Home

Aan de slag met het MVO-convenant!
Geschreven door Joost   
maandag 25 februari 2008 01:00
Staatssecretaris Heemskerk heeft met goed doortimmerde nota geschreven over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waar de voorganger van deze nota zich nog richtte op de overheid, stelt deze terecht het bedrijfsleven centraal. De eerste reactie van de Raad van Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) is veelbelovend: ‘Wij beschouwen de nota in het algemeen als een evenwichtig stuk, dat recht doet aan het onderwerp.' De RCO plaatst echter terecht ook enkele kanttekeningen.

Opmerkingen waar ik me bij kan aansluiten (afgezien van wat reserves ten aanzien van ‘regio' bij de eerste bullit) zijn:

  •  MVO moet vorm krijgen in het vrije maatschappelijke en marktverkeer. "Elk bedrijf zal daarbij de keuzes maken die aansluiten bij de eigen grootte en personeelsbestand, branche, regio en geschiedenis", aldus de RCO.
  • Te veel overheidsbemoeienis op dit gebied is ook om een andere reden ongewenst: het kan leiden tot nieuwe, onnodige administratieve lasten. Als er al nieuwe werkwijzen en criteria moeten worden opgesteld, is het van belang dat het bedrijfsleven daarbij nauw betrokken wordt.

Ik begin me echter wat ongemakkelijk te voelen bij de volgende constatering:
De kabinetsdoelstelling om mvo bij álle bedrijven in de kernprocessen te integreren, vinden de organisaties wat overtrokken. Voor veel ondernemingen is MVO al een 'gewoon' onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. De RCO vreest dat expliciete aandacht voor maatschappelijke onderwerpen dan eerder leidt tot verzelfstandiging en desintegratie.

Dit is volgens mij een curieuze. In mijn woorden komt dit erop neer dat je MVO niet bij alle bedrijven zou moeten willen invoeren, omdat veel bedrijven het al als een ‘gewoon' onderdeel van de bedrijfsvoering hebben ingevoerd.

Klaar
Is dit ‘een slip of the keyboard', laat de RCO zich hier bedoeld of onbedoeld in de kaarten kijken of lees ik dit verkeerd? Begrijp ik het goed als ik zeg: de bedrijven die MVO als ‘gewoon' beschouwen zijn ‘klaar', daar heeft de nota geen consequenties voor? In dat geval blijft over de categorie van bedrijven die het kennelijk niet ‘gewoon' vinden om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. En daar moeten we dus mee aan de slag!

Iedereen
Nog afgezien van de bedrijfseconomische noodzaak (in mijn oog hebben niet-mvo-bedrijven ook in bedrijfseconomisch opzicht geen toekomst!), zou toch iedereen, ook de RCO, de noodzaak van MVO bij alle bedrijven moeten onderschrijven?

Daarbij staat voor mij ook vast dat er sprake moet zijn van maatwerk, wat inhoudt dat invoering gedifferentieerd moet gebeuren naar grootte, personeelsbestand, branche en geschiedenis. En dat dit niet tot nieuwe wetgeving zou moeten leiden, staat voor mij ook vast.

Vrijheid, blijheid!
Wat mij bekruipt is toch een gevoel van ‘vrijheid, blijheid!'. Ik heb dan ook de stellige overtuiging MVO tussen wal en schip raakt, tenzij we bereid zijn het oude, vertrouwde en zich bewezen hebbende instrument van het convenant gaan inzetten. Een convenant dat een einde maakt aan vrijblijvendheid, zonder de bedreigende logge stugheid van een wettelijke regeling. MVO moet ‘de zichzelf opgelegde norm' worden voor alle bedrijven en branches, maar wel een norm die ruimte laat voor 'individuele invulling'.

Aan de slag dus met het MVO-convenant!


Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. is uitgever van MilieuFocus.

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals