Home Factsheets (509) B Beschikking

Beschikking
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:03

Een beschikking is een rechtsbesluit over één concreet geval, bijvoorbeeld een vergunningaanvraag. De beschikking heeft geen algemene strekking zoals een besluit.

Relevantie
Met een beschikking geeft het bevoegd gezag aan welke beslissing het heeft genomen naar aanleiding van bijvoorbeeld een vergunningaanvraag.

Uitwerking
Beschikkingen komen onder andere voor in het bestuursrecht. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) artikel 1:3 lid 2 staat als definitie van beschikking:

"een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van het afwijzen van een aanvraag daarvan"

Uit de definitie van het begrip beschikking volgt dat het gaat om een besluit dat niet van algemene strekking is. Dit houdt in dat een beschikking slechts is gericht aan degene(n) aan wie de beschikking is gericht. Het gaat om een aanwijsbare persoon of groep personen, dit in tegenstelling tot een algemeen besluit dat wel een algemene strekking heeft.

Het bestuursorgaan dat een beschikking neemt, is wettelijk ertoe gehouden de geadresseerden te informeren:

  • over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen de beschikking
  • wie de bevoegde instantie is om over het bezwaar te oordelen
  • over de termijn om het bezwaar bij de bevoegde instantie in te dienen.

Degene aan wie de beschikking is gericht kan binnen een wettelijk gestelde termijn tegen een beschikking bezwaar of aantekenen of zienswijzen inbrengen. Dit geldt ook voor het instellen van beroep.

Ook een afwijzing van een bestuursorgaan is uitdrukkelijk genoemd als een beschikking. Om bezwaar en beroep mogelijk te maken tegen de afwijzing van de aanvraag (bijvoorbeeld van een vergunningaanvraag), is deze zinsnede aan de definitie van beschikking in de Awb toegevoegd.

Een door termijnoverschrijding fictieve weigering om te beschikken is ook te beschouwen als een beschikking waartegen beroep kan worden opengesteld.


Gerelateerde factsheets
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Bestuursdwang
Bestuursrechtelijke handhaving
Milieuvergunning
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)

Literatuur
Teesing, mr. N., Uylenburg, mr. R., Nijenhuis, mr. C.T. Toegang tot het milieurecht. Alphen aan den Rijn: Samsom, 2001
Van den Broek, mr. J.H.G., de Kok, mr. F.J.C.M., Meulenberg, ing. A.P.M., Niezen, mr. G.J. De Wet milieubeheer in bedrijf. Deventer: Kluwer 1998

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 09:05
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 180 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals