Home

Cramer weg, niks aan de hand
Geschreven door Joost   
vrijdag 26 februari 2010 14:55

Toch jammer dat het kabinet is gevallen. In ieder geval voor onze milieuminister. Ondanks haar onbeholpenheid heb ik altijd een zwak voor haar gehad. Maar daar gaat het nu (niet meer) om. Het gaat nu om de lopende zaken. Welke wetsvoorstellen worden nog wel in wetgeving omgezet en welke niet? Wat is controversieel en wat niet?

Welke wetsvoorstellen zijn nog niet door de beide kamers?
Laat ik me beperken tot de meest in het oog springende en min of meer milieurelevante. Een indrukwekkend lijstje: 

  • Kilometerheffing
  • Invoeringswet Wabo
  • Regionale uitvoeringsdiensten (RUD)
  • Crisis- en herstelwet.

Wat betekent ‘controversieel’ eigenlijk dit verband?
De site van de Eerste Kamer geeft als antwoord de volgende definitie: ‘Controversieel verklaard worden die wetsvoorstellen waarvan redelijkerwijze verwacht mag worden dat behandeling met een ander kabinet tot een andere uitkomst zal leiden.’ Op zich een heldere definitie.

De vraag is echter: welk ander kabinet? Het vorige andere kabinet, het volgende of een willekeurig ander kabinet? Dit vraagt om paranormale gaven, dus dat kan de oplossing niet zijn, lijkt mij.

Dan maar verder lezen: ‘Het gaat daarbij om een politieke afweging, waarbij per geval ook een aanmerkelijke minderheid van de leden van de Kamer recht van spreken heeft.’ Dat is beter. Dus als een aanmerkelijke minderheid tegen is, wordt het onderwerp controversieel verklaard.

Ik begeef me maar even niet in verdieping van het begrip ‘aanmerkelijk’ omdat kennelijk 10 tegenstemmers al voldoende kan zijn.

Met de billen bloot
Dat betekent dat de kilometerheffing en de crisis- en herstelwet er niet zullen komen. Maar ook de Wabo en de RUD lopen serieus gevaar. Tot hiertoe was het allemaal veilig, want aan een beetje googlen, knippen en plakken kan een columnist zijn vingers niet branden. Dit allemaal gezegd hebbende, kom ik de vraag waar de titel van deze column het antwoord al op geeft.

Is dat dan erg voor het milieu?
Nee dus. Met het afschieten of opschorten van deze wetten zal het milieu geen schade ondervinden. Eerder zal het tegendeel het geval zijn.

  • Hoe jammerlijk het niet doorgaan van de Crisis- en herstelwet in economisch inzicht ook zou kunnen zijn, het milieu kan er alleen maar mee gebaat zijn.
  • Hoe frustrerend het controversieel verklaren van Wabo en RUD ook voor zich druk voorbereidende ambtenaren zou zijn, het milieu-effect van invoering van de Wabo en RUD is nihil en bij het effect op lastendruk heb ik grote vraagtekens.
  • Rest nog de kilometerheffing. Invoering hiervan zal ongetwijfeld worden vertraagd, maar was toch al hoogst onzeker, om legio welbekende redenen.

Kortom: niks aan de hand, het leven gaat gewoon door, we kunnen rustig verder slapen. Maar het blijft jammer, vanwege die ene minister.

 


 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals