Home Factsheets (509) B Besluit lozingen afvalwater huishoudens

Besluit lozingen afvalwater huishoudens
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:07

Het Besluit lozing afvalwater huishoudens stelt algemene regels aan lozingen van afvalwater door particulieren. Er is geen individuele vergunning of ontheffing meer nodig.

Relevantie
Dit Besluit regelt alle lozingssituaties bij particuliere huishoudens en stelt specifieke regels aan lozingen van afvalwater vanuit huizen die niet zijn aangesloten op een rioolstelsel.

Uitwerking
De bepalingen uit het Besluit lozing afvalwater huishoudens hebben betrekking op alle soorten afvalwater die bij particuliere huishoudens vrijkomen, zoals:

  • Huishoudelijk afvalwater
  • Afvloeiend hemelwater van erven en daken
  • Overig vrijkomend afvalwater
  • Grondwater

Met grondwater als afvalwaterstroom bedoelt het Besluit het grondwater dat is bemaald, verzameld en geloosd om grondwateroverlast aan bijvoorbeeld constructies of funderingen te voorkomen.

Ondanks het ontbreken van een vergunningsplicht of een ontheffingenstructuur kent het Besluit een meldingsplicht. Directe lozingen van huishoudelijk afvalwater moeten worden gemeld op grond van artikel 13. Deze meldingsplicht geldt ook voor nieuwe bodemlozingen.

Het Besluit maakt onderscheid tussen directe en indirecte lozingen. Indirecte lozingen zijn lozingen die ‘direct in het milieu plaatsvinden‘, indirecte lozingen zijn lozingen die plaats vinden via een voorziening voor inzameling, transport of zuivering van afvalwater. Voor indirecte lozingen geldt de algemene regel dat het te lozen afvalwater de doelmatige werking van het riool of andere voorzieningen voor het beheer van afvalwater niet mag belemmeren.

Ten aanzien van directe lozingen bepaalt het Besluit dat huishoudelijk afvalwater niet op of in de bodem of op het oppervlaktewater mag worden geloosd, als binnen veertig meter een openbaar (gemeentelijk) riool of ander zuiveringstechnisch werk ligt en aansluiting hierop mogelijk is.

Als er toch direct op of in de bodem of op het oppervlaktewater moet worden geloosd, dient het afvalwater eerst een zuiveringsvoorziening, een zogeheten Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) te passeren.

De eisen waaraan deze zuiveringsvoorzieningen moeten voldoen, staan beschreven in de afgeleide Regeling lozing afvalwater huishoudens. Hierin is tevens een nadere uitwerking van de eisen voor onder meer septic tanks conform NEN-EN 12566-1 opgenomen.

Het Besluit kent onder meer een zorgplichtbepaling op grond van artikel 4. Op grond van het tweede lid van hetzelfde artikel kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van bijvoorbeeld lozingen die, ondanks het feit dat ze afkomstig zijn van een huishoudelijke situatie, te belastend zijn voor het milieu. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij hobbymatige activiteiten van grote omvang.

Het Besluit lozing afvalwater huishoudens is per 1 januari 2008 in werking getreden en bundelt alle regels voor afvalwaterlozingen door huishoudens. Hiermee vervangt dit Besluit de volgende besluiten en de daarvan afgeleide regelingen:

  • Besluit Lozingsvoorschriften niet-inrichtingen milieubeheer
  • Lozingenbesluit bodembescherming
  • Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater

Gerelateerde factsheets
Afvalwaterbehandeling
Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)
Lozingenbesluit bodembescherming
Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater
Waterwet
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)
Zuiveringstechnieken

Links
Besluit lozing afvalwater huishoudens
Infomil

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 09:25
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 185 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals