. Hoe die kwaliteit precies verandert en welke consequenties dat heeft voor gasgebruikers wordt nog onderzocht. 

Alle aardgasgebruikers in Nederland kunnen hiervan technische en praktische problemen gaan ondervinden. In welke mate deze problemen zullen optreden is nu nog onzeker. Ook Gastransport Services (GTS), de landelijk netbeheerder voor aardgas en verantwoordelijk voor de kwaliteit, kan geen definitief uitsluitsel geven. GTS heeft de taak om de fysische eigenschappen van aardgas binnen een bepaalde bandbreedte constant te houden aan de oorspronkelijke samenstelling van het Slochterenveld.

De kenmerkende eigenschappen waar alle branderfabrikanten zich op richten, zijn de calorische waarde en de Wobbe-index. In theorie kunnen twee verschillende samenstellingen van aardgas, die beide leiden tot dezelfde calorische waarde en Wobbe-index, op één en dezelfde brander gebruikt worden. Maar helaas, zo simpel is de praktijk niet altijd.

Ten eerste wordt al gesproken over het overschrijden van de bandbreedte van de calorische waarde. Ten tweede kunnen ook eigenschappen als klopvastheid, hoeveelheid koolwaterstoffen, roetvorming aanzienlijk veranderen.

De eerste verandering in de gassamenstelling wordt al september 2011 verwacht. Dan wordt de eerste Nederlandse LNG-terminal op de Maasvlakte in gebruik wordt genomen.

Verantwoordelijkheid
Minister Verhagen (EL&I) stelt dat de oplossingen 'primair bij de gebruiker liggen'. Als aangetoond kan worden dat de keuze voor de meest efficiënte oplossingen ergens anders in het systeem liggen, kunnen de kosten gedragen worden door meerdere partijen. Minister Verhagen heeft het Parlement toegezegd op 1 maart 2011, later 1 april, volledige inzage te geven in de rapportages over mogelijke gevolgen van verandering van de gaskwaliteit en samenstelling voor de verschillende spelers in de gasketen.

Hoogcalorisch gas-gebruikers
Tientallen hoogcalorisch gasgebruikers (elektriciteitsproducenten en energie-intensieve industrie) hebben nog geen idee welke problemen zij kunnen verwachten. Netbeheerder GTS kan bijvoorbeeld nog niet precies aangeven welke gassamenstelling over een half jaar en daarna verwacht kan worden. Hieronder een paar voorbeelden van aardgasafnemers die wij sterk aanraden zich te oriënteren bij hun branderfabrikant en/ of huis-installateur.

Eigenaren van gasturbinefabrikanten moeten zich zorgen maken over het vroegtijdig ontsteken van aardgas en andere emissies van NOx en koolwaterstoffen. Dit geldt ook voor eigenaren van gasmotoren, waarbij vooral glastuinders ook de gevolgen voor de CO2-bemesting moeten controleren. De Nederlandse Spoorwegen moeten in winterse situaties extra alert zijn, want de wisselverwarming, die in veel gevallen op aardgas plaats vindt, kan eerder afslaan door de wind van voorbij rijdende treinen.

Laagcalorisch gas-gebruikers
Eindgebruikers op laagcalorisch gas zoals consumenten en kleinere zakelijk afnemers, zullen volgens de Minister de eerste tien jaar geen andere gaskwaliteit ontvangen dan zij gewend zijn.

Dit klinkt op zich geruststellend en gaat ook goed zolang er geen langetermijninvesteringen nodig zijn in die periode. Begeeft een ketel of geiser het in deze tien jaar, dan is onduidelijk aan welke kwaliteit de nieuwe ketel aan moet voldoen: de oude of de nieuwe. In het meest ongunstige geval moet afnemer twee installaties aanschaffen; één voor de oude en één voor de nieuwe gaskwaliteit. De overheid geeft aan dat dit geen probleem zal opleveren. Dit wordt echter tegengesproken door de installateurs.

Meer informatie
Energy Circle zal de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen en haar relaties op de hoogte houden. Als u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u contact opnemen met een adviseur van Energy Circle.

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals