Home

Gebruiksnorm
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:20

In de Gebruiksnormen is bepaald met hoeveel stikstof en fosfaat een hectare bemest mag worden.

Relevantie
Met ingang van 1 januari 2006 is het stelsel van verliesnormen volgens het MINeralen AangifteSysteem (MINAS) komen te vervallen en is een stelsel van gebruiksnormen in werking getreden.

Uitwerking
De Gebruiksnorm meststoffenwetgeving heeft tot doel de werkzaamheid van meststoffen te bevorderen met het oog op het doel waarvoor ze gebruikt worden.

Daarnaast wil de wetgeving de verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater door stikstof en fosfaat als gevolg van het gebruik van meststoffen beperken. Belangrijk onderdeel van deze regelgeving wordt gevormd door de regels over het gebruik van meststoffen.

Het uitgangsprincipe van MINAS - 'geen onderscheid naar het soort mineraal' - is verlaten onder druk van de Europese unie. Er is een stelsel van stikstofquota en een stelsel van gebruiksnormen voor dierlijke mest ingevoerd.

Voor landbouwbedrijven gelden drie soorten gebruiksnormen:

 • Een gebruiksnorm voor fosfaat
 • Een gebruiksnorm stikstof in dierlijke mest
 • Een gebruiksnorm totaal stikstof

Deze normen betreffen de volgende meststoffen:

 • Dierlijke mest
 • Kunstmest
 • Overige organische meststoffen

Ook de hoeveelheid stikstof en fosfaat in compost telt mee in een gebruiksnorm, ondanks het feit dat compost niet als meststof maar als bodemverbeteraar is aangemerkt.

Voor de bepaling van de hoeveelheden fosfaat en stikstof moet een viertal parameters worden bepaald:

 • Type land - grasland of bouwland
 • Grondsoort
 • Gewas
 • Tijdelijke of permanente grasbedekking

Gerelateerde factsheets
Besluit gebruik meststoffen
Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen
Mest
Meststoffenwet
MINeralen AangifteSysteem (MINAS)

Links
Milieu- en Natuurcompendium

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals