Home Factsheets (509) B Bedrijfsenergieplan (BEP)

Bedrijfsenergieplan (BEP)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 15:59

Een Bedrijfsenergieplan is een weergave van maatregelen die een bedrijf voornemens is te gaan treffen voor een verbeterde energie-efficiency.

Relevantie
Vanuit de Verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer (Wm) maken energiebeperkende maatregelen deel uit van de voorgeschreven duurzaamheidsaspecten.

Uitwerking
Om diverse redenen kan een bedrijf een Bedrijfsenergieplan op stellen:

 • Vanuit een milieuzorgsysteem
 • Vanuit een convenant
 • Vanuit de Wm-vergunning

In een BEP zijn over het algemeen de volgende zaken opgenomen:

 • Doelstelling ten aanzien van de verbetering van de energie-efficiency
 • Huidige situatie met betrekking tot het energiegebruik
 • Te bereiken energiebesparing
 • Fasering van de maatregelen, zowel op korte als op lange termijn

Bij het opstellen van het BEP worden de volgende fasen onderscheiden:

 • Vaststelling van de uitgangspunten
 • Inventarisatie van de bestaande situatie
 • Opstelling van een energiebalans
 • Vaststelling van de beschikbare mogelijkheden tot verbetering
 • Uiteindelijke opstelling van het BEP

Een voorbeeld van een convenant is de meerjarenafspraak (MJA). De overheid stelt bij het toetreden van een organisatie tot meerjarenafspraken van een branche het opstellen van een BEP verplicht. Elk bedrijf moet in dat kader naar vermogen bijdragen aan de doelstellingen met betrekking tot energiebesparing. Daarom is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de energetische situatie van het bedrijf en de processen die daar plaatsvinden. Overigens wordt sinds MJA3 niet meer gesproken van een bedrijfsenergieplan, maar van een energie-efficiencyplan en wordt in MJA2 gesproken van een energiebesparingsplan (EBP).


Gerelateerde factsheets
Energiebeleid
Energie-efficiencyplan
Energie-investeringsaftrek
Meerjarenafspraak energie
Verruimde reikwijdte

Link
Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficientie

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 08:54
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 154 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals