Home Columns algemeen

Algemeen
Ga niet de bodem in
Geschreven door Joost   
woensdag 27 juni 2018 13:19

Op een bekende website voor huizenhandel prikt een trendwatcher een paar duurzaamheidsmythes door. Ik denk dat ze er minstens een vergeet. Als duurzaamheid over de lange termijn gaat, hoe duurzaam is bodemenergie dan?

Trendwatcher Alexandra Besuijen vraagt zich af of duurzaam niet een modewoordje is ‘dat producenten graag gebruiken om de groenbewuste consumenten naar binnen te hengelen’. Natuurlijk is het vaak precies dat omzetverhogende modewoord. Besuijen geeft een leuke opsomming van duurzame praktijken en installaties: “Je huis isoleren, dubbel glas, zonnepanelen, je afval scheiden, minder lang onder de douche staan.” Maar hoe duurzaam een klimaatneutraal huis is, vraagt ze zich niet af. Zonder handhaving is niet elke ‘groene’ energieopwekking even duurzaam. 

Aardwarmte

“Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat het overgrote deel van de boorbedrijven die gesloten bodemenergiesystemen aanleggen dat niet volgens de regels doen”, meldt een website voor installatieprofs. Bodemenergie, oftewel aardwarmte, oftewel geothermie. Volgens het Platform Geothermie is geothermie ‘lokale duurzame warmte uit de ondergrond voor de verwarming van huizen, kassen en industrie’. Als echter de kans op verontreiniging van grondwater als gevolg van het aanleggen van deze systemen niet kan worden uitgesloten, is de energie die het oplevert de naam duurzaam niet waardig.

Voorzichtig

In april 2015 besteedden we op deze plek ook aandacht aan geothermie. Toen legden we een link met de aardbevingen door gaswinning. En ook toen pleitten we voor voorzichtigheid ten aanzien van de omarming van die techniek. 

Een paar keer per week spreek ik mensen met een bouwvoornemen. Veelal jonge mensen, die bereid zijn te investeren in duurzame energiesystemen. Als ze me vertellen dat ze een warmtepomp willen die een deel van de warmte uit de bodem haalt, raad ik ze dat af. “Ga niet de bodem in,” adviseer ik hen. Ik vermoed namelijk dat dat op termijn problemen gaat opleveren. Natuurlijk kan ik dat vermoeden niet hard maken. Maar het bericht op die website voor installatieprofs versterkt het wel.

 
Bodemvreemd, niet wereldvreemd
Geschreven door Joost   
woensdag 20 juni 2018 18:13

Alles is goed zolang men maar binnen de toegestane kaders blijft. Volgens een Poolse hoogleraar wordt in Polen afval gedumpt uit heel Europa, gewoon omdat het kan.  “Een ondernemer opent geen vuilstortplaats, maar een zogenaamd recyclingpunt. Dat is het makkelijkst, want daar zijn nauwelijks vergunningen voor nodig. Hij zegt vervolgens dat hij het afval recyclet, maar er is niemand die dat controleert.” Dankzij een gebrekkige handhaving kan de ondernemer zijn aanbieders een legale oplossing verkopen. Zou het ook zo gaan met de buitenlandse vervuilde grond die in Nederland wordt toegepast?

De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de toenemende stort van vervuild slib uit, bijvoorbeeld, Frankrijk in Nederlandse plassen en putten die door zandwinning zijn ontstaan. Staatssecretaris Van Veldhoven gaat kijken of zij deze grootschalige dump kan aanpakken. 

Hoe komen die contacten tussen aanbieder en afnemer tot stand? Is het vanwege de Europese samenwerking dat contacten gemakkelijk gelegd zijn? En hoe legaal is dit allemaal?

Het schijnt legaal te zijn. Recreanten troffen onlangs een aanzienlijke hoeveelheid plastic en piepschuim aan op en rondom een zandwinningsplas in Dreumel. Het kwam vrij uit slib van een bouwlocatie in Antwerpen. De importeur van het slib zegt dat hij binnen de regels opereert aangezien maximaal twintig massaprocent van de bagger uit 'bodemvreemd materiaal' mag bestaan.  

Bodemvreemd materiaal 

Rijkswaterstaat zegt niet wat nu precies bodemvreemd is. Het Platform Toezicht Bodem zegt dat wel. Bodemvreemd materiaal is ‘afval (uitgezonderd puin) zoals slakken, sintels en kooldeeltjes, ijzerdelen, boomstronken, begroeiingsresten, plastics, huisvuil en dergelijke’. Maximaal twintig massaprocent is toegestaan. Lager en specifiek (5% plastic en 10% puin) is wel mogelijk in het gebiedsspecifieke kader.

Ik heb me vaker verbaasd over piepschuim in de bouw. Reststukken worden keurig in de juiste afvalcontainer gemikt. Dat zit wel snor. Maar om piepschuim en ander isolatiemateriaal van kunststof passend te maken, moet het gezaagd worden. Het ‘zaagsel’ dwarrelt naar de grond en komt zo in de bodem. Piepschuim, oftewel geëxpandeerd polystyreen, heeft een dichtheid van 15 tot 40 kg per kuub. Er mag wel heel veel piepschuim in grond zitten als je bedenkt dat grond een soortelijk gewicht heeft van 1.600 kg per kuub.  

Typisch Europees

Importeurs en toepassers van buitenlandse grond rijk aan bodemvreemd materiaal zijn niet wereldvreemd; ze kennen de wet en de weg. De vraag is of deze praktijk wenselijk is. Tot vandaag was deze praktijk me vreemd en ze lijkt me niet wenselijk. Moeten we dit nu Poolse toestanden in Nederland noemen? Of moeten we juist spreken van Nederlandse toestanden in Polen? Of, derde mogelijkheid, is het iets typisch Europees?

 
De fik erin
Geschreven door Joost   
woensdag 13 juni 2018 22:23

Als vrijwilliger voor een evenement zou ik drie billboards plaatsen. Drie bedrukte doeken van gaasachtig materiaal zou ik in een zelfgebouwd frame van stalen buizen hangen. De doeken van vier bij drie meter werden, opgerold in een wit zeil van hoogwaardige kwaliteit, bij mij thuis afgeleverd. Na gedane arbeid had ik een wit zeil over dat niemand, ook de leverancier niet, wilde hebben. Weggooien? Nee, dat kon ik niet over mijn hart verkrijgen. Gisteren, nadat het vier jaar in mijn fietsschuurtje lag, maakte ik er een zonnescherm van. 

Drie doeken plus een zeil. Het zeil van hoogwaardige kwaliteit, een kwart van de levering, was meteen afval. Kan de producent daar niets op bedenken? 

Brandende afvalbergen

Terwijl ik las over de brandende afvalbergen in Polen, dacht ik aan het witte zeil. Afval wordt snel een probleem als je het niet kwijt kunt. Het neemt plek in, loodsen zijn zo vol. Nadat China de grenzen sloot, moesten er nieuwe afzetmogelijkheden worden gecreëerd. Aangezien afval handel is, vond men zo een alternatief. Poolse ondernemers roken terecht geld.

Op zich is het geen probleem als afval ter recycling naar Polen gaat. Het wordt pas een probleem als het afval in de openlucht wordt opgestookt. “Dit jaar zijn er al 63 brandende afvalbergen geteld, tegen 37 vorig jaar,” meldt het hierboven gehyperlinkte artikel. “In de meeste gevallen gaat het om brandstichting.” 

De branden zouden worden aangestoken om het illegaal dumpen van afval te verhullen. Een ander artikelzegt dat afval wordt opgestookt om plaats te maken voor nieuwe ladingen afval. Dit tweede argument sluit beter aan bij de gangbare handelswijze van ondernemers: als de inname van afval geld oplevert, moet je ervoor zorgen dat je de troep kwijt kunt. Continuïteit heet dat.  

Scheelt een boete

Mijn vader wou zo’n vijfendertig jaar geleden opeens een biljartruimte maken op zolder. De zolder stond echter bomvol oude meubels, matrassen en ander (tijdelijk) onbruikbaars. “De fik erin,” besloot hij resoluut. Mijn broer en ik ruimde die dag nog de zolder leeg. De hoop met afgedankte waar ging tegen de schemer in de hens. 

Jaren later hamerde ik er bij mij vader telkens op dat hij grof vuil beter naar de gemeentewerf kon brengen. “Scheelt een boete,” sloot ik altijd af omdat ik wist dat het centen-argument doorgaans goed uitpakte. “Handhavers werken niet na vijf uur,” wierp mijn vader tegen. “Kan wel waar zijn,” reageerde ik. “Maar de buurt is na vijven nog wel wakker.” Een sterk argument, omdat de ooit zo tolerante buurt door de import van ‘stadse lui’ beduidend minder verdraagzaam was geworden aangaande de luchtkwaliteit.     

Stoken om plek te maken. Afvalpreventie werkt volgens mij ook goed. Ik belde indertijd de leverancier van de billboard-doeken met de vraag waarom dat witte zeil werd meegeleverd. “Ter bescherming van de levering tijdens transport,” was hun antwoord. Over een alternatief hadden ze nog nooit nagedacht. “Dat zeil kost geen drol.”  

 
Ga je mond spoelen
Geschreven door Joost   
woensdag 06 juni 2018 11:25

We zaten in de tuin. De man tegenover me gaf toe dat hij met het klimmen van zijn levensjaren starder was geworden. De flex was op zijn tachtigste uit zijn geest. Hij betreurt de verstarring van de geest van veel jonge mensen tegenwoordig. “Verrechtsing van de jeugd. Erger wens je een natie niet toe,” zei hij. “Mag je Thierry Baudet in die zin een vroegbejaarde noemen,” schertste ik. Hij lachte en generaliseerde: “Al die rakkers op rechts zijn vroegbejaarden.” 

Jan Kuitenbrouwer schrijft een column in Onze Taal, het tijdschrift voor taalliefhebbers en –professionals. Zijn meest recente ging over schelden door rechts op links. Rechts scheldt beter, vindt Kuitenbrouwer. Links heeft geen antwoord op toewensingen zoals gutmensch en allochtonenknuffelaars. Ik denk dat vroegbejaarde een stevige eerste stap is, hoewel het feitelijk te waar is om scheldwoord te mogen heten.

Buitenhof

Een collega van MilieuFocus stuurde me zondag het volgende bericht: “Buitenhof gezien? Niet Wiebes maar twee echt interessante mensen: Jason Moore en Willem Schinkel. Pre-representatieve politiek. Of: niet de macht aan de huidige meerderheid maar aan de toekomstige meerderheid. De vertaling van duurzaamheid naar een nieuw politiek systeem!”

Buitenhof had inderdaad Wiebes, die mocht vertellen over zijn Groningse avontuur. Hij poogde minzaam luisterend – hoofd een tikje schuin – het verhaal van Moore en Schinkel te volgen. Maar het lukte hem niet, waarschijnlijk vanwege een combi van desinteresse en ontoereikende intellectuele bagage. Het is hem vergeven, want niemand zal ontkennen dat het intellect op links zit, en blijft.

Balletjes

In De Groene Amsterdammer schrijft Joost de Vries dit: “Als alle VVD-bewindslieden die in [Rutte’s] kabinetten zijn gevallen buschauffeur waren geworden – zoals Fred Teeven – dan konden ze met elkaar moeiteloos het OV-netwerk van een middelgroot krimpgebied in stand houden.” Ook dit is feitelijk geen schelden omdat het waar is.

Een raadsel: waarom speelt ons nationale voetbalelftal geen WK? Omdat een balletje over links niet mogelijk is. Alle balletjes gaan over rechts.

De pamperboys op rechts doen niet aan allochtonenknuffelen omdat ze Huggies dragen. Reageerbuisideologen; Pokémonspotters, zichzelf verlustigd wentelend in het slijmspoor van weekdier Zuckerberg; liefhebbers van laag liggende auto's met de diepgang van een platte kar.

Kent u de wet van Monopoly? Als je altijd rechtsaf slaat, kom je niet verder. Je komt telkens terug bij af.

Paddentrekgoot

Het volkse rechts grossiert in slips of the tongue. Vanuit hun klankzuivere, behaarde hol becommentariëren ze de linkse kerk. Deze pseudo-anarchisten met een hanenkam in de bilspleet roeren hun mondje alvorens te denken. Gilles de la Tourette noemt de dikke DSM deze stoornis. Rechtse praat is tictalk van vuilstortpredikers. 

Brulkikkers, verdwaald in een paddentrekgoot. De enige natuur die ze koesteren is de biodiverse microbenpopulatie rondom hun mottige muil. Hofnaren die jurkjes passen in het boudoir van Baudet. Een masculientje bij de koffie. Bodemdalers van Nederland. Fijnstofverkopers. Witter dan wit, waspoedersnuivers. Denkklimaatverzuurders.

Maar dit ga ik natuurlijk allemaal niet zeggen. Hoe onvertogen! Ik zou niet durven. “Ga je mond spoelen!” zou mijn moeder dwingen. “Neem je woorden terug.” Sorry! 

 
Dun door de broek lopen
Geschreven door Joost   
woensdag 30 mei 2018 12:03

Als je er niet gerust op bent dat iets goed zal aflopen, gebruikt men hier in de regio de uitdrukking: “Als ik er alleen maar aan denk, loopt het me al dun door de broek.” Welnu, het liep me dun door de broek toen mijn broer vroeg of ik wou helpen met het leggen van geïsoleerde dakelementen op zijn nieuwe garage. Werken op hoogte. 

Gelukkig hoefde ik niet de ladder op. Mijn broer had bedacht dat ik, samen met een ander, de dakelementen vanaf de grond zou aansteken. Hijzelf en een professioneel timmerman, een zzp’er, klommen op de steiger. Het ging van een leien dakje: vijf uur later was het dak dicht. Toch trok er in die tijd geregeld een wee gevoel door mijn ingewanden. Een misstap is zo gemaakt.

Pannenbier

We vierden de goede afloop en het dichte dak met een pannenbiertje. Snel kwamen de verhalen los. Allemaal verhalen over onveilige situaties. Het bekroop me dat de gemiddelde zzp’er graag het lot tart. De timmerman vertelde over de keer dat hij op de bovenste sport van een houten ‘kersenladder’ stond om vanuit die positie een gipsplaat boven zijn hoofd tegen een dak te bevestigen. Hij kon er net bij, totdat de ladder met hem erop onderuit schoof. “Ik weet niet hoe lang ik daar gelegen heb. Ik had toen nog geen mobiele telefoon, dus ik kon niemand bellen.”  

Met een kruiwagen vol beton over een korte plank een gat inlopen dat anderhalve meter lager ligt. Hij probeerde het, maar was eerder beneden dan de kruiwagen. En meer van dit soort voorvallen. 

Betonpomp

Een machinist van een betonpomp vertelde me een dag later dat hij voortaan weigerde om nog langer in onveilige situaties te werken. Hij stort vaak beton in wanden. Met de afstandsbediening om zijn middel gegespt, zou hij onlangs op vijf meter hoogte over de constructie moeten lopen waarin de beton diende te worden gepompt. Elke voet op een richel van acht centimeter, ondertussen de dikke eindslang aan de mast dirigerend. De man van de gemeente die de constructie en het wapeningsstaal kwam controleren, waarschuwde hem: “Als jij zo zonder steiger met randbeveiliging gaat storten, bel ik de Inspectie SZW.”  

Hij nam de waarschuwing graag ter harte en belde naar kantoor. Een van zijn directeuren, een vrouw, nam op. “Zeg Annie,” zei hij kortaf. “Wat nou als ik hier naar beneden val? Stel nou dat niet ik, maar jouw zoon hier vanaf kukelt, zou je dat voor jezelf goed kunnen praten?” Het bleef een halve minuut stil aan de andere kant van de lijn. Daarna klonk gesnik. Sindsdien worden steigers en randbeveiliging ingecalculeerd.

 
<< Start < Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Einde >>

Pagina 1 van 64

Oude columns
Bodemvreemd, niet wereldvreemd
Joost
De fik erin
Joost
Ga je mond spoelen
Joost
Dun door de broek lopen
Joost
Om giftig van te worden
Joost
Milieu-racisme gaat mij dus ook aan
Joost
Pure verspilling is mooi
Joost
Zwartgeblakerde schapen
Joost
Scooter in de huiskamer
Joost
Laffe vegetariër
Joost
De milieuzone als moderne stadsmuur
Joost
Vertragingstactiek
Joost
Sleepnetwet voor spookvistuig
Joost
Durfdetaillisten
Joost
Aanschaffen en meteen vernietigen
Joost
Groene stroom en blauwe regen
Joost
Participatie is niet nodig
Joost
Erwtensoep zonder worst
Joost
Tovenaars en profeten
Joost
Arbeidsomstandigheden en milieu
Joost
Conservatieve destructie
Joost
Een groot goed
Joost
CO2 is afval
Joost
Milieu-onverschillig en klimaatneutraal
Joost
Beerput Nederland in de klas
Joost
De mens als brandstof
Joost
Netwerken met de natuur
Joost
Ongestoord seksen
Joost
Waarom toch zo somber?
Joost
Een smeuïge bodem voor nieuwe politiek
Joost
Innovatie en vernieuwing
Joost
Minister van milieu
Joost
Een pelletje meer of minder
Joost
Alle plastic plakplastic
Joost
Wees voorzichtig met afvinken
Joost
Zorgeloos bouwen
Joost
Schuilen voor preutsheid
Joost
Rechtse tranen houden zeehond nat
Joost
Ramptoerist
Joost
Rechtvaardigheidskatalysator
Joost
De varkenshouderij is geen augiasstal
Joost
Welkom in de eeuw van de batterij
Joost
Waar van onwaar scheiden
Joost
Wat er na de NAM komt
Joost
Auw! De pijn van het doen
Joost
Meer Galliërs op de markt
Joost
Schokkend oud nieuws
Joost
Aardgasvrij koken
Joost
De jacht beter dan de vangst
Joost
Oorlog als oplossing?
Joost
Kilometerminderen
Joost
Brief aan de mensheid
Joost
Pimp uw park met een tijger
Joost
Een intellectuele survivalkit
Joost
Wekelijks een dozijn kroketten
Joost
Leven van afval dankzij EU
Joost
Vervroegde groene lente
Joost
De politiek heeft toekomst
Joost
Groenhemden aller landen, verenigt u!
Joost
Een verwend ettertje met weinig omhanden
Joost
Wat de dieren ons vertellen
Joost
Geen euforische cowboys voor ons
Joost
De inhoud van een stofzuigerzak
Joost
‘Beter dan biologisch’
Joost
Eerst Duitsland en dan wij
Joost
Herrie, de stille sloper
Joost
Prijsvechters
Joost
Verpot uw geest
Joost
Afvalparadox
Joost
Kilometerknallers
Joost
Een buitenlichamelijke ervaring
Joost
Duurzaamheid is stug doorfietsen
Joost
De factchecker als virusscanner
Joost
Inspirerend springtij
Joost
Water als wijn drinken
Joost
CETA maakt de kop gek
Joost
Landbouwcrisis blijkt trend
Joost
Rubber van biologische teelt
Joost
Bloedluxe
Joost
Een cultuuroorlog bedreigt de bij
Joost
Ongewenste organismen
Joost
De aarde in de beklaagdenbank
Joost
TTIPje tarten
Joost
Rekenen met asbest
Joost
Meer vee, minder ammoniakuitstoot?
Joost
Het belang van politieke ongelijkheid
Joost
Rechts verlakt het volk
Joost
Blaathaag
Joost
Kennis dus
Joost
Een smartwatch voor veilig werken
Joost
Het QWERTY-effect van salderen
Joost
Het milieu is gesetteld
Joost
Meanderen
Joost
Het is lekker slapen op een waterbed
Joost
Duurzame vrijheid
Joost
Lekker stoken
Joost
Pieken en dalen
Joost
Begrijpelijk, maar statistisch nonsens
Joost
Een gezond investeringsklimaat
Joost
Kom mee naar buiten allemaal
Joost
Amor Mundi OK, maar hoe?
Joost
Oekraïense milieuorganisaties gebaat bij een “ja”
Joost
Gissen naar duurzaamheid vissen
Joost
Plasticsoepontkenners
Joost
De moed van een milieucolumnist
Joost
Accu’s in de groenbak
Joost
Alle politiek milieupolitiek
Joost
Obama’s klimaatplan of plan B
Joost
Een fusie van vrije radicalen
Joost
Een banvloek op hormoonverstoorders
Joost
Theater aan de kust
Joost
Wie de bal kaatst ...
Joost
Mais onder invloed
Joost
To split or not to split
Joost
Gouden bergen afval
Joost
De waarheid achter klimaatverandering
Joost
Sinterklaastip: geef de politiek een ideaal
Joost
Tegen Verzuiling 2.0
Joost
Klimaattop mist fundament
Joost
Heel weinig heel lang
Joost
‘I love fossil fuels’
Joost
Kill all cowboys
Joost
De wereld als aanrecht
Joost
Paalzitten met natuurfanaten
Joost
Boer-zoekt-vrouwnatuur
Joost
De week van het absurde
Joost
Herfstkleuren
Joost
Geestdriftig pionieren
Joost
De wave voor een nieuwe dienst
Joost
Duurzame onafhankelijkheid
Joost
Vakantiewoede
Joost
De handdoek in de ring
Joost
Festivalitis zegt de knorrepot
Joost
Een reservaat voor jagers
Joost
Varkens en energie van eigen bodem
Joost
Het voordeel van Monsanto

Joost
De intellectuele levendigheid van Minnesma
Joost
Achterdocht is goed, reuring is beter
Joost
Komkommertijd is een utopie
Joost
Mens, durf conservatief te zijn!
Joost
Overheid, trek die knip!
Joost
Zwexit of exit zwarte walm
Joost
Handel tot de dood ons scheidt
Joost
Aandacht voor asbest niet relevant
Joost
Broedparasiet of toch maar niet
Joost
Niets zo veranderlijk als het klimaat
Joost
A penny for a kiss

Joost
Stoken zonder gas
Joost
Weing afval? Dat komt u duur te staan
Joost
Heropen de mijnen en slaap zacht
Joost
Bedankt, Groningen!
Joost
Goed leiderschap vereist oogkleppen
Joost
Keukentafelgesprek met verbale radicalen

Joost
Anders denken dankzij dieren
Joost
Voedingsbodem voor wereldkeuken
Joost
Kerstgedachte: de wapens van Marianne Thieme
Joost
Het meest urgente milieuprobleem
Joost
Energie op de bon
Joost
Taakstraf voor milieudelinquenten
Joost
TTIP: meer handel en toch nog zuivere lucht
Joost
Van e-nose naar geurtherapie
Joost
De vruchtbare aarde van een treinrit
Joost
Een make-over met DDT
Joost
Zaad: software of open source?
Joost
Een toupet van varkenshaar
Joost
De grote schoonmaak als verdienmodel
Joost
Bloeddorst of eco-management?
Joost
Doe het lekker zelf
Joost
Marketing laatste troef voor vergroening
Joost
Maakt Merkel werkelijk verschil?
Joost
Klimaatdemonen
Joost
Haastige spoed is zelden goed
Joost
Vieze praatjes voor een schone planeet
Joost
Als klessebessen kissebissen wordt
Joost
Al dat gezanik over leiderschap
Joost
Uitleg: we ontpolderen voor onze veiligheid
Joost
Major Tom zoekt contact
Joost
Hoop voor maniakken van de voortplanting
Joost
De gekte van de consument
Joost
Productief schisma tussen pleitbezorgers duurzaamheid
Joost
Een Landbouwwende: wie durft?
Joost
Mijn druiven voor een betere wereld
Joost
Deel je leven met hondstrouwe gadgets
Joost
Binnenste buiten
Joost
Duurzame journalistiek
Joost
Restverontreiniging eindelijk vrij
Joost
Oppotten als oplossing voor schaarste
Joost
De adem van Hades
Joost
Een kwestie van winnen
Joost
Biologica: durf dom te zijn
Joost
Natuurliefhebber
Joost
Toonzetting
Joost
Biedt zich aan: persoonlijke duurzaamheidscoach
Joost
Out of the box handelen
Joost
Zwarte rook achter groene gezichten
Joost
De aarde is geen bol
Joost
Meer ecologie in economie
Joost
Genoeg is genoeg
Joost
De robotificatie van het milieubedrijf
Joost
Realisten en illusionisten
Joost
Geestverruimend asbest 
Joost
Bloeden
Joost
Hoe schoon ons gedrag
Joost
Onbewuste landbouw
Joost
Links begint, rechts wint
Joost
Het ministerie van DOGMA
Joost
Vertederd de wereld verbeteren
Joost
Acteurs op het wereldtoneel
Joost
De kleine groene vijand
Joost
Groenste Partij
Joost
Zomerfeesten
Joost
Sanering van het geweten
Joost
Over liefde en andere feiten
Joost
Jampotglazen
Joost
Rampen en crises zijn onnodig!

Peter van Doesem, Denios
Duurzame voeding bestaat niet!
Joost 
Lammetjesdag in milieuland
Joost
Wij willen ijsvrij!
Joost
Milieu is emotie
Joost
Gezond wantrouwen
Joost
Milieunieuws voor dovemansoren
Joost
Over groene robots en debaterende clowns
Joost
Veen brandt niet meer
Joost
Een alternatief kerstdiner
Joost
Boeren in een kooitje: aaibare duurzaamheid
Joost
Maatschappelijk Verantwoord Hockeyen
Joost
Occupy Unilever

Joost
Welkom in de ecokerk
Joost
Milieubeweging opnieuw in kinderschoenen
Joost
Een stad waar fietsen voor het grijpen staan
Joost
Milieugoeroe blijkt artiest
Joost
De rust van verklaringsmodellen
Joost
Milieuvakantie
Joost
PPP: Ping Ping Profit
Joost
Pleidooi voor de vroeggeboorte van het ware gezicht

Joost
Economische groei als fetisj van een hozende regering

Joost
Zonder Goliath geen David

Joost
Gifzooi
Joost
Risico is kans maal effect

Joost
Wie bewaakt de waakhond?
Joost
Evel Knievel en de angst voor leegte
Joost
Bij winst het verlies nemen

Joost
Lachen met regels
Joost
Zij die de zon willen, groeten u
Joost
Vermageren met Melanie Schult van Haegen-Maas Geesteranus
Joost
Access for all

Edwin Timmers
Doe eens iets geks (2)

Joost
Geen gevaar voor de volksgezondheid!
Joost
Ik wil duidelijkheid, geen windhandel!
Joost
Kabinet is met 130 km/uur blik op de weg kwijt
Mr. M.C. Kroon
Rutte 1: de zichzelf schrijvende column
Joost
Pareto likt zijn vingers af bij Rutte
Joost
Rutte 1: animal cops en dooie mussen
Joost
Nederland kan zonder milieubeleid!
Joost
De factor 'tijd' en een ongelooflijk slecht milieuboek
Joost
Geen nieuws voor de Prius-rijder (pleidooi voor een betrouwbare overheid)
Joost
De Partij voor de Toekomst en MSD/Organon
Joost
De duurzaamheidsles van Ajax
Joost
Beste politici, de toekomst wacht
Jos van der Schot
Hoe duurzaam zijn de Tweede Kamerverkiezingen?
Ton Ceelie
Lood om oud ijzer?
Martin Kroon
De duurzaamheid van verduurzaamd hout
Edwin Timmers
Vergroening
Wietske ter Veld
Tijd voor de politiek om wetenschap serieuzer te nemen
Bart Verheggen
Maar opa, milieupolitiek ís realpolitik!
Edwin Timmers
Ik start de Partij voor de Toekomst
Joost
Balkenende 4 en pijnboompitten
Joost
Maria van der Hoeven: de kip of de kat?
Joost
Opleuken leidt tot afzeiken
Joost
Cramer weg, niks aan de hand
Joost
Bent u voor of tegen het klimaat?
Joost
De catwalk van Camiel Eurlings en Doutzen Kroes
Joost
Ideetje voor Eurlings
Joost
Lachen met Charlie Aptroot
Joost
Kopenhagen: laten we niet overdrijven
Joost
Een eerlijke bank!
Joost
Het lijkt wel crisis!(2)
Joost
Mini-pleidooi tegen nieuwe kerncentrales
Joost
Het lijkt wel crisis
Joost
Noise for boys
Martin Kroon
Afzakkende broeken, boerenverstand en de Grondwet
Joost
Over het christendom en fossiele brandstoffen
Joost
Scheurlings
Martin Kroon
Wie heeft er gelijk over klimaatverandering?
Bart Verheggen (ECN)
In de rij
Team ECO-job
Omgevingsvergunning: politieke moed gevraagd!
Kees de Graauw (MILON bv)
Slim geldgebruik
Herman Jan Wijnants (VVM)
Nieuw ministerieel elan ('Ga zo door!')
Joost
MVO, de crisis en mijn ego
Joost
Hoezo voorbarig? (Hartekreet aan de minister)
Joost
Machtsspelletjes en leermomenten (over Haags gekonkel)
Joost
Aan de Commissie Verantwoording Jaren '80
Jaap Jelle Feenstra (voorzitter VVM)
Gesubsidieerd actievoeren: kan dat?
Joost
Duyvendak: gerechtigheid of hypocrisie
Joost
Kan milieubeleid de kool en de geit blijven sparen?
Joost
Niet oude auto's, maar rijgedrag en doorstroming aanpakken
Martin Kroon
Idealisme, realisme, pragmatisme en... ‘struisvogelisme'
Jos Dingemans
Jerrycans in Zandvoort
Bart Arentz
‘Klimaatsceptici': ver verwijderd van de werkelijkheid
Bart Verheggen (ECN)
Nederland is niet meer te handhaven
Robert van Heeswijk (Milon)
Generatiekloof biobrandstoffen niet zo groot
Jan Ros (Planbureau voor de Leefbaarheid)
Biobrandstoffen: hebben we de luxe van een keuze?
Jan Willem Erisman (ECN)
Biomassa: droom of drama?
Jaap Jelle Feenstra (voorzitter VVM)
Duurzame ambities: vloek of zegen?
Stefan van Tongeren (HAS KennisTransfer)
Doe eens iets geks! (de benadering van het vak)
Joost
Diesel goed voor CO2: milieumythe nr. 1
Martin Kroon
Milieubeleid hoort proportioneel te zijn
Onno Hoes (gedeputeerde Noord-Brabant)
Geen Raad van State
Robert van Heeswijk (Milon)
De afvalstof als kameleon
Boukje Jongedijk-Eijsink (namens Kluwer)
Milieu: speelbal van de politiek
Team ECO-job
Wie neemt het voortouw? Wie dient zich aan?
Rachel Heijne, directeur VVN
De Omgevingsvergunning: wie krijgt de gebakken peren?
Joost
De macht en onmacht van Milieudefensie
Joost
Aan de slag met het MVO-convenant!
Joost
De mist in met duurzame energie
Joost
Door een roze bril (wensen voor 2008)
Joost
Weg met de Wabo!
Joost
Borrelpraat als belangenbehartiging (Milieudefensie en VNO-NCW)
Joost

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals