Home Factsheets (509) G Geluidszone

Geluidszone
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:23

De rondom een industrieterrein, weg of vliegveld vastgestelde geluidszone vormt een bufferzone tussen de geluidsbronnen en de geluidsgevoelige bestemmingen in de omgeving.

Relevantie
Door het vaststellen van een geluidszone kan de geluidsoverlast die bedrijven, wegen of vliegtuigen veroorzaken worden beperkt. Dit is alleen nodig als vastgestelde geluidsgrenzen overschreden worden.

Uitwerking
Er is een onderverdeling in verschillende soorten geluidszoneringen:

  • Zoneringen rondom industrieterreinen
  • Zoneringen langs wegen
  • Zoneringen rond vliegvelden

De zone rond een industrieterrein wordt bepaald door de zogenaamde 50-dB(A)-contour. Dit houdt in dat de geluidsbelasting op de gevel van een woning niet hoger mag zijn dan 50 dB(A), gemiddeld over een etmaal gemeten. Het is mogelijk om bij het bevoegd gezag ontheffing aan te vragen tot maximaal 55 dB(A).

Doordat een geluidszone in een bestemmingsplan wordt opgenomen, is de beschermende werking ervan tweeledig:

  • Zij beschermt de omwonenden, omdat de geluidbelasting ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten op het industrieterrein in de regel niet hoger mag zijn dan 50 dB(A).
  • Zij beschermt de industrie, omdat woningbouw binnen deze zone alleen mogelijk is na procedures waarbij de rechten van de bedrijven verzekerd blijven.

Het bevoegd gezag moet de beslissing op een aanvraag voor een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer aanhouden als er nog geen vereiste geluidszone rondom het desbetreffende industrieterrein is vastgesteld. Dit betreft alleen nieuwe bestemmingen en dus niet de bestaande situaties.

De grens van een verkeersgeluidszone loopt aan beide zijden van de weg. De breedte van de zone is aan weerszijden van de weg zodanig gekozen dat de geluidsbelasting buiten de zone naar verwachting lager zal zijn dan 50 dB(A).

Indien rondom een vliegveld een geluidszone is vastgesteld en woningen binnen dit gebied aan een hoger geluidsniveau worden blootgesteld, moeten de desbetreffende woningen worden geïsoleerd.


Gerelateerde factsheets
Wet op de ruimtelijke ordening
Bron
Geluidscontour

Link
InfoMil

Laatst aangepast op maandag 14 juli 2014 14:14
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 178 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals