Home

Hoe duurzaam zijn de Tweede Kamerverkiezingen?
Geschreven door Ton Ceelie   
maandag 07 juni 2010 22:17

Het meest positieve effect van de kredietcrisis is het besef dat wij met zijn allen nu daadwerkelijke inhoud moeten geven aan het begrip Duurzame ontwikkeling.

De ene na de andere gemeente belooft op korte of langere termijn klimaatneutraal of zelfs energieneutraal te worden, door het oprichten van o.a. nieuwe gemeentelijke energiebedrijven, terwijl in de landelijke politiek 67 miljoen euro beschikbaar stelt voor vier programma's die de uitstoot van CO2 kunnen verminderen en de positie van het bedrijfsleven kunnen verbeteren. Het gaat om programma's gericht op wind op zee, industriële energiebesparing, duurzame gebouwde omgeving en 'groene chemie' (biobased economy).

Is het duurzame gehalte van de aanstaande verkiezingen aan het toenemen? Hoe vertaalt dit veranderende besef zich in de programma’s van de diverse partijen?

Dat valt vies tegen! In de verkiezingscampagnes wordt nauwelijks aandacht besteed aan dit onderwerp, terwijl ook uit de diverse partijprogramma’s blijkt dat dit niet echt een item is waar de politiek fors op inzet.

Bij coalitievorming gaat het dan vooral om het al dan niet verplichten van maatregelen, terwijl de mogelijkheden van marktwerking, kleinschalige zelfopwekking en verdere energiebesparing onderbelicht blijven.

Knelpunten nauwelijks aangeroerd
De elektriciteitswet en ook de gaswet bieden nu al de mogelijkheid om de opwekking van duurzame energie en de bevordering van energiebesparing verplichtend op te leggen aan energie-opwekkers en/of leveranciers. De echte knelpunten worden nauwelijks aangeroerd.

Waarom niet een verplicht fee-in tarief voor duurzaam opgewekte elektriciteit, zoals in Duitsland? Pas dan zal een echte stimulans worden gegeven. De wil bij afnemers en ondernemers is er; dat blijkt al uit het feit dat de SDE-regeling voor zonne-energie binnen één dag ruimschoots overtekend was. Onderzoek naar energiebesparing geeft inzicht, maar uiteindelijk wordt de besparing pas bereikt bij het uitvoeren van maatregelen. Waarom aarzelt men nog steeds bij het verplichtend opleggen van onderzoek EPA-W, EPA-U of zelfs in het kader van de Wet Milieubeheer?

Ook het probleem van grootschalige opwekking van windenergie op zee wordt niet echt aangepakt. Het belangrijkste knelpunt: de aanleg van een ‘netwerk’ op de Noordzee is nog niet opgelost, en komt niet voor in de voornemens van de afzonderlijke partijen.

Nauwelijks de kans
Hoewel er geen echte principiële verschillen tussen de partijen zijn op het vlak van duurzame energievoorziening en -ontwikkeling, heeft geen van de partijen een krachtig voornemen geuit om de kansen die zich voordoen, nu daadwerkelijk te benutten. Dat is jammer, omdat ook daardoor de plaatselijke en regionale initiatieven in het licht van de komende bezuinigingen het erg moeilijk zullen krijgen en nauwelijks de kans zullen krijgen om te overleven.

Mijns inziens zal de komende periode blijken dat het voornamelijk zal moeten komen van particulier initiatief en ondernemersgeest, waarbij de overheid (lokaal en landelijk), ondanks alle goede bedoelingen, naast de zijlijn blijven staan en zelfs niet in staat zullen zijn de stroperige wetgeving en vergunningverlening om te vormen, zodat belemmering voor een meer duurzame energievoorziening en meer energiebesparing niet worden weggenomen.

Hopelijk komt men nog tot inkeer!


Ing. Ton Ceelie is managing partner van Energy Circle.

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals