Home Factsheets (509) B Besluit gebruik meststoffen (Bgm)

Besluit gebruik meststoffen (Bgm)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:05

Het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) stelt eisen aan de hoeveelheid ammoniak (NH3) in kunstmest en dierlijke mest en geeft beperkingen aan voor de toepassingswijzen van meststoffen.

Relevantie
Dit besluit beoogt het terugdringen van de belasting van bodem en water door stikstofverbindingen uit dierlijke meststoffen, overige organische stoffen en stikstofkunstmest.

Uitwerking
Het Bgm bevat regels over het op of in de bodem brengen van verschillende soorten meststoffen. De doelstelling van het Bgm is tweeledig:

  • Terugdringen van de belasting van bodem en water door fosfaat- en stikstofverbindingen die afkomstig zijn uit zowel dierlijke meststoffen als uit stikstofkunstmest
  • Beperken van geurhinder en de emissie van potentieel verzurende stoffen

Het Bgm neemt als uitgangspunten:

  • Bodemgesteldheid
  • Grondsoort
  • Weersomstandigheden, met name neerslag
  • Irrigatie

De voorschriften reguleren het gebruik van meststoffen op drassig, bevroren en met sneeuw bedekt land en hellingen. In het besluit zijn bovendien uitzonderingsregels aangegeven met betrekking tot specifieke vormen van teelt.

Een ander belangrijk uitgangspunt is een goede landbouwpraktijk: de agrariër moet zich zoveel mogelijk inspannen om het milieu te ontzien (zorgplicht).

Vóór het van kracht worden van het Bgm werden beperkingen aan het gebruik van dierlijke meststoffen gesteld in het Besluit gebruik dierlijke meststoffen. Het Bgm heeft dit besluit vervangen en de onderhavige regels grotendeels overgenomen, aangevuld en aangescherpt.

Een recentelijke nieuwe aanscherping van het Bgm heeft geleid tot verdere reducties van de belasting van bodem en water bij het aanwenden van dierlijke mest. Dit heeft plaatsgevonden in het kader van het Besluit van 26 oktober 2005, houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen, het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (BOOM) en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (aanscherping gebruiksregels meststoffen).

Deze aanscherping houdt verband met de Nitraatrichtlijn. Tevens is het Bgm aangepast aan de reeds gewijzigde Meststoffenwet. Door de aanpassing is er sprake van een betere aansluiting bij de definities die in deze wet zijn gebruikt.


Gerelateerde factsheets
Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (BOOM)
Gebruiksnorm
MINeralen AangifteSysteem (MINAS)
Verzuring

Links
Eerste Kamer
Besluit gebruik meststoffen

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 09:15
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 171 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals