Home Factsheets (509) B Bedrijfsmilieuplan (BMP)

Bedrijfsmilieuplan (BMP)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:01

Een Bedrijfsmilieuplan (BMP) is een strategisch plan waarin een bedrijf aangeeft welke milieumaatregelen al getroffen zijn en welke de komende vier jaar nog getroffen zullen worden.

Relevantie
Elk bedrijf dat toetreedt tot het Doelgroepenbeleid Milieu en Industrie (DMI) dient in beginsel een Bedrijfsmilieuplan op te stellen. Daarnaast kunnen bedrijven op eigen initiatief of op verzoek van het bevoegd gezag een BMP opstellen.

Uitwerking
Een Bedrijfsmilieuplan (BMP) is een -met uitzondering van mogelijke vertrouwelijke bedrijfsgegevens- openbaar document waarin een bedrijf de maatregelen beschrijft die de komende vier jaar nodig zijn om haar doelstellingen te behalen, waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan de realisering van een Integrale Milieutaakstelling (IMT). Deze IMT houden afspraken in tussen de overheid en bedrijfstakken over de vermindering van de uitstoot (emissie) van bepaalde milieubelastende stoffen.

In een BMP wordt aangegeven:

 • Huidige milieubelasting
 • Milieubelasting in een bepaald basisjaar
 • Maatregelen die het bedrijf zal nemen om de milieubelasting te beperken

Het BMP wordt elke vier jaar opnieuw opgesteld en kan een wezenlijke stap betekenen in de richting van (gecertificeerde) bedrijfsinterne milieuzorg.

Met een aantal bedrijfstakken is door het ministerie van VROM een convenant afgesloten. Deze bedrijfstakken zijn verplicht om een BMP op te stellen.

Het gaat om de volgende bedrijfstakken:

 • Chemische industrie
 • Basismetaalindustrie
 • Papier- en kartonindustrie
 • Grafische industrie
 • Verpakkingsdrukkerijen
 • Metaal- en elektrotechnische industrie
 • Textiel- en tapijtindustrie
 • Beton- en cementwarenindustrie
 • Zuivelindustrie
 • Rubber- en kunststofindustrie
 • Vleesindustrie

Welk plan bij een bedrijf past wordt onder andere bepaald door:

 • De omvang van de milieubelasting
 • De complexiteit van de processen
 • Het aantal milieuthema's dat een rol speelt

Er zijn twee soorten BMP's te onderscheiden:

 • Het eenvoudigste is het BMP op maatregelniveau. In dit type BMP moeten alle milieumaatregelen per productieproces worden weergegeven, vanaf het basisjaar tot heden. Bovendien dienen toekomstige maatregelen te worden aangegeven.
 • Complexer van opzet is het BMP op doelstellingenniveau. Dit type BMP bevat milieuvoornemens van het bedrijf in doelstellingen. De geplande reducties worden per stof ingedeeld.

Gerelateerde factsheets
Bedrijfsinterne milieuzorg
Doelgroepenbeleid
Flexibele vergunning
Milieubeleid

Link
FO-Industrie

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 08:56
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 176 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals