Home

Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 15:47

Wet die van toepassing is op besluiten en beschikkingen van bestuursorganen.

Relevantie
De wet geeft regels voor de voorbereiding, de motivering en de bekendmaking van besluiten en voor bezwaar en beroep tegen besluiten.

Uitwerking
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) regelt de verhoudingen tussen overheid en burger bij het voorbereiden, nemen en toepassen van besluiten. Een besluit is een kernbegrip uit de Awb. De onderwerpen die in de Awb aan de orde komen zijn zo breed en omvangrijk dat de stof in een aantal fasen (tranches) is verdeeld.

De eerste en tweede tranche zijn op 1 januari 1994 in werking getreden. Deze tranches bevatten algemene en bijzondere regels over:

 • Besluiten
 • Het verkeer tussen burgers en bestuursorganen
 • Het bezwaar en administratief beroep
 • Het beroep bij de rechtbank

De derde tranche is op 1 januari 1998 in werking getreden en bevat de volgende onderwerpen:

 • Mandaat en delegatie
 • Toezicht op bestuursorganen (goedkeuring, vernietiging en schorsing van besluiten)
 • Subsidies
 • Beleidsregels
 • Handhaving (bestuurlijk toezicht, bestuursdwang en dwangsom)

De vierde tranche is op 1 juli 2009 ingevoerd en bevat regels over:

 • Bestuursrechtelijke geldschulden
 • Bestuurlijke handhaving (in het bijzonder de bestuurlijke boete)
 • Attributie van bevoegdheden aan ambtenaren

De belangrijkste doelstellingen van de wet zijn codificatie, harmonisatie, systematisering en algemene voorzieningen. Om dit te bereiken kent de Awb vier soorten regels:

 • Dwingende regels (geen afwijking, tenzij de wet zelf een afwijking toestaat)
 • Hoofdregels (door een lagere regelgever kan van deze regels worden afgeweken)
 • Regels van aanvullend recht (geldt alleen als de bijzondere wetgever geen regeling heeft getroffen)
 • Facultatieve standaardregelingen (regelingen die alleen gelden als ze bij wettelijk voorschrift of door een bestuursorgaan in een concreet geval van toepassing zijn verklaard)

 


 

Gerelateerde factsheets
Beroep
Beschikking
Milieuwetgeving
Waterwet
Wet milieubeheer (Wm)

Links

Algemene Wet Bestuursrecht

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals