Home

Afvalverbranding
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 15:38

Afvalverbranding is het verbranden van huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen, vaak met terugwinning van energie.

Relevantie
Afvalverbranding is een belangrijke manier om afval te verwijderen.

Uitwerking
Gedurende de afgelopen decennia zijn er steeds meer beperkingen opgelegd aan gemeentelijke afvalstortplaatsen. Dit heeft geleid tot een grote toename van de verbranding van huisvuil en industrieafval.

Bij een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) wordt het aangevoerde afval opgeslagen en gemengd. Deze menging is essentieel voor een gelijkmatige verbranding.
Het aangeboden afval is niet constant van verbrandingswaarde, mede als gevolg van uiteenlopende vochtgehalten.

Het afval gaat via verbrandingsroosters naar de ovens waar het afval op hoge temperaturen (circa 1000 graden) wordt verbrand.
De in Nederland toegepaste afvalverbrandingsovens zijn roosterovens of wervelbedovens. Deze laatste variant heeft het voordeel dat minder thermisch NOX wordt gevormd.

Bij verbrandingsinstallaties waar energieopwekking plaatsvindt, wordt door de oven stoom geproduceerd die voor de productie van elektriciteit via leidingen naar een externe stoomturbine wordt geleid.
De bij AVI's vrijkomende warmte kan ook door omliggende industrie├źn benut worden in bijvoorbeeld productieprocessen.

Sommige AVI's zijn voorzien van een mechanische voorscheidingsinstallatie. Dit houdt in dat aangeboden afval wordt gescheiden in verschillende materiaalstromen die hergebruikt kunnen worden, zoals:

 • Metalen
 • Kunststoffen
 • Papier
 • Glas

Een belangrijk aspect bij afvalverbranding is de rookgasreiniging. De ongereinigde rookgassen bestaan grotendeels uit:

 • Stikstof (N2)
 • Zuurstof (O2)
 • Koolstofdioxide (CO2)
 • Waterdamp (H2O)
 • Een kleine concentratie aan schadelijke gassen en vaste, stofvormige deeltjes

In de AVI's past men diverse filtertechnieken toe om deze stofconcentratie omlaag te brengen.

Verder bevatten de rookgassen zure componenten, zoals:

 • Waterstoffluoride (HF)
 • Zoutzuur (HCl)
 • Zwaveldioxide (SO2)

Voor het verwijderen van deze componenten worden gaswassers gebruikt.

Bij verbrandingsprocessen ontstaan stikstofoxiden (NOX). De vorming wordt bestreden door het optimaliseren van de verbrandingscondities. Om de norm te halen zijn echter zogenoemde nageschakelde technieken nodig.

Verder vormen zich in het afkoeltraject van de rookgassen zeer schadelijke dioxinen. Om aan de gestelde normen te voldoen, zijn AVI's met een nageschakeld actief koolfilter of katalysator uitgerust om dioxinen uit de rookgassen te verwijderen.

Na verbranding blijft bodemas over die net als de vliegas in de vorm van asfalt en cement kan worden hergebruikt in de wegenbouw

In het verleden vond ook afvalverbranding plaats op zee. De verbranding van afval op de Noordzee is echter sinds 1 januari 1992 verboden.


Gerelateerde factsheets
Afvalstoffen
Besluit verbranden afvalstoffen (Bva)
Ladder van Lansink

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals