Home

Maria van der Hoeven: de kip of de kat?
Geschreven door Joost   
vrijdag 02 april 2010 13:20

Deze week ontstond er grote opschudding in milieuminnend Nederland. Minister Van der Hoeven zette de discussie over duurzame energie weer op scherp. De pas in 2008 geïntroduceerde SDE zou de nek om gedraaid moeten worden, want: subsidies maken lui! Voor de hand liggende conclusie: macht onthooft, met als resultaat een kip zonder kop.

Laten we eerst even constateren dat het geen soloactie was van Van der Hoeven. Wat ze feitelijk doet, is het onhandig nakakelen van het concept-verkiezingsprogramma van haar partij, het CDA: ‘De huidige SDE-regeling ter facilitering van duurzame energieprojecten (productie en infrastructuur) moet meer toegespitst worden op de overgang naar een rendabele exploitatie. Daarnaast moet deze regeling zodanig vorm worden gegeven dat meer aandacht is voor innovatie.’

Een programmapunt waar op zich niet zoveel mis mee is. De nuances die het verkiezingsprogramma ontegenzeggelijk nog wel heeft, gingen echter verloren toen ze uit de mond van de minister kwamen.

Energiebeleid en politiek
Laten we ervan uitgaan dat beleid een zekere consistentie impliceert; dat lijkt me toch niet teveel gevraagd. Typisch voor energiebeleid is dat dit zich kenmerkt door een langetermijnvisie. Doelstellingen strekken zich immers uit over meer dan tien jaar (20% duurzame energie in 2020!).

Dat moet ook wel, omdat de bouw van een energiecentrale, inclusief de voorbereiding ervan (denk aan MER en vergunningen) alleen al zoveel tijd vergt (ook na 1 juli, onder de Wabo). Energiebeleid vraagt dus om een visie voor een langere termijn, dus zeker langer dan een kabinetsperiode. En dat is nou net het probleem in de politiek.

Petje af!
Al lange tijd staat vast dat subsidies niet de fraaiste instrumenten zijn om milieubeleid te realiseren. Vanuit een economisch perspectief moet je de kosten van milieuvriendelijke alternatieven niet kunstmatig verlagen, maar moet je de werkelijke kosten – ook de schade aan het milieu – tot uitdrukking laten komen in de prijzen. En de Minister van EZ snapt dat kennelijk. Petje af!

Kat in het nauw
Maar of dat moet betekenen dat je na minder dan een kabinetsperiode een toch behoorlijk succesvol instrument liquideert, waag ik toch te betwijfelen. Daar komt nog bij dat je als uiterst onbetrouwbare overheid natuurlijk geen enkel recht van spreken hebt als je weer eens een beroep doet op de marktpartijen. De kat in het nauw wordt in de politiek al gauw een kip zonder kop, die ook nog eens rare sprongen maakt!

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals