Home Columns algemeen Kabinet is met 130 km/uur blik op de weg kwijt

Kabinet is met 130 km/uur blik op de weg kwijt
Geschreven door Mr. M.C. Kroon   
zondag 21 november 2010 09:03

Het akkoord tussen VVD, PVV en CDA over verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/uur  krijgt meer media-aandacht, maar minder kritiek dan het boerkaverbod. Zelfs kritische journalisten als Pauw en Witteman doen er lacherig over, terwijl het hier gaat om mensenlevens en grote maatschappelijke gevolgen.

Verhoging van snelheidslimieten betekent een breuk met  kamerbreed gesteund beleid sinds 1988, een staaltje beleidsvernietiging waaraan elke onderbouwing vanuit wetenschap of beleidsdoelen ontbreekt.  Deze maatregel maakt de beleidsdoelen voor verkeersveiligheid, energiebesparing  en milieukwaliteit nog moeilijker haalbaar en bedreigt ook de ambities van de coalitie bij filebestrijding, openbare veiligheid en vermindering olieafhankelijkheid.  

Dit plan symboliseert  het collectieve geheugenverlies in de politiek en de media: de nieuwe fracties hebben geen weet meer van wat jaren geleden om goede redenen door eigen (VVD/CDA) ministers in wetten en langetermijnbeleid is vastgelegd. Op 11/11/10 vergaderde de Kamer over verkeersveiligheid; daar bleek  de PVV zelfs 145 km/uur op de snelweg te willen gedogen, het CDA wil alleen scheuren in woonwijken aanpakken; de VVD is voor 130 maar wil minder agenten op de snelweg. Kiest de nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu voor de ratio of voor vol-gas?!

Centrumrechts beleid
De maximumsnelheid is al verhoogd, in 1988. Toen is de algemene limiet (uit de oliecrisis) van 100 op 120 km/uur gebracht omdat bijna iedereen dat in de praktijk al reed. Toch hebben juist de VVD-ministers van Milieu, Verkeer en Justitie (Nijpels, Kroes en Korthals Altes) ervoor gezorgd dat er nu gemiddeld langzamer gereden wordt dan vóór 1988. Dat lukte door de drukste wegvakken zoals de A2 op 100 km/uur te houden  en door de handhaving  te intensiveren.

Dit (centrumrechtse) beleid is steeds Kamerbreed gesteund en door belangenorganisaties onderschreven.  De autobranche bijvoorbeeld heeft nooit voor 130 gelobbyd. Die branche heeft geen belang bij hardrijden, integendeel.

Folders
Verbruik en CO2-uitstoot nemen bij hogere snelheden sterk toe en wijken dan nog meer af van wat in de folders wordt beloofd. Zo rijdt de hybride Honda Insight bij 100 km/u nog als beloofd 1 op 25, maar bij 130: 1 op 18,1 en bij 140: 1 op 16 (boordcomputer-metingen). Een MPV als de Citroen Berlingo 1,6 (benzine) verbruikt bij 100: 1 op 16,6, bij 130: 1 op 11 en bij 140: 1 op 9,4. Tijdens accelereren verdubbelt het verbruik en boven 120 km/u blijft er van de fiscaal beloonde A/B-labels en lage CO2-emissies niets over.

In concurrentie met de PVV, die geen boodschap heeft aan CO2 of klimaatbeleid, haalde de VVD z’n oude stokpaardje ‘130’ van stal. Het CDA-programma gaf juist veel gewicht aan verkeersveiligheid, milieu en energiebesparing. Dat zijn sinds 1988 precies de argumenten voor het 100/120-limietenstelsel, dat werd uitgebreid met 80 km-zones rond de grote steden, die de NOx- en fijnstofemissies ter plekke  met tientallen procenten verminderen en ook zorgen voor minder ongevallen.

Mensenlevens
De relatief lage limieten in Nederland hebben sinds 1988, dankzij de inzet van de verkeerspolitie (KLPD) en de door hardrijders vervloekte verkeersofficier Koos Spee, cumulatief honderden mensenlevens gespaard, duizenden gewonden voorkomen en de verkeersemissies met circa  20 miljoen ton CO2 beperkt. Dat is evenveel als wat onze auto’s in één jaar aan klimaatverandering bijdragen. Geen enkele andere klimaatmaatregel heeft zo’n hoog rendement.

De trajectcontroles met 100 procent pakkans en speciale mobiele politieteams worden overigens grotendeels uit het klimaatbudget betaald en gaan dus niet ten koste van ‘boeven vangen’. Nederland staat  mede door deze aanpak  in de top-3 van verkeersveiligste landen ter wereld.

Ook economisch heeft snelheidsbeperking een hoog rendement. Handhaving levert de schatkist sowieso geld op, maar bovenal  bespaart het jaarlijks honderden miljoenen aan vermeden verkeersslachtoffers, energieverspilling, accijnzen, autoschades en milieukosten. Landen met lage limieten en strenge handhaving, zoals Zweden, de VS, Groot-Brittannië en Japan behoren met Nederland tot de welvarendste en verkeersveiligste landen ter wereld.

Hobby horse
VVD en PVV hebben nog nooit  enig zakelijk argument vóór hun hobby horse aangevoerd. De irritatie over frequente boetes onder hun achterbannen speelt ongetwijfeld een rol.  Ook het gedoog- c.q. regeerakkoord geven nul-komma-nul motivering voor verhoging van de snelheidslimieten, terwijl die maatregel nota bene in het hoofdstuk ‘Veiligheid’ staat.

Dat staat vol plannen voor harder straffen van straattuig. Bij ‘straatterrorisme’ vergeet men dat menig brave burger achter het stuur zelf tot straatterrorisme in de vorm van scheuren geneigd is. Uit vele studies naar het verband tussen snelheid en risico’s blijkt immers dat elke verhoging van gereden snelheden tot disproportioneel meer verkeersslachtoffers leidt. Sommige autosnelwegen zijn geschikt voor 130 km/u, homo automobilicus is daar fysiek en psychisch niet op ontworpen. Tegelijk lokken onze auto’s met topsnelheden van 200 en meer ons constant tot overschrijding uit, dáár wordt niets tegen gedaan.

Ernstige gevolgen
Het gerenommeerde verkeersbureau Goudappel Coffeng heeft berekend dat verhoging in Nederland tot 15 extra verkeersdoden en circa 200 extra (zwaar)gewonden per jaar leidt. Gezien het uitstralingseffect van hard rijden op snelwegen naar de snelheid op 80>50>30 km-wegen (zie Blik-op-de-weg) zullen de gevolgen nog ernstiger zijn.

Ook de CO2-emissies nemen met bijna een megaton toe, terwijl er meestal geen tijdwinst is. Kortom, nadelen waar de ANWB en veel verkeersexperts al tegen waarschuwden. VVD-er Aptroot voert aan ‘dat de meeste automobilisten de limieten onredelijk vinden’ (P&W 3 nov.). Dat is per definitie het geval met snelheidsbeperkingen. Toegepast op belasting betalen of de hoogte van uitkeringen kun je eenzelfde Gesundes Volksempfinden verwachten! Achter het stuur verliest ook de hardwerkende burger al snel de zelfbeheersing die voor veiligheid of milieu nodig is. ‘Speedaholism’ noemen verkeerspsychologen dat; hard rijden werkt bewustzijnsvernauwend. Kenmerkend voor de irrationele motivatie en weerstand tegen kritiek en expertise is de reactie van Aptroot, die het rapport ‘prutswerk van een linkse anti-autoclub’ noemt.

Cliëntelisme
De coalitie zet voor eigen hobby dus welbewust mensenlevens op het spel, een merkwaardige vorm van cliëntelisme, want menig PVV-stemmer uit oude wijken zal niet op Wilders gestemd hebben om 130 te kunnen rijden.

Verkeersveiligheid en klimaatveiligheid blijven in het regeerakkoord sowieso onderbelicht. De 3000 extra agenten tegen ‘gewone’ criminelen zullen de extra verkeersslachtoffers van het snelheidsgedrag van burgers die alleen een gaspedaal als wapen hebben nooit kunnen compenseren.  Dierlijk lijden is blijkbaar belangrijker dan menselijk!

De coalitie komt opeens met het voorstel de handhaving op de snelwegen te verminderen ten behoeve van meer bonnen binnen de bebouwde kom. Ook deze wens is niet onderbouwd, want flitspalen in woonwijken helpen niet (iedereen remt daar), zelfs al zou men er duizend neerzetten. Het vergt méér dan 500 speed cops met laserguns om daar voldoende pakkans te creëren. Bij de mobiele snelheidsteams van KLPD (enkele tientallen fte!) valt niets te halen, want langs de snelwegen komen de meeste bonnen via onbemande installaties binnen.

Het enige wat het rijgedrag duurzaam kan verbeteren – in en buiten de stad – is ‘Het Nieuwe Rijden’, dat een beheerste rijstijl met weinig toeren en lagere snelheden bevordert. De campagne voor deze veilige en milieuvriendelijke rijstijl is echter door oud-minister Eurlings wegbezuinigd. In plaats van te investeren in nog meer flitspalen is investeren in Het Nieuwe Rijden de beste vorm van (zelf)handhaving van de 30- en 50 km-limieten.

Geen enkel belang
Er is dus geen enkel maatschappelijk belang dat tot deze maatregel noodzaakt. Wie nu snelheidslimieten verhoogt heeft blijkbaar de fun van Top Gear’s( toys for) boys en de belangen van snelheidsverslaafden op het oog. Bestaande limieten  mogen al straffeloos met  7 km overschreden worden; dat wordt dus straffeloos jakkeren met 140 op de teller als de CDA-fractie met dit punt instemt. Kampioen anti-gedoogbeleid PVV wil zelfs 145 km/u toestaan! Milieueisen en klimaatdoelen, waaronder de (afgezwakte) CO2-reductiedoelstelling van 20% per 2020 uit het regeerakkoord, vergen dat de bestaande 80/100/120-limieten onverkort blijven gelden en dat er meer (onbemande) trajectcontroles komen.

Voor de stedelijke luchtkwaliteit moeten de 80 km-zones eerder uitgebreid dan afgeschaft worden. Als een nieuwe coalitie denkt met één stem meerderheid ordeningsregels die jarenlang leven en welzijn van allen beschermd hebben, naar willekeur te kunnen wijzigen, dan is er sprake van parlementair détournement de pouvoir. Voor een besluit met zulke enorme milieueffecten is een milieu-effect-rapport nodig! Gemeenten, provincies en omwonenden van snelwegen zullen tegen snelheidsverhoging in beroep gaan wegens strijd met de normen voor lokale luchtkwaliteit of overschrijding van de geluidnormen waar de bestaande geluidwering op gebaseerd is.  

Radarverklikkers
Het is nu aan de (oud-)bewindslieden van VVD ( Nijpels, Kroes, Korthals Altes, Jorritsma) en van CDA (Maij-Weggen, Donner, Hirsch Ballin, Peijs en van Geel) die het effectieve stelsel vanaf 1988 hebben opgebouwd, om hun partijen van dit zinloze plan af te houden. De VVD- en PVV-achterbannen doen er voorlopig goed aan hun radarverklikkers aan te houden.

Mr. M.C. Kroon, deskundige verkeer en milieu, oud-projectleider snelheid en Het Nieuwe Rijden bij VROM

 

Oude columns
Bodemvreemd, niet wereldvreemd
Joost
De fik erin
Joost
Ga je mond spoelen
Joost
Dun door de broek lopen
Joost
Om giftig van te worden
Joost
Milieu-racisme gaat mij dus ook aan
Joost
Pure verspilling is mooi
Joost
Zwartgeblakerde schapen
Joost
Scooter in de huiskamer
Joost
Laffe vegetariër
Joost
De milieuzone als moderne stadsmuur
Joost
Vertragingstactiek
Joost
Sleepnetwet voor spookvistuig
Joost
Durfdetaillisten
Joost
Aanschaffen en meteen vernietigen
Joost
Groene stroom en blauwe regen
Joost
Participatie is niet nodig
Joost
Erwtensoep zonder worst
Joost
Tovenaars en profeten
Joost
Arbeidsomstandigheden en milieu
Joost
Conservatieve destructie
Joost
Een groot goed
Joost
CO2 is afval
Joost
Milieu-onverschillig en klimaatneutraal
Joost
Beerput Nederland in de klas
Joost
De mens als brandstof
Joost
Netwerken met de natuur
Joost
Ongestoord seksen
Joost
Waarom toch zo somber?
Joost
Een smeuïge bodem voor nieuwe politiek
Joost
Innovatie en vernieuwing
Joost
Minister van milieu
Joost
Een pelletje meer of minder
Joost
Alle plastic plakplastic
Joost
Wees voorzichtig met afvinken
Joost
Zorgeloos bouwen
Joost
Schuilen voor preutsheid
Joost
Rechtse tranen houden zeehond nat
Joost
Ramptoerist
Joost
Rechtvaardigheidskatalysator
Joost
De varkenshouderij is geen augiasstal
Joost
Welkom in de eeuw van de batterij
Joost
Waar van onwaar scheiden
Joost
Wat er na de NAM komt
Joost
Auw! De pijn van het doen
Joost
Meer Galliërs op de markt
Joost
Schokkend oud nieuws
Joost
Aardgasvrij koken
Joost
De jacht beter dan de vangst
Joost
Oorlog als oplossing?
Joost
Kilometerminderen
Joost
Brief aan de mensheid
Joost
Pimp uw park met een tijger
Joost
Een intellectuele survivalkit
Joost
Wekelijks een dozijn kroketten
Joost
Leven van afval dankzij EU
Joost
Vervroegde groene lente
Joost
De politiek heeft toekomst
Joost
Groenhemden aller landen, verenigt u!
Joost
Een verwend ettertje met weinig omhanden
Joost
Wat de dieren ons vertellen
Joost
Geen euforische cowboys voor ons
Joost
De inhoud van een stofzuigerzak
Joost
‘Beter dan biologisch’
Joost
Eerst Duitsland en dan wij
Joost
Herrie, de stille sloper
Joost
Prijsvechters
Joost
Verpot uw geest
Joost
Afvalparadox
Joost
Kilometerknallers
Joost
Een buitenlichamelijke ervaring
Joost
Duurzaamheid is stug doorfietsen
Joost
De factchecker als virusscanner
Joost
Inspirerend springtij
Joost
Water als wijn drinken
Joost
CETA maakt de kop gek
Joost
Landbouwcrisis blijkt trend
Joost
Rubber van biologische teelt
Joost
Bloedluxe
Joost
Een cultuuroorlog bedreigt de bij
Joost
Ongewenste organismen
Joost
De aarde in de beklaagdenbank
Joost
TTIPje tarten
Joost
Rekenen met asbest
Joost
Meer vee, minder ammoniakuitstoot?
Joost
Het belang van politieke ongelijkheid
Joost
Rechts verlakt het volk
Joost
Blaathaag
Joost
Kennis dus
Joost
Een smartwatch voor veilig werken
Joost
Het QWERTY-effect van salderen
Joost
Het milieu is gesetteld
Joost
Meanderen
Joost
Het is lekker slapen op een waterbed
Joost
Duurzame vrijheid
Joost
Lekker stoken
Joost
Pieken en dalen
Joost
Begrijpelijk, maar statistisch nonsens
Joost
Een gezond investeringsklimaat
Joost
Kom mee naar buiten allemaal
Joost
Amor Mundi OK, maar hoe?
Joost
Oekraïense milieuorganisaties gebaat bij een “ja”
Joost
Gissen naar duurzaamheid vissen
Joost
Plasticsoepontkenners
Joost
De moed van een milieucolumnist
Joost
Accu’s in de groenbak
Joost
Alle politiek milieupolitiek
Joost
Obama’s klimaatplan of plan B
Joost
Een fusie van vrije radicalen
Joost
Een banvloek op hormoonverstoorders
Joost
Theater aan de kust
Joost
Wie de bal kaatst ...
Joost
Mais onder invloed
Joost
To split or not to split
Joost
Gouden bergen afval
Joost
De waarheid achter klimaatverandering
Joost
Sinterklaastip: geef de politiek een ideaal
Joost
Tegen Verzuiling 2.0
Joost
Klimaattop mist fundament
Joost
Heel weinig heel lang
Joost
‘I love fossil fuels’
Joost
Kill all cowboys
Joost
De wereld als aanrecht
Joost
Paalzitten met natuurfanaten
Joost
Boer-zoekt-vrouwnatuur
Joost
De week van het absurde
Joost
Herfstkleuren
Joost
Geestdriftig pionieren
Joost
De wave voor een nieuwe dienst
Joost
Duurzame onafhankelijkheid
Joost
Vakantiewoede
Joost
De handdoek in de ring
Joost
Festivalitis zegt de knorrepot
Joost
Een reservaat voor jagers
Joost
Varkens en energie van eigen bodem
Joost
Het voordeel van Monsanto

Joost
De intellectuele levendigheid van Minnesma
Joost
Achterdocht is goed, reuring is beter
Joost
Komkommertijd is een utopie
Joost
Mens, durf conservatief te zijn!
Joost
Overheid, trek die knip!
Joost
Zwexit of exit zwarte walm
Joost
Handel tot de dood ons scheidt
Joost
Aandacht voor asbest niet relevant
Joost
Broedparasiet of toch maar niet
Joost
Niets zo veranderlijk als het klimaat
Joost
A penny for a kiss

Joost
Stoken zonder gas
Joost
Weing afval? Dat komt u duur te staan
Joost
Heropen de mijnen en slaap zacht
Joost
Bedankt, Groningen!
Joost
Goed leiderschap vereist oogkleppen
Joost
Keukentafelgesprek met verbale radicalen

Joost
Anders denken dankzij dieren
Joost
Voedingsbodem voor wereldkeuken
Joost
Kerstgedachte: de wapens van Marianne Thieme
Joost
Het meest urgente milieuprobleem
Joost
Energie op de bon
Joost
Taakstraf voor milieudelinquenten
Joost
TTIP: meer handel en toch nog zuivere lucht
Joost
Van e-nose naar geurtherapie
Joost
De vruchtbare aarde van een treinrit
Joost
Een make-over met DDT
Joost
Zaad: software of open source?
Joost
Een toupet van varkenshaar
Joost
De grote schoonmaak als verdienmodel
Joost
Bloeddorst of eco-management?
Joost
Doe het lekker zelf
Joost
Marketing laatste troef voor vergroening
Joost
Maakt Merkel werkelijk verschil?
Joost
Klimaatdemonen
Joost
Haastige spoed is zelden goed
Joost
Vieze praatjes voor een schone planeet
Joost
Als klessebessen kissebissen wordt
Joost
Al dat gezanik over leiderschap
Joost
Uitleg: we ontpolderen voor onze veiligheid
Joost
Major Tom zoekt contact
Joost
Hoop voor maniakken van de voortplanting
Joost
De gekte van de consument
Joost
Productief schisma tussen pleitbezorgers duurzaamheid
Joost
Een Landbouwwende: wie durft?
Joost
Mijn druiven voor een betere wereld
Joost
Deel je leven met hondstrouwe gadgets
Joost
Binnenste buiten
Joost
Duurzame journalistiek
Joost
Restverontreiniging eindelijk vrij
Joost
Oppotten als oplossing voor schaarste
Joost
De adem van Hades
Joost
Een kwestie van winnen
Joost
Biologica: durf dom te zijn
Joost
Natuurliefhebber
Joost
Toonzetting
Joost
Biedt zich aan: persoonlijke duurzaamheidscoach
Joost
Out of the box handelen
Joost
Zwarte rook achter groene gezichten
Joost
De aarde is geen bol
Joost
Meer ecologie in economie
Joost
Genoeg is genoeg
Joost
De robotificatie van het milieubedrijf
Joost
Realisten en illusionisten
Joost
Geestverruimend asbest 
Joost
Bloeden
Joost
Hoe schoon ons gedrag
Joost
Onbewuste landbouw
Joost
Links begint, rechts wint
Joost
Het ministerie van DOGMA
Joost
Vertederd de wereld verbeteren
Joost
Acteurs op het wereldtoneel
Joost
De kleine groene vijand
Joost
Groenste Partij
Joost
Zomerfeesten
Joost
Sanering van het geweten
Joost
Over liefde en andere feiten
Joost
Jampotglazen
Joost
Rampen en crises zijn onnodig!

Peter van Doesem, Denios
Duurzame voeding bestaat niet!
Joost 
Lammetjesdag in milieuland
Joost
Wij willen ijsvrij!
Joost
Milieu is emotie
Joost
Gezond wantrouwen
Joost
Milieunieuws voor dovemansoren
Joost
Over groene robots en debaterende clowns
Joost
Veen brandt niet meer
Joost
Een alternatief kerstdiner
Joost
Boeren in een kooitje: aaibare duurzaamheid
Joost
Maatschappelijk Verantwoord Hockeyen
Joost
Occupy Unilever

Joost
Welkom in de ecokerk
Joost
Milieubeweging opnieuw in kinderschoenen
Joost
Een stad waar fietsen voor het grijpen staan
Joost
Milieugoeroe blijkt artiest
Joost
De rust van verklaringsmodellen
Joost
Milieuvakantie
Joost
PPP: Ping Ping Profit
Joost
Pleidooi voor de vroeggeboorte van het ware gezicht

Joost
Economische groei als fetisj van een hozende regering

Joost
Zonder Goliath geen David

Joost
Gifzooi
Joost
Risico is kans maal effect

Joost
Wie bewaakt de waakhond?
Joost
Evel Knievel en de angst voor leegte
Joost
Bij winst het verlies nemen

Joost
Lachen met regels
Joost
Zij die de zon willen, groeten u
Joost
Vermageren met Melanie Schult van Haegen-Maas Geesteranus
Joost
Access for all

Edwin Timmers
Doe eens iets geks (2)

Joost
Geen gevaar voor de volksgezondheid!
Joost
Ik wil duidelijkheid, geen windhandel!
Joost
Kabinet is met 130 km/uur blik op de weg kwijt
Mr. M.C. Kroon
Rutte 1: de zichzelf schrijvende column
Joost
Pareto likt zijn vingers af bij Rutte
Joost
Rutte 1: animal cops en dooie mussen
Joost
Nederland kan zonder milieubeleid!
Joost
De factor 'tijd' en een ongelooflijk slecht milieuboek
Joost
Geen nieuws voor de Prius-rijder (pleidooi voor een betrouwbare overheid)
Joost
De Partij voor de Toekomst en MSD/Organon
Joost
De duurzaamheidsles van Ajax
Joost
Beste politici, de toekomst wacht
Jos van der Schot
Hoe duurzaam zijn de Tweede Kamerverkiezingen?
Ton Ceelie
Lood om oud ijzer?
Martin Kroon
De duurzaamheid van verduurzaamd hout
Edwin Timmers
Vergroening
Wietske ter Veld
Tijd voor de politiek om wetenschap serieuzer te nemen
Bart Verheggen
Maar opa, milieupolitiek ís realpolitik!
Edwin Timmers
Ik start de Partij voor de Toekomst
Joost
Balkenende 4 en pijnboompitten
Joost
Maria van der Hoeven: de kip of de kat?
Joost
Opleuken leidt tot afzeiken
Joost
Cramer weg, niks aan de hand
Joost
Bent u voor of tegen het klimaat?
Joost
De catwalk van Camiel Eurlings en Doutzen Kroes
Joost
Ideetje voor Eurlings
Joost
Lachen met Charlie Aptroot
Joost
Kopenhagen: laten we niet overdrijven
Joost
Een eerlijke bank!
Joost
Het lijkt wel crisis!(2)
Joost
Mini-pleidooi tegen nieuwe kerncentrales
Joost
Het lijkt wel crisis
Joost
Noise for boys
Martin Kroon
Afzakkende broeken, boerenverstand en de Grondwet
Joost
Over het christendom en fossiele brandstoffen
Joost
Scheurlings
Martin Kroon
Wie heeft er gelijk over klimaatverandering?
Bart Verheggen (ECN)
In de rij
Team ECO-job
Omgevingsvergunning: politieke moed gevraagd!
Kees de Graauw (MILON bv)
Slim geldgebruik
Herman Jan Wijnants (VVM)
Nieuw ministerieel elan ('Ga zo door!')
Joost
MVO, de crisis en mijn ego
Joost
Hoezo voorbarig? (Hartekreet aan de minister)
Joost
Machtsspelletjes en leermomenten (over Haags gekonkel)
Joost
Aan de Commissie Verantwoording Jaren '80
Jaap Jelle Feenstra (voorzitter VVM)
Gesubsidieerd actievoeren: kan dat?
Joost
Duyvendak: gerechtigheid of hypocrisie
Joost
Kan milieubeleid de kool en de geit blijven sparen?
Joost
Niet oude auto's, maar rijgedrag en doorstroming aanpakken
Martin Kroon
Idealisme, realisme, pragmatisme en... ‘struisvogelisme'
Jos Dingemans
Jerrycans in Zandvoort
Bart Arentz
‘Klimaatsceptici': ver verwijderd van de werkelijkheid
Bart Verheggen (ECN)
Nederland is niet meer te handhaven
Robert van Heeswijk (Milon)
Generatiekloof biobrandstoffen niet zo groot
Jan Ros (Planbureau voor de Leefbaarheid)
Biobrandstoffen: hebben we de luxe van een keuze?
Jan Willem Erisman (ECN)
Biomassa: droom of drama?
Jaap Jelle Feenstra (voorzitter VVM)
Duurzame ambities: vloek of zegen?
Stefan van Tongeren (HAS KennisTransfer)
Doe eens iets geks! (de benadering van het vak)
Joost
Diesel goed voor CO2: milieumythe nr. 1
Martin Kroon
Milieubeleid hoort proportioneel te zijn
Onno Hoes (gedeputeerde Noord-Brabant)
Geen Raad van State
Robert van Heeswijk (Milon)
De afvalstof als kameleon
Boukje Jongedijk-Eijsink (namens Kluwer)
Milieu: speelbal van de politiek
Team ECO-job
Wie neemt het voortouw? Wie dient zich aan?
Rachel Heijne, directeur VVN
De Omgevingsvergunning: wie krijgt de gebakken peren?
Joost
De macht en onmacht van Milieudefensie
Joost
Aan de slag met het MVO-convenant!
Joost
De mist in met duurzame energie
Joost
Door een roze bril (wensen voor 2008)
Joost
Weg met de Wabo!
Joost
Borrelpraat als belangenbehartiging (Milieudefensie en VNO-NCW)
Joost

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals