Home

Kopenhagen: laten we niet overdrijven
Geschreven door Joost   
donderdag 12 november 2009 11:29

Natuurlijk, ook ik maak mij zorgen over het resultaat van de Kopenhagen-top. Ook ik heb het gevoel dat het water aan onze lippen komt te staan en dat het twee voor twaalf is. Toch is volgens mij de vraag gerechtvaardigd of het belang van deze top niet wordt overdreven.

Er moet iets gebeuren en de tijd dringt. De noodzaak van actie staat niet ter discussie, wat mij betreft. En dat deze actie over een breed front – liefst wereldwijd – moet worden ingezet en gedragen, is ook evident.

Maar het komt er volgens mij op de eerste plaats op aan dat de veroorzakers, liefst de grootste het eerst, ervan doordrongen raken dat ze in de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid hebben. En juist die eigen verantwoordelijkheid zou moeten aanzetten tot actie, niet een toevallige klimaattop. Een akkoord als dat van Kopenhagen doet niets af aan verantwoordelijkheden; een mislukking kan dan ook niet als excuus worden gebruikt!

Realiteit en relativiteit
Als we kijken naar de actuele CO2-emissie per land, is het ook duidelijk waar de prioriteit voor reductie ligt: bij de groot-emittenten van CO2! Afspraken met andere, kleinere partijen zijn nuttig, wenselijk en op termijn ook noodzakelijk, maar of dat ook al per se in december moet gebeuren, betwijfel ik.

De realiteit is dat op dit moment fossiele brandstoffen voor het overgrote deel door enkelen worden geconsumeerd. Die enkelen zijn aan zet. Afwenteling van de verantwoordelijkheden op de velen die – op dit moment in ieder geval – nog slechts marginaal bijdragen, is immoreel en hypocriet; het als excuus misbruiken van een mislukte Kopenhagen-top zelfs ‘infaam en abject’.

De weg naar en vanaf Kopenhagen
We laten ons allemaal meeslepen richting Kopenhagen. De grote betrokkenheid is ontroerend en – begrijp me goed – ik hoop tegen alle voortekenen in nog steeds op een succesvol akkoord. Maar mocht dit niet lukken, dan gebeurt er echt niet direct een ramp. De klimaatramp is zich al een eeuw aan het voltrekken en zal zich ook de komende jaren blijven ontwikkelen, met of zonder Kopenhagen-akkoord. 

Wat dan wel?
Natuurlijk moeten we akkoorden blijven sluiten. Maar wat we niet moeten nalaten, is de vinger op de zere plekken blijven leggen, ook bij een akkoord. En de verantwoordelijken – en dat zijn wij als consumenten ook zelf – blijven attenderen op hun eigen verantwoordelijkheden. Een klimaatakkoord in Kopenhagen kan daar natuurlijk bij helpen, maar kan er tegelijkertijd niets aan afdoen: de verantwoordelijkheid blijft!

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals