Home

Afzakkende broeken, boerenverstand en de Grondwet
Geschreven door Joost   
vrijdag 24 april 2009 15:34

De laatste tijd is Kinderdagverblijf 't Klaproosje aan de Prinsengracht in Amsterdam geregeld in het nieuws. De kinderen mogen er immers niet meer onbeperkt buitenspelen; de gemeente legt beperkingen op voor het 'luchten'. Hier zakt mijn broek nou van af!

Ik heb me bewust niet geïnformeerd over alle ins en outs van deze zaak, in het belang van mijn geestestoestand en mijn bloeddruk. Zo weet ik niet om hoeveel honderden of misschien zelfs duizenden kinderen het gaat. Ook weet ik niet of deze kinderen wellicht tijdens de avond- en nachtperiode gelucht worden. En evenmin weet ik hoeveel luidruchtige zwaargestemde pubers en lallende studenten op het 't Klaproosje opvang genieten.

Ook over de omgeving heb ik mij niet geïnformeerd. Zo weet ik niet hoe geluidgevoelig de klagers werkelijk zijn. Maar hoe geluidgevoelig moet je zijn om het buiten spelen van kinderen te (laten) verbieden, zelfs als je hierbij gesterkt wordt door de wet?

Emissiebeperking versus energiebesparing
Pogend de opwinding en demagogie achter mij te laten, wil ik een dilemma met u delen: de afweging tussen enerzijds het toepassen van een emissiebeperkende maatregel en anderzijds het formuleren van energiebesparende maatregelen in het kader van een energie-efficiencyplan.

Het ging om een emissiereductie van enkele tientallen tonnen van een niet uitzonderlijk schadelijke stof ten opzichte van een paar honderdduizend extra kubieke meter aardgas die jaarlijks nodig zouden zijn om de beoogde emissiereductie te bewerkstelligen.

Ik moet erkennen dat de uitgevoerde toetsing aan de Nederlandse emissierichtlijnen geen enkele twijfel liet bestaan over de wenselijkheid om de emissie aan te pakken. Daar wil en kan ik dus ook niets aan afdoen. Waar het mij om gaat, is dat geen belangenafweging gemaakt werd en mogelijk ook helemaal niet kon worden gemaakt: de emissiereductie moest geregeld worden in de vergunning en een incinerator werd voorgeschreven. Over energiebesparing zou later gesproken gaan worden, als het Energie-efficiencyplan aan de orde zou komen.

U snapt het al: nu dit plan aan de orde is, blijkt dat het uitschakelen van de bijna twee miljoen euro kostende incinerator de simpelste en meest effectieve energiebesparende maatregel zou zijn. Ook hier zakt mijn broek van af.

Muggen en olifanten
Nu zou ik enkele tientallen tonnen alkaanemissie al geen muggen willen noemen, maar enkele honderdduizenden kubieke meter aardgas toch ook niet. Waar het volgens mij om gaat, is dat te vaak aan kokerdenken wordt gedaan en het algemeen milieubelang - of in het geval van de spelende kinderen: het algemeen belang - volledig uit het oog verloren wordt, gedekt door de wet nog wel.*

Om dergelijk juridisch geknoei te voorkomen stel voor dat de Algemene wet bestuursrecht (of voor mijn part de Grondwet) zodanig wordt aangepast dat het gezonde boerenverstand in alle gevallen voorrang dient te krijgen boven andere bepalingen. 

* In het geval van de spelende kinderen gaat het om het Activiteitenbesluit; een aanpassing hiervan op dit punt is overigens in de maak.

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals