Home

Activiteitenbesluit
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 15:30

(Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)

In het Activiteitenbesluit zijn elf Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer en het Besluit opslaan in ondergrondse tanks samengevoegd.

Relevantie
Naast de maatregelen die de overheid al getroffen heeft, zal dit besluit een van de maatregelen zijn in het kader van de modernisering van de wet- en regelgeving van het ministerie van VROM.

Uitwerking
Een van de grotere projecten binnen de zogeheten herijking (modernisering van de wet- en regelgeving van het ministerie van VROM) is de modernisering van de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer, vaak de algemene regels genoemd. Het ministerie van VROM heeft hiertoe in juni 2006 het Ontwerpbesluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, kortweg het Activiteitenbesluit, gepubliceerd.

In dit besluit zijn elf AMvB's op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer en het Besluit opslaan in ondergrondse tanks (BOOT) samengevoegd. Ook de algemene regels voor de metalectro-branche, die nu nog onder de milieuvergunning valt, staan in dit besluit.

Hieronder volgt een opsomming van de AMvB's die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit:

 • Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer
 • Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer
 • Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
 • Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer
 • Besluit jachthavens
 • Besluit opslaan in ondergrondse tanks
 • Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer
 • Besluit tandartspraktijken milieubeheer
 • Besluit tankstations milieubeheer
 • Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer
 • Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer
 • Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer

Het Activiteitenbesluit onderscheidt drie verschillende typen inrichtingen:

 • Type A-inrichtingen betreft de inrichtingen van het activiteitenbesluit met een ‘licht regime'. Deze inrichtingen hoeven bij oprichting of wijziging geen melding te doen aan het bevoegde gezag.
 • Voor Type B-inrichtingen geldt geen vergunningplicht (meer): ze komen geheel onder het activiteitenbesluit te vallen. Deze bedrijven moeten bij oprichting of wijziging van de inrichting wel een melding doen.
 • Type C-inrichtingen zijn nog steeds vergunningplichtig. Wel zullen de verschillende voorschriften uit hoofdstuk 3 van het activiteitenbesluit voor deze inrichtingen gaan gelden.

Onder het Activiteitenbesluit zullen meer bedrijven vallen dan onder de voormalige 8.40-AMvB's.

De nieuwe algemene regels en hun grotere toepassingsbereik moeten tot een verbeterde uitvoering en handhaving leiden en daarmee tot een doeltreffender bescherming van het milieu.

Tegelijk wordt een efficiencywinst beoogd in de vorm van een aanzienlijke reductie van de administratieve lasten, waarbij de bestuurlijke lasten niet mogen toenemen.

Op 1 januari 2008 zijn het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling (grotendeels) inwerking getreden. Nadien is de werkingssfeer meermaals uitgebreid.


Gerelateerde factsheets
Aanvullende AMvB's
Activiteitenbesluit Internet Module
Activiteitenregeling
Algemene maatregel van bestuur (AMvB)
Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 1998 (BOOT)
Deregulering
Herijking
Marktwerking, deregulering, wetgevingskwaliteit (MDW)
Omkeerwet
Vervangende AMvB's
Wm-vergunning

Links
Activiteitenbesluit
InfoMil
Omgevingsvergunning.nl

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals