Home Factsheets (509) B Besluit landbouw milieubeheer

Besluit landbouw milieubeheer
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:07

(Landbouwbesluit)

(vervallen per 1-1-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2011)

Het Besluit landbouw milieubeheer bevat algemene regels voor diverse (onderdelen van) landbouwbedrijven en veehouderijen.

Relevantie
Het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer en het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer zijn samengevoegd in het Besluit landbouw milieubeheer.

Uitwerking
Het Besluit landbouw milieubeheer is op 6 december 2006 in werking getreden en heet volledig: Besluit van 13 juli 2006, houdende regels voor akkerbouw- of tuinbouwbedrijven met open grondteelt, melkrundveehouderijen, gemechaniseerde loonbedrijven, witloftrekkerijen, teeltbedrijven met eetbare paddenstoelen, paardenhouderijen, kinderboerderijen, kleinschalige veehouderijen, spoelbassins en opslagen van vaste mest (Stb. 2006, 390).

Naast het onderbrengen van het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer en het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer in één Besluit landbouw milieubeheer is tevens de werkingssfeer verruimd.

Onder het Besluit landbouw milieubeheer vallen:

 • Akkerbouw- of tuinbouwbedrijven met open grondteelt
 • Melkrundveehouderijen (tot maximaal 200 stuks melkrundvee)
 • Gemechaniseerde loonbedrijven
 • Paardenhouderijen
 • Kinderboerderijen
 • Kleinschalige veehouderijen
 • Zelfstandige opslagen van vaste mest
 • Witloftrekkerijen (uitsluitend of in hoofdzaak)
 • Teeltbedrijven met eetbare paddenstoelen (uitsluitend of in hoofdzaak)
 • Spoelbassins (uitsluitend of in hoofdzaak)

Als gevolg van het Landbouwbesluit hebben de inrichtingen die onder de werkingssfeer van dit besluit vallen geen milieuvergunning nodig, maar kan met een melding worden volstaan. Voor deze inrichtingen gelden de in het landbouwbesluit opgenomen voorschriften. De landbouwinrichtingen die niet onder het Besluit landbouw milieubeheer vallen zijn opgenomen in de bijlage 1 van het Activiteitenbesluit en zijn daarmee vergunningplichtig.

Het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer en het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer zijn met de inwerkingtreding van het Landbouwbesluit komen te vervallen.


Gerelateerde factsheets
Activiteitenbesluit
Omkeerwet
Wm-vergunning

 

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 09:24
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 193 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals