Home Factsheets (509) B Bestuursrechterlijke handhaving

Bestuursrechterlijke handhaving
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:14

Bestuursrechtelijke handhaving is de verzamelnaam voor acties van bestuursorganen die gericht zijn op het voorkomen of het ongedaan maken van een toestand die in strijd is met de wettelijke voorschriften.

Relevantie
Bestuursrechtelijke handhaving maakt deel uit van de controle op de naleving van de algemeen en individueel geldende milieuwetgeving.

Uitwerking
Het bevoegd gezag dient zorg te dragen voor de bestuurlijke handhaving. Dit houdt in dat regelmatig toezicht moet worden gehouden op naleving van gestelde regels en dat overtredingen worden beëindigd.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt sinds 1998 een heldere regeling voor de toepassing van bestuurlijke dwangmiddelen. De bekendste en meest gebruikte bestuursrechtelijke instrumenten zijn:

 • Toepassing van bestuursdwang
 • Oplegging van een last onder dwangsom
 • Intrekking van een beschikking (vaak een vergunning)
 • Een bestuursrechtelijke boete

Daarnaast kent de Wet milieubeheer (Wm) ook enkele bepalingen die zowel betrekking hebben op de organisatie van de handhaving, - daarbij valt te denken aan bevoegd gezag, toezichthoudende ambtenaren en coördinatie -, als op repressief én preventief toezicht.

De bestuursrechtelijke handhaving kenmerkt zich door:

 • Een relatief lange proceduretijd
 • Een grotere kans op verschillende behandeling bij gelijke overtredingen
 • De onbruikbaarheid bij overtredingen die onomkeerbaar zijn

Eventuele zienswijzen ten opzichte van handhavingsbeschikkingen moeten over het algemeen binnen zes weken naar voren worden gebracht.

Naast bestuursrechtelijke handhaving bestaat de strafrechtelijke handhaving. Deze is nevengeschikt en complementair aan bestuursrechtelijke handhaving.

Strafrecht is primair gericht op straffen en wordt toegepast bij delicten waarbij sprake is van:

 • Opzet
 • Schuld
 • Onomkeerbaarheid van overtredingen
 • Recidive
 • Hardnekkigheid van de overtreder
 • Milieuschade of dreigende milieuschade

Gerelateerde factsheets
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Bestuursdwang
Dwangsom
Handhaving
Overtreding
Strafrechtelijke handhaving

Links
Algemene Wet bestuursrecht

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 09:44
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 180 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals