Home Factsheets (509) B Bees A/B milieubeheer

Bees A/B milieubeheer
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:02

 

(Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B is per 1-4-2010 vervallen)

 

De Besluiten emissie-eisen stookinstallaties A en B (Bees A en Bees B) bevatten emissie-eisen voor stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en stof door installaties die warmte, stoom of elektriciteit opwekken voor bedrijven of voor de openbare energievoorziening.

Relevantie
Door eisen te stellen aan de emissie reguleert de wetgever de uitstoot van onder andere stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en stof door stookinstallaties.

Uitwerking
Beide besluiten zijn gebaseerd op de Wet milieubeheer. De ondergrens voor het thermische vermogen van ketelinstallaties voor gasvormige en vloeibare brandstoffen waarop de Bees van toepassing zijn, is enige tijd geleden verlaagd naar 0,9 MW; daardoor kwamen meer installaties onder de werkingssfeer van de Bees te vallen.

Elke stookinstallatie die is verbonden aan een inrichting zoals vermeld staat in artikel 1.b van Bees A, valt onder dit Besluit. Het bevoegd gezag voor installaties waarop Bees A van toepassing is, is de provincie.

Bees B geldt voor de overige categorieën van inrichtingen, bijvoorbeeld de kleinere industrieën en bedrijven zoals vermeld in artikel 2 van het besluit. Onder Bees B vallen grofweg ketelinstallaties, zuigermotoren en gasturbine-installaties met een thermisch vermogen van minimaal 0,9 MW waarin kolen, zware stookolie, gasolie of aardgas dan wel mengsels hiervan worden verstookt. Het bevoegd gezag voor deze installaties is in de regel de gemeente, tenzij op andere gronden provincie bevoegd gezag is.

Voor verschillende categorieën stookinstallaties zijn in Bees A en B emissie-eisen vastgesteld voor de verbrandingsemissies van (NOx), zwaveldioxide (SO2) en stof. De emissie-eisen hangen onder andere van de volgende zaken af:

  • Datum van de vergunningverlening
  • Soort installatie
  • Soort brandstof

Tevens gelden correctiefactoren voor de brandstofsamenstelling en voor luchtvoorverwarming.

Het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A (Bees A) stelt emissie-eisen aan grote stookinstallaties in de industrie, raffinaderijen en elektriciteitscentrales.

Het besluit maakt onderscheid tussen bestaande en nieuwe stookinstallaties. Daarbij is een grens bepaald voor stookinstallaties waarvoor vergunning is verleend vóór 29 mei 1987 en installaties die óp of na deze datum zijn vergund.

Voor alle stookinstallaties die onder Bees A vallen, gelden verplichtingen om te verifiëren of aan de gestelde emissie-eisen wordt voldaan. De meetregimes zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit en in de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A 2005.

Het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B (Bees B) stelt emissie-eisen aan kleinere stookinstallaties in de industrie. Voorbeelden zijn gas- en dieselmotoren, ketels, fornuizen en ovens. Voor alle stookinstallaties die onder Bees B vallen, geldt een meetverplichting. Dit is om vast te stellen of aan de emissie-eisen wordt voldaan.

De regeling maakt onderscheid tussen twee soorten metingen:

  • De afzonderlijke meting
  • De continue meting

Gerelateerde factsheets
Algemene maatregel van bestuur (AMvB)
Emissie
Luchtverontreiniging
Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Wet milieubeheer

Links
Besluit emissie-eisen stookinstallaties A
Infomil

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 08:57
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 178 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals