Home

Slim geldgebruik
Geschreven door Herman Jan Wijnants (VVM)   
donderdag 30 april 2009 04:51

De klimaatambities in Nederland liegen er niet om.  Rijk, provincies en gemeenten hanteren bijna zonder uitzondering hoge doelstellingen. Hoe mooi ook, struikelpunt tussen droom en daad is vaak het geld. De kunst is om met de beschikbare middelen maximaal effect te boeken. Een minstens zo grote uitdaging als het ontwikkelen van een solide klimaatbeleid!

Regelmatig adviseer ik gemeenten bij het opstellen van hun klimaatbeleid. De natuurlijke tendens is om veel maatregelen binnen de eigen organisatie op te sommen.  Aanvullend hanteren overheden de ‘carrot and stick'-methode om maatregelen bij marktpartijen te bevorderen: financiële stimulansen en regelgeving. 

De ‘wortel' krijgt veelal vorm via subsidieverlening. Voordeel is dat regelingen op dit vlak vaak gemakkelijk zijn op te stellen en te administreren. Nadeel is dat het geld maar één keer kan worden uitgegeven of sterker nog: dat partijen gedupeerd worden omdat het budgetlimiet is bereikt. En dat is slecht voor het vertrouwen in de overheid. Daarvoor zijn twee oplossingen voorhanden: de ‘overheid' investeert zelf of verstrekt leningen.

Zelf investeren
Een mooi voorbeeld van zelf investeren is het opzetten van duurzame energiebedrijven, zoals op Texel, bij de ‘Noordwest 8'-gemeenten in Noord-Holland en in Veenendaal. Het startkapitaal komt vaak van de overheden en particulieren, die zich tevens verplichten de duurzame energie af te nemen. Doordat die energie lokaal wordt opgewekt en bewoners hierin deelnemen, ontstaat er vaak een breder draagvlak dan wanneer een grote energiemaatschappij aan de slag gaat.

Faciliteren
De andere optie is het verstrekken van leningen tegen lage rente. Dit kan bijvoorbeeld via het principe van een revolverend fonds. In plaats van een bedrag in één keer ‘weg te geven', wordt een bepaalde geldsom uitgeleend, die aan het einde van de looptijd in zijn geheel weer terugkomt.

Voor de uitvoering is wel een andere, soms nieuwe, organisatie nodig. De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten is een voorbeeld van een bestaande organisatie die dergelijke fondsen beheert, in dit geval ten aanzien van energiebesparing door woningeigenaren.

Een andere mogelijkheid is een rentesubsidie. Daarbij wordt een percentage van de te betalen interest van commerciële leningen gedurende een bepaalde looptijd vergoed. Voordeel hiervan is dat de overheid deze regeling zelf kan uitvoeren.

Meer projecten
Waar het om gaat, is dat per saldo via deze wegen veel meer projecten gefinancierd kunnen worden. Bovendien kunnen ook andere beleggers, zoals pensioenfondsen, meedoen. De effectiviteit en het multiplier effect van het overheidsgeld wordt dan nog groter. En dat is broodnodig: alleen door financiële instrumenten zo effectief mogelijk in te zetten kunnen de hoge ambities in daden worden omgezet. De mogelijkheden zijn voorhanden, maar worden op te beperkte schaal toegepast. Laat dat niet zo blijven, maar laat het geld doorrollen.


Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. is penningmeester van de VVM en directeur van PHORCYS - maatwerkadvies over duurzaamheid, klimaat en energie.
 

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals