Home

Bodembeschermende voorzieningen
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 18:21

Een bodembeschermende voorziening heeft als doel de verspreiding van schadelijke stoffen naar en in de bodem te voorkomen of te beperken. Het is een effectgerichte voorziening.

Relevantie
Ter voorkoming van emissies van bodemvreemde stoffen als gevolg van bodembedreigende activiteiten kunnen beschermende maatregelen en voorzieningen voorgeschreven worden door het bevoegde gezag.

Uitwerking
Bodembescherming is geregeld via verschillende wetten en regels. Zo is in de Wet bodembescherming (Wbb) het wettelijke kader voor het Nederlandse bodembeleid vastgelegd.

Daarnaast biedt de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) handvatten om de uitvoering van het bodembeschermingsbeleid bij bedrijfsmatige activiteiten te ondersteunen. De NRB dient voor bevoegd gezag en ondernemers als hulpmiddel voor:

  • Het bepalen van het risico van bodembedreigende activiteiten
  • De selectie van adequate bodembeschermende maatregelen en voorzieningen
  • Het opstellen en handhaven van vergunningvoorschriften

Bodembeschermende voorzieningen zijn grofweg te verdelen in:

  • Lekbakken
  • Vloeistofdichte voorziening
  • Vloeistofkerende voorziening
  • Folies

Een lekbak is een opvangvoorziening met beperkte opvangcapaciteit, specifiek voor één situatie. Dit kan bijvoorbeeld een machine of een opslagvoorziening voor schadelijke stoffen zijn.

Een vloeistofdichte voorziening waarborgt dat (onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking) geen schadelijke vloeistoffen naar de bodem kunnen lekken. Eén van de eisen is dat vloeistofdichte voorzieningen worden aangelegd in overeenstemming met de criteria die vermeld staan in CUR/PBV-Aanbeveling 44 (CUR staat voor Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving, PBV voor Plan Bodembeschermende Voorzieningen). Het bewijs dat een voorziening als vloeistofdicht kan worden aangemerkt is de PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

Een vloeistofkerende voorziening is een niet-vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen schadelijke vloeistoffen tijdelijk te keren zodat deze kunnen worden opgeruimd voordat deze naar de bodem lekken.

Kunststof folies kunnen worden toegepast als afdichting onder een werkvloer. Tussen de werkvloer en de folie is een laag zand aangebracht. Een nadeel van toepassing folie is dat er niet rechtstreeks kan worden gecontroleerd of deze beschadigd is.


Gerelateerde factsheets
Bodemsanering
Bodemverontreiniging
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB)
Vloeistofdichte voorziening / vloeistofdichte vloer
Wet bodembescherming (Wbb)

L
inks 
Bodembescherming
InfoMil

 

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals