Home Factsheets (509) B Besluit glastuinbouw

Besluit glastuinbouw
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:05

 

(Regeling vervallen per 1-1-2013)

Het Besluit glastuinbouw stelt regels aan glastuinbouwbedrijven en gemengde bedrijven waarvan glastuinbouw een nevenactiviteit is.

Relevantie
Het Besluit glastuinbouw heeft het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer en het Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw samengevoegd.

Uitwerking
Het Besluit glastuinbouw (Staatsblad 109, 21 februari 2002) is op 1 april 2002 in werking getreden. Het bevat:

  • Regels die gebaseerd zijn op de voorschriften uit het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer
  • Regels die gebaseerd zijn op het Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw
  • Regels die gesteld worden aan het verbruik aan energie, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
  • Afspraken uit het convenant glastuinbouw tussen bedrijfsleven en overheid uit 1997

Het Besluit glastuinbouw is het eerste besluit waarin voorschriften zijn opgenomen die gebaseerd zijn op zowel de Wet milieubeheer (Wm) als op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Bovendien is dit nieuwe besluit voor een groot deel gebaseerd op het convenant glastuinbouw dat het bedrijfsleven en de overheid in 1997 hebben gesloten. Belangrijke vernieuwing is dat alle glastuinders persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de te halen milieudoelen; voorheen gold dat per sector.

Ook nieuw is dat de wetgever in het besluit aangeeft dat het bevoegd gezag voor de Wet milieubeheer en dat voor de Wet verontreiniging oppervlaktewateren gezamenlijk dienen op te trekken bij de handhaving van het besluit.

Het Besluit glastuinbouw is van toepassing op bedrijven met minimaal 2500 m² glas. Het geldt niet voor kleinere bedrijven en bedrijven met rolkassen. Indien een bedrijf op bepaalde afstanden van gevoelige objecten ligt zoals scholen, ziekenhuizen of woningen van derden, dan is het Besluit glastuinbouw niet van toepassing op deze inrichting en is het bedrijf vergunningplichtig. Afhankelijk van de ouderdom van het bedrijf gelden hiervoor verschillende afstandscriteria.

Het voormalige Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer en het Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw zijn met de inwerkingtreding van het Besluit glastuinbouw komen te vervallen.


Gerelateerde factsheets
Activiteitenbesluit
Lozingenbesluit Wvo
Wm-vergunning

Links
Overgangstermijn Activiteitenbesluit

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 09:19
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 174 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals