Home Factsheets (509) G Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC)

Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:20

De IPPC-richtlijn (Europese Richtlijn 96/61/EG Integrated Pollution Prevention and Control) schrijft een geïntegreerde aanpak voor om verontreinigingen door industriële activiteiten te reduceren. Alle bedrijven die onder de werkingssfeer van deze richtlijn vallen, moeten hier vóór 31 oktober 2007 aan voldoen.

Relevantie
De richtlijn is sinds 1996 van kracht en beoogt een hoog niveau van milieubescherming. Daartoe schrijft zij voor dat elke inrichting na 31 oktober 2007 een vergunning moet hebben die is gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT). Het niveau van deze BBT is Europees gedefinieerd.

Uitwerking
De IPPC-richtlijn (volledig: Europese Richtlijn 96/61/EG Integrated Pollution Prevention and Control van de Raad van 24 september 1996) verplicht de lidstaten van de EU om grote milieubelastende bedrijven te reguleren met behulp van een integrale vergunning. Deze aanpak is gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT). In Nederland is de richtlijn zowel in de Wet milieubeheer (Wm) als in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verankerd.

Toetsing aan de IPPC-richtlijn vindt plaats in de vorm van een BREF-document (BBT-referentiedocument). De werkwijzen en processen van een bedrijf dat onder de werkingssfeer van deze richtlijn valt, moeten voldoen aan deze beschreven Beste beschikbare technieken.

In de richtlijn zijn ten aanzien van verschillende activiteiten drempelwaarden vastgesteld aan de hand waarvan bepaald moet worden of de inrichting onder de werkingssfeer van de richtlijn valt. Wanneer een inrichting IPPC-plichtige activiteiten heeft, is het BREF-document van toepassing. Iedere inrichting (of, in de terminologie van IPPC-richtlijn: ‘installatie') waarop de richtlijn betrekking heeft, moet vervolgens worden onderworpen aan een vergunningverleningsprocedure.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande installaties. De beslissing of een installatie nieuw of bestaand is, hangt af van de vraag of er naar het oordeel van het bevoegd gezag al vóór het van kracht worden van de IPPC-richtlijn een volledige vergunningaanvraag voor de installatie was ingediend of niet.

In de praktijk komt het erop neer dat vrijwel alle grote industriële productiebedrijven (R&D- activiteiten uitgezonderd) aan de richtlijn zullen moeten voldoen. Deze inrichtingen zullen uiterlijk 31 oktober 2007 moeten beschikken over een Wm-vergunning die aan de criteria van de richtlijn beantwoordt.

De IPPC-richtlijn is in Nederland gepubliceerd als Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, PbEG L 257/26.


Gerelateerde factsheets
BBT-referentiedocumenten (BREF's)
Beste beschikbare technieken (BBT)
Wet milieubeheer (Wm)

Links
EU-wetgeving
IPPC-richtlijn

Laatst aangepast op maandag 14 juli 2014 14:01
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 173 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals