Home Factsheets (509) B Benchmarking

Benchmarking
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:02

Benchmarking in het algemeen houdt een vergelijking in tussen gelijksoortige bedrijven om een helder beeld te krijgen van de eigen prestaties op een bepaald deelgebied. Het doel is de eigen prestaties te verbeteren. In milieutermen betekent benchmarking het maken van een vergelijking.

Relevantie
Benchmarking is een instrument dat wordt ingezet ter verbetering van energie-efficiency. Verbetering van de energie-efficiency is een van de belangrijkste instrumenten om de CO2-emissie te beperken.

Uitwerking
Het woord benchmark betekent letterlijk ‘referentiepunt' en is afkomstig uit de landmeetkunde. Als methode om de organisatie te verbeteren, is benchmarking eigenlijk niets anders dan het uitvoeren van een vergelijkende toets

In het Nederlandse milieubeleid wordt met benchmarking in het kader van energie-efficiency een instrument aangeduid om energieverbruik en dus CO2-emissie te beperken. Dit geldt voor grote energie-intensieve bedrijven.

Door op 6 juli 1999 het Convenant Benchmarking energie-efficiency te ondertekenen hebben enkele organisatie (waaronder de VNCI en de glasindustrie) expliciet aangegeven dat men de verplichting is aangegaan om het energieverbruik, en als gevolg hiervan de CO2-emissie, te beperken.

De in het convenant gemaakte afspraak houdt in dat de deelnemende bedrijven toezeggen om op het gebied van energie-efficiency uiterlijk in 2012 tot de wereldtop te behoren. In ruil daarvoor zal de overheid geen extra maatregelen meer opleggen die gericht zijn op energiebesparing of reductie van de CO2-uitstoot. Het convenant zal circa 5,7 megaton CO2 emissiereductie opleveren.

De uitvoering van een benchmark verloopt volgens enkele stappen:

  1. Het bepalen van de activiteiten en de processen die gebenchmarkt worden
  2. Het verzamelen en interpreteren van informatie van zowel de eigen prestaties als die van anderen
  3. Het analyseren van de waargenomen verschillen en het aangeven van de beoogde eigen toekomstige prestatieniveaus
  4. Het doorvoeren van verbeteringen aan de hand van een implementatieplan
  5. Het opnieuw uitvoeren van een benchmark.

Voor het best presterende bedrijf binnen de branche gelden kwalificaties als 'best in class' of 'best practice-process.'

Door middel van benchmarking wordt tevens vanuit de zorgplicht invulling gegeven aan de bij of krachtens de Wet milieubeheer gestelde eisen voor een zuinig gebruik van energie.


Gerelateerde factsheets
Doelgroepenbeleid
Energiebeleid
Energie-efficiencyplan

Links
Commissie Benchmarking

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 09:01
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 171 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals