Home

Elektroreclamatie
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:01

Elektroreclamatie is een in situ reinigingstechniek voor met (zware) metalen verontreinigde bodems. Deze reinigingstechniek is gebaseerd op elektrische velden en is daarom alleen toepasbaar op verontreinigingen in ionvorm.

Relevantie
Afhankelijk van de tijd en het energiegebruik zijn hoge reinigingsrendementen te behalen.

Uitwerking
Elektroreclamatie is een techniek die wordt toegepast voor het saneren van geïoniseerde of ioniseerbare verontreinigingen. Het is een reinigingstechniek die berust op het transport van geladen deeltjes door bodemvocht.

In de bodem wordt met behulp van elektroden een elektrisch potentiaalverschil (gelijkspanning) aangelegd. Hierdoor zullen de geladen deeltjes in het bodem- of grondwater gaan bewegen. De positieve deeltjes, zoals de te verwijderen (zware) metalen, zullen zich naar de kathode verplaatsen, de negatieve deeltjes naar de anode.

De volgende transportprocessen spelen hierbij een rol:

  • Elektro-osmose: de beweging van grondwater van de anode naar de kathode
  • Elektroforese: de beweging van geladen of gepolariseerde deeltjes (geen ionen) in een stationaire vloeistof (grond- of bodemwater)
  • Elektrolyse: de beweging van ionen en ioncomplexen in een elektrolyt (grond- of bodemwater); elektrolyse is het belangrijkste transportproces

Voor een in situ sanering van zware metalen wordt horizontaal of verticaal een aantal elektroden geïnstalleerd. In deze elektrodes is een vloeistofcirculatiesysteem opgenomen waarmee het reactiemilieu rondom de elektrodes wordt beheerst.

Vaak wordt ter ondersteuning van de uitspoeling zuur of base aan de bodem toegevoegd om zo het in oplossing gaan van de verontreinigingen te bevorderen. De naar de elektrodes getransporteerde verontreinigingen worden via de circulatievloeistof opgenomen en afgevoerd naar een zuiveringsinstallatie.

Met name in matig tot slecht doorlatende bodems biedt deze reinigingstechniek voordelen boven in situ spoeltechnieken. Dit houdt verband met het feit dat het transport van de verontreinigingen minder afhankelijk is van de doorlatendheid van de bodem dan bij spoeltechnieken.


Gerelateerde factsheets
Bodem
Bodemsanering
Bodemverontreiniging
Zuiveringstechnieken

Links
Energie en Milieu Informatiesysteem (Vlaanderen)

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals