Home

Het lijkt wel crisis (2)!
Geschreven door Jaap Janssen Steenberg   
maandag 28 september 2009 15:41

Begin juli schreef ik:  ‘Het is een dooie boel in milieuland. Afgezien van wat geharrewar rond Kopenhagen dan. Waar is iedereen toch?’ Om even verderop de vraag te stellen ‘Of dutten we met z'n allen in….?'

Dat was toen en nu is nu. De troonrede en miljoenennota liggen achter ons en inmiddels moeten we constateren dat geen sprake meer is van ‘dutten’, maar dat de patiënt (en dan bedoel ik iedereen die het milieu een warm hart toedraagt) formeel ’hersendood’ of tenminste ‘klinisch dood’ is.

Milieu weer luxeartikel
Waar tot voor kort iedereen klimaat en milieu tot hoogste prioriteit leek te hebben verheven (zelfs de VVD was inmiddels groen en liberaal! geworden), is hier nu weinig meer van over. Waar vóór Prinsjesdag tenminste nog werd gesproken over duurzaamheid, is het nu - her en der een kleine oprisping daargelaten - vooral stil. Er wordt nog altijd veel gesproken (met name in Den Haag) maar het milieu is weer luxeartikel en feitelijk opgeschort tot na de crisis.

Opgeschort milieubeleid
Als ik me beperk tot de centrale overheid: het kabinet telt zijn zegeningen, de afgesproken maatregelen zijn genomen of in gang gezet. De kortetermijndoelstellingen lijken, met dank aan de crisis, te worden gehaald en 2020 is nog ver weg! Nieuwe ideeën zijn er niet meer, nieuwe initiatieven worden niet meer genomen. De twintig commissies kunnen aan de slag om dekking te vinden voor het tekort van 39 miljard en daarbij zijn er geen taboes. Dus ook voor milieu en duurzaamheid niet.

Stilte voor de storm?
In 'Het lijkt wel crisis (1)' sprak ik over de stilte die was gevolgd op de bekendmaking van de plannen van Delta voor een nieuwe kerncentrale. Ik sloot niet uit dat er geen sprake was van apathie, maar van stilte voor de storm. Maar ik moet constateren dat het toch steeds meer op de meest vergaande vorm van apathie gaat lijken. Ook wat dat betreft lijkt het milieubewustzijn een zachte dood te zijn gestorven, in het economische geweld van de crisis.

Wake up call!
Ik wil niet de hele wake-up call uit mijn eerdere column herhalen, maar volsta met een oproep: reanimeer uw milieuhart nu het nog kan en ik garandeer (en ik herhaal): ook als het u niet lukt om het klimaatprobleem in uw eentje op te lossen, verdwijnt uw persoonlijke crisis als sneeuw voor zon!

Yes, we can!

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals