Home Factsheets (509) B Besluit bodemkwaliteit

Besluit bodemkwaliteit
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:03

Het Besluit bodemkwaliteit regelt de toepassing van bouwstoffen, grond en bagger. Bovendien is in het besluit de regelgeving in verband met Kwalibo geïntegreerd.

Relevantie
Het Besluit bodemkwaliteit bevat de doelstellingen van het bodembeleid ten aanzien van bouwstoffen, grond- en baggerspecie in één samenhangend beleidskader.

Uitwerking
Het Nederlandse bodembeleid is erop gericht een balans te vinden tussen de bescherming van de (water)bodemkwaliteit enerzijds en de druk die ontstaat vanuit mogelijk hergebruik van de verontreinigde bodem anderzijds. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het aanwenden van grond voor woningbouw of aanleg van wegen.

Het Besluit bodemkwaliteit streeft naar duurzaam bodembeheer en vervangt het Bouwstoffenbesluit uit 1999. Door het Besluit bodemkwaliteit worden provincies, gemeenten en waterschappen verantwoordelijk voor het bodembeleid.

Op een aantal onderdelen wijkt het nieuwe Besluit bodemkwaliteit af van het Bouwstoffenbesluit. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • Niet meer de immissie wordt als uitgangspunt genomen, maar de emissie. Ofwel: uitgangspunt is niet langer de inloging van verontreinigingen in de bodem of in het water, maar de uitloging van verontreinigingen uit bouwstoffen.
  • De toepassingshoogte speelt bij bepaalde bouwstoffen geen rol meer.

Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan onder andere de volgende zaken:

  • Kwalibo - Voor goed bodembeheer moet de kwaliteit van de gegevens, de werkzaamheden en de uitvoerders goed en betrouwbaar zijn. De eisen die gesteld worden aan kwaliteit en integriteit wordt ook wel Kwalibo genoemd. Alleen erkende personen en bedrijven mogen werkzaamheden uitvoeren die onder Kwalibo vallen.
  • Bouwstoffen - Om de bodem en het oppervlaktewater tegen mogelijke verontreinigingen te beschermen, stelt het Besluit bodemkwaliteit randvoorwaarden aan de toepassingsmogelijkheden van steenachtige bouwstoffen zoals beton, asfalt en baksteen.
  • Grond- en baggerspecie - Het onderdeel grond- en baggerspecie van het Besluit bodemkwaliteit regelt hoe en waar grond- en baggerspecie van een bepaalde kwaliteit mag worden toegepast.

Lokale (water)bodembeheerders, de gemeenten en waterschappen dus, krijgen meer verantwoordelijkheden en kunnen zelf normen vaststellen in relatie tot het gebiedsspecifieke beleid. Als dat niet gebeurt, is het generieke beleid van toepassing.

Het Besluit bodemkwaliteit treedt vanaf 1 januari 2008 gefaseerd in werking. De verschillende onderdelen -Kwalibo, Bouwstoffen en Grond- en baggerspecie- treden op verschillende momenten in werking. Met de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit vervalt het Bouwstoffenbesluit.


Gerelateerde factsheet
Bouwstoffenbesluit

Links
Rijkswaterstaat
Besluit bodemkwaliteit

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 09:09
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 174 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals